james may get into hot water when driving at full speed after drinking

Câu hỏi:

27/06/2022 17,633

C. remain calm

Bạn đang xem: james may get into hot water when driving at full speed after drinking

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: get into hot water: bắt gặp rắc rối

A. get into trouble: bắt gặp rắc rối                                              B. fall into disuse: loại bỏ, ko người sử dụng đến

C. remain calm: lưu giữ ổn định định                                                  D. stay safe: an toàn

=> get into hot water >< remain calm

Tạm dịch: James hoàn toàn có thể bắt gặp phiền hà khi tài xế với vận tốc cao sau khoản thời gian nốc rượu.

Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

In this writing test, candidates will not be penalized for minor mechanical mistakes.

A. punished  

B. rewarded  

C. motivated 

D. discouraged

Câu 2:

The Browns are both unemployed. With their six children they must be in a tight corner these day.

A. in disappointment 

B. in a bad condition

C. wealthy  

D. exhausted

Câu 3:

He was not afraid vĩ đại pet the gentle dog even though it was very big.

A. dirty

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của nhật bản là

B. cold 

C. calm

D. fierce

Câu 4:

Faced with the economic crisis, many businesses were tightening their belts and cutting jobs.

A. be generous with money 

B. be careful with money

C. put on tighter belts   

D. dress in baggy clothes

Câu 5:

During the height of the season, tourists arrive in droves vĩ đại see Shakespeare’s birthdayplace.

A. in small numbers

B. suddenly

C. in large numbers 

D. out of the blue

Câu 6:

He was utterly devastated by the news.

A. surprise

B. happy

C. upset 

Xem thêm: tả con chó lớp 5

D. shocked