hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hướng trở nên tân tiến của công nghiệp Đông Nam Á không phải là

  Bạn đang xem: hướng phát triển của công nghiệp đông nam á không phải là

  • A. Tăng cường liên kết kinh doanh,links với nước
  • B. Tăng cường giảng dạy kỹ năng cho tất cả những người lao động
  • C. Hiện đại hóa khí giới,trả gửi gắm công nghệ
  • D. Tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu nhập nước

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hướng trở nên tân tiến của công nghiệp Khu vực Đông Nam Á ko cần là Tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu nội địa tuy nhiên là triệu tập trở nên tân tiến những món đồ xuất khẩu

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: tính chất hóa học của nước

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: he managed to win the race

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý của những vùng núi nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm phán xét nào là sau đây không đúng với cơ chế sức nóng của nước ta
 • Mùa mưa ở miển Nam dài thêm hơn nữa miền Bắc là do
 • Đặc điểm nào là sau đây không đúng với nhiệt độ Nhật Bản?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng khi nói tới dân sinh nước ta?
 • Hướng núi tây-bắc và vòng cung địa hình việt nam quy ấn định bởi
 • Ý nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý những thành phần vùng biển cả nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý đống núi rung rinh phần rộng lớn diện tích S địa hình nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây trúng với tổ chức cơ cấu làm việc phân theo đòi vùng quê và trở nên thị của việt nam qua loa những năm
 • Nguyên nhân đa số thực hiện mưa nhập mùa hè mang lại 2 miền Nam, Bắc và mưa nhập mon IX mang lại Trung Sở là sinh hoạt của dải quy tụ nhiệt đới gió mùa với
 • Hướng nghiêng đa số của địa hình việt nam là
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý làm việc nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây trúng với tác động của biển cả Đông cho tới với vạn vật thiên nhiên Việt Nam
 • Khó khăn đa số của dân sinh sống Nhật Bản so với trở nên tân tiến tài chính ko cần là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15 và 17, hãy cho biết thêm phán xét nào là tại đây trúng với điểm lưu ý phân bổ dân sinh sống nước ta?
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với thể hiện đặc điểm nhiệt đới gió mùa của nhiệt độ nước ta
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết thêm gió mùa rét hạ Khi thổi cho tới Bắc Sở sở hữu hướng
 • Phát biểu nào là sau đây không đúng với xã hội Đông Nam Á
 • Ở chừng cao kể từ 1600-1700 cho tới 2600m có 
 • Cho biểu vật dụng sauBiểu vật dụng bên trên thể hiện nay nội dung nào?
 • Hai khu đô thị quan trọng lúc bấy giờ của việt nam là TP. Xì Gòn và
 • Sự phân bổ dân sinh sống ko phải chăng ở việt nam thực hiện tác động rất rộng lớn cho tới việc dùng làm việc và
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý của những đồng vì chưng nước ta?
 • Nhận xét nào là tại đây ko trúng với sức nóng chừng khoảng bên trên một trong những vị trí việt nam, theo đòi bảng số liệu?
 • Tự nhiên Khu vực Đông Nam Á châu lục không giống với Khu vực Đông Nam Á biển cả hòn đảo là điểm lưu ý có
 • Năng suất làm việc xã hội ở Nhật Bản cao là vì người lao động
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết thêm việt nam sở hữu quật nguyên vẹn nào là sau đây?
 • Loại hình phượt nào là tại đây sở hữu tiềm năng trở nên tân tiến nhất ở chống đống núi nước ta?
 • Khó khăn đa số về đương nhiên so với trở nên tân tiến tài chính của Nhật Bản là
 • Vùng khu đất là
 • Hướng trở nên tân tiến của công nghiệp Đông Nam Á không phải là
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 4 và trang 5, hãy cho biết thêm tỉnh nào là tại đây của việt nam vừa phải giáp Trung Quốc, vừa phải giáp Lào?
 • Khu vực Khu vực Đông Nam Á ở ở
 • Để thể hiện nay tình hình dịch chuyển diện tích S rừng việt nam qua loa trong những năm theo đòi bảng số liệu, biểu vật dụng nào là sau đấy là phù hợp nhất
 • Ở việt nam,vùng nào là thông thường xẩy ra ngập lụt mạnh ở những mon IX-X?
 • Nguyên nhân nào là sau đấy là đa số nhất thực hiện mang lại giao thông vận tải đường thủy là ngành không thể không có được so với Nhật Bản
 • Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á trở nên tân tiến mạnh nuôi trồng thủy sản trong mỗi năm mới gần đây, đa số là do
 • Nhận xét nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét của nước ta?
 • Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, hãy cho biết thêm phán xét nào là sau đây không đúng với cơ chế mưa của nước ta?
 • Căn cứ nhập biểu vật dụng bên trên hãy cho biết thêm phán xét nào là tại đây trúng với tình hình tăng thêm đương nhiên việt nam quy trình 1960-2014?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA