invite to v hay ving

Invite nhập giờ Anh một vừa hai phải là 1 động kể từ, một vừa hai phải là 1 danh kể từ nữa cơ. quý khách hàng tiếp tục biết toàn bộ những cấu tạo Invite chưa? Không sở hữu gì trở ngại đâu. Bài viết lách tại đây của Step Up tiếp tục hỗ trợ cho chính mình không hề thiếu kỹ năng và kiến thức về cấu tạo Invite, nằm trong coi nhé! 

1. Định nghĩa Invite

Khi là động từ, Invite tức là “mời” ai cơ làm cái gi. 

Bạn đang xem: invite to v hay ving

Ví dụ: 

 • Let’s invite John đồ sộ our party!
  Hãy mời mọc John cho tới buổi tiệc của tất cả chúng ta đi!
 • You are invited đồ sộ join the press.
  Bạn được mời mọc nhập cuộc cuộc họp báo. 
 • The singer often invites some of his fans đồ sộ his house.
  Chàng ca sĩ thông thường mời mọc một số trong những người hâm mộ của anh ý ấy cho tới căn nhà. 

cau truc invite

Được sử dụng thấp hơn là Invite ở dạng danh từ, đem tức thị “lời mời”. 

Ví dụ:

 • I didn’t get an invite đồ sộ their wedding.
  Tôi không sở hữu và nhận được câu nói. mời mọc cho tới ăn hỏi của mình.

Thông thông thường, nhằm nói tới câu nói. mời mọc (dạng viết lách hoặc nói), tất cả chúng ta tiếp tục sử dụng danh kể từ Invitation. 

2. Cách dùng cấu tạo Invite nhập giờ Anh

Trong phần này, Step Up tiếp tục ra mắt với các bạn những cấu tạo Invite Khi ở dạng động kể từ nha.

2.1 Cấu trúc Invite với động từ

Ở dạng dữ thế chủ động, tớ sở hữu cấu tạo Invite sau:

S + invite + O + đồ sộ V 

Ý nghĩa: Ai mời mọc ai cơ thực hiện gì 

Ví dụ:

 • His family invited má đồ sộ stay with them for a few days.
  Gia đình anh ấy mời mọc tôi ở lại với chúng ta vài ba ngày. 
 • We can invite Mary đồ sộ join this project. 
  Chúng tớ hoàn toàn có thể mời mọc Mary nhập cuộc nhập dự án công trình lượt này.
 • My sister invited Ho Ngoc Ha đồ sộ sing at her wedding. 
  Chị gái tớ mời mọc Ho Ngoc Ha nhằm hát bên trên ăn hỏi của cô ý ấy. 

cau truc invite

Ở dạng câu bị động, tớ vẫn sử dụng cấu tạo Invite với đồ sộ V:

S + đồ sộ be invited + đồ sộ V

Ý nghĩa: Ai này được mời mọc thực hiện gì

Ví dụ:

 • I was invited đồ sộ attend the meeting.
  Tôi và được mời mọc tham gia cuộc họp.
 • Are you invited đồ sộ present in this conference?
  Bạn giành được mời mọc thuyết trình nhập hội thảo chiến lược lượt này không? 
 • 8000 people will be invited đồ sộ join this buổi tiệc ngọt.
  8000 người sẽ tiến hành mời mọc nhập cuộc buổi tiệc này. 

2.2 Cấu trúc Invite với danh từ

Khi mong muốn biểu diễn mô tả câu nói. mời mọc cho tới đâu, hoặc câu nói. mời mọc cho tới việc gì tớ sử dụng cấu tạo bên dưới đây:

S + invite + O + đồ sộ + N
S + invite + O + for + N 

Ý nghĩa: Ai mời mọc ai cho tới đâu/Ai mời mọc ai cho tới việc gì. 

Ví dụ: 

 • She invited a lot of people đồ sộ her graduation ceremony.
  Cô ấy mời mọc không ít người cho tới lễ chất lượng nghiệp. 
 • They’ve invited us for dinner on Saturday.
  Họ tiếp tục mời mọc Shop chúng tôi cho tới bữa tối nhập loại 7. 
 • Candidates who passed the written test will be invited for an interview.
  Những sỹ tử tiếp tục băng qua bài bác đua viết lách sẽ tiến hành mời mọc phỏng vấn. 

Trong nhiều tình huống, tớ hoàn toàn có thể sử dụng TO hoặc FOR đều đích nha. 

3. Lưu ý Khi dùng cấu tạo Invite nhập giờ Anh

Vì dạng dữ thế chủ động hoặc tiêu cực của Invite đều chuồn với TO V (khi chuồn với danh kể từ thì gửi tiêu cực như bình thường) nên đó là một cấu tạo khá giản dị và đơn giản và dễ dàng ghi nhớ.

Hãy lưu ý Invite chuồn với TO V là được rồi nè. 

Xem thêm: cấu trúc this is the first time

Ngoài đi ra, sở hữu một số trong những cấu tạo Invite không giống như:

 • invite somebody in: mời mọc ai cơ nhập nhà
 • invite somebody over: mời mọc ai cơ qua quýt nhà

cau truc invite

Ví dụ: 

 • We should invite him over đồ sộ our place for lunch.
  Chúng tớ nên mời mọc anh ấy qua quýt căn nhà nhằm ăn trưa.
 • The neighbour usually invites my dad in for coffee when my dad walks by.
  Chú láng giềng thông thường xuyên mời mọc tía tôi vào trong nhà nhằm nốc cafe Khi trượt tôi chuồn ngang qua
 • I will hold a buổi tiệc ngọt tonight at my house. Let’s invite some people over.
  Tớ tiếp tục tổ chức triển khai một buổi tiệc tối ni trong nhà. Hãy mời mọc một số trong những người qua quýt nha.

4. Bài luyện về cấu tạo Invite nhập giờ Anh

Để chắc hơn thì nên rèn luyện một ít với cấu tạo Invite nha.

Bài 1: Chọn đáp án đích nhập khu vực trống:

1. Do you invite MTP ______ tonight? 

A. perform
B. đồ sộ perform
C. performing

2. I got ______ invite yesterday! 

A. an
B. to
C. for

3. All the mums and dads are invited ______ the school play.

A. an
B. to
C. for

4. They’ve ______ 80 guests đồ sộ the wedding.

A. invite
B. inviting
C. invited

5. Architects were invited ______  their designs for a new đô thị hall.

A. submit
B. submitting
C. đồ sộ submit

Bài 2: Điền kể từ nhập khu vực trống

1. Do you receive ______ invite đồ sộ the meeting? 

2. The quấn invited us ______ his birthday buổi tiệc ngọt. 

3. The customers ______ invited _______ try the new product. 

4. It’s hard đồ sộ invite Binz ______ sing. 

5. I should invite my boyfriend ______ đồ sộ meet my parents.

Đáp án:

Bài 1: 

1. B
2. A
3. B
4. C
5. C

Bài 2:

Xem thêm: hừng đông áng mây dòng sông

1. an
2. đồ sộ
3. are/to
4. đồ sộ
5. over

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo Invite bạn phải gồm những: khái niệm, cách sử dụng, chú ý và bài bác luyện rèn luyện sở hữu giải. Step Up kỳ vọng nội dung bài viết sẽ có được ích cho chính mình nha. 

Comments