i will call and tell you something interesting

Câu hỏi:

30/06/2022 8,081

Bạn đang xem: i will call and tell you something interesting

A. before I came trang chủ after work                         

B. after I had come trang chủ after work

C. while I was coming trang chủ after work            

D. when I come trang chủ after work

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

D

Kiến thức về những loại mệnh đề - mệnh đề trạng ngữ
Tạm dịch: Mình tiếp tục gọi năng lượng điện và kể mang đến cậu nghe về một điều vô cùng thú vị Lúc bản thân về ngôi nhà sau thời điểm hoàn thành việc.
*Xét những đáp án:
- Động kể từ của vế câu mang đến trước ở nhập đề bài bác ở thì sau này → trình diễn mô tả một hành vi ko xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra ở nhập sau này nên ở vế sau, ko thể phân tách động kể từ ở thì vượt lên trước khứ, vượt lên trước khứ tiếp nối hoặc vượt lên trước khứ hoàn thiện.
→ loại A, B, C. → D đích (phối thì lúc này đơn với sau này đơn) lẫn lộn cả về mặt mũi ngữ nghĩa.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

I have never read such a good book before.

A. This is the first time I read a good book .  

B. This is the first time I have read a good book.

C. This book is the best I have never read.              

 D. This book is the best I read .

Câu 2:

Smoking is not allowed in the museum.

A. You mustn’t smoke in the museum.

B. You can smoke in the museum

C. You don’t have đồ sộ smoke in the museum

D. You may smoke in the museum

Câu 3:

I am deeply impressive  by the beauty of Ancient capital of Hue

A. impressive

Xem thêm: tính chất nào không phải của benzen

B. beauty

C. Ancient capital

D. of

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Since he started primary school, he helped his mother prepare meals, do the washing up and take care of his younger sister.

A. started

B. helped

C. milk

D. take care

Câu 5:

There is concern about several confidential documents which have gone missing.

A. attentive                 

B. secretive           

C. diplomatic                 

D. healthy

Câu 6:

The English grammar _____by our teacher.

A. has explained   

B. has been explained     

C. have beee explained    

D. have explained 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK