khi nhiệt độ của dây kim loại tăng điện trở của nó sẽ

Câu hỏi:

05/04/2020 124,138

B. tăng lên        

Bạn đang xem: khi nhiệt độ của dây kim loại tăng điện trở của nó sẽ

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Khi sức nóng chừng của chạc sắt kẽm kim loại tăng, năng lượng điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo dõi nên năng lượng điện trở của chạc sắt kẽm kim loại tăng thêm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tuyên bố sai khi nói đến đặc điểm dẫn năng lượng điện của kim loại

A. Kim loại là hóa học dẫn năng lượng điện tốt

B. Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại tuân theo dõi lăm le luật Ôm ở bất kì sức nóng chừng nào

C. Điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo dõi sức nóng độ

D. Điện trở suất của sắt kẽm kim loại nhỏ, nhỏ rộng lớn 107Ω.m

Câu 2:

Nguyên nhân sở hữu năng lượng điện trở suất vô sắt kẽm kim loại là do

A. những electron tự tại hoạt động láo loạn

B. vô quy trình hoạt động được bố trí theo hướng bên dưới thuộc tính của năng lượng điện ngôi trường, những electron va vấp va với những ion ở nút mạng

C. những ion ở nút mạng xê dịch sinh đi ra sức nóng thực hiện xuất hiện tại trở suất. 

D. tỷ lệ electron vô sắt kẽm kim loại nhỏ

Câu 3:

Chọn tuyên bố chính. Một sợi chạc đòng sở hữu năng lượng điện trở 70Ω ở sức nóng chừng 20°C. Điện trở của chạc cơ ở sức nóng chừng 40°C sẽ

A. vẫn chính là 70Ω               

B. nhỏ rộng lớn 70Ω

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 10

C. to hơn 70Ω                     

D. to hơn bộp chộp nhì phiên 70Ω

Câu 4:

Biết suất sức nóng năng lượng điện động của cặp sức nóng năng lượng điện sở hữu một đầu được nhúng vô nước đá đang được tan và một nguồn vào khá nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số sức nóng năng lượng điện động của cặp sức nóng năng lượng điện này là

A. 45.10-6V/K        

B. 4,5.10-6V/K      

C. 45.10-3V/K       

D. 4,5.10-3V/K

Câu 5:

Khi nói đến sắt kẽm kim loại câu nào là bên dưới đấy là sai?

A. Kim loại chỉ tồn bên trên ở hiện trạng rắn

B. Kim loại sở hữu năng lực uốn nắn dẻo

C. Trong sắt kẽm kim loại có rất nhiều electron tự động do

D. Kim loại là hóa học dẫn điện

Câu 6:

Một cặp sức nóng năng lượng điện sở hữu thông số sức nóng năng lượng điện động là α = 52.10-6V/K, năng lượng điện trở vô r = 0,5Ω. Nối cặp sức nóng năng lượng điện này với năng lượng điện nối tiếp G sở hữu năng lượng điện trở RG = 20Ω. Đặt một nguyệt lão hàn của cắp sức nóng năng lượng điện này vô bầu không khí ở 24oC và đem nguyệt lão hàn loại nhì vô vào lò năng lượng điện thì thấy độ mạnh loại năng lượng điện qua loa năng lượng điện nối tiếp G là một trong những,52mA. Nhiệt chừng vô lò năng lượng điện Lúc cơ là:

A. 3040oC      

B. 624oC      

C. 3120oC         

Xem thêm: ca(hco3)2 ra caco3

D. 3100oC