hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,227

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko đích với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định toan về mặt mũi DT qua quýt những  thế hệ cơ thể

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có kỹ năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vừa vặn đem ở động vật hoang dã ko xương sinh sống vừa vặn ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ bởi vì mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ bởi vì mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt hải dương sinh đẻ bởi vì mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng đổi mới hình sinh đẻ bởi vì phân đôi

(5) con kiến sinh đẻ bởi vì phân song và trinh bạch sinh

(6) ong sinh đẻ bởi vì mẫu mã trinh bạch sinh

Tính đích (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: tính chất hóa học của nước

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên kiểu như hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi nhiều thành viên kiểu như bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh rời khỏi một hoặc nhiều thành viên kiểu như bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh rời khỏi có một thành viên kiểu như bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân mật tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. đa phần loại động vật hoang dã đem tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật đem xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy rơi rụng nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới

Xem thêm: hạt tải điện trong chất bán dẫn là

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng đã và đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung người mới