hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,960

B. Sự biến chuyển thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự hoạt động của mạch với nam giới châm

D. Sự biến chuyển thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng lạ chạm màn hình kể từ bởi sự biến chuyển thiên kể từ trải qua mạch làm cho vị sự biến chuyển thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sườn thừng phẳng lặng, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng thừng đặt điều vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mày phẳng lặng sườn thừng một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện mang lại kể từ ngôi trường tách đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô sườn thừng trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường thay đổi là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt sườn thừng dẫn với 1000 vòng được đặt điều vô kể từ ngôi trường đều sao cho những đàng chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lặng sườn. Diện tích từng vòng thừng là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất tách thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn sườn thừng là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống thừng có tính tự động cảm L, ống thừng loại nhị với số vòng thừng tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng thừng tách 1/2 đối với ống thừng loại nhất. Nếu nhị ống thừng với chiều lâu năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống thừng loại nhị là:

A. L

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn thừng phẳng lặng, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn thừng đặt điều vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn thừng sẽ sở hữu chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một sườn thừng dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, đàng mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mày phẳng lặng sườn thừng. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía và để được hình chữ nhật với cạnh này lâu năm gấp rất nhiều lần cạnh tê liệt. hiểu năng lượng điện trở sườn R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng thừng sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ biến chuyển thiên theo đòi thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: bố cục bài thơ về tiểu đội xe không kính

D. S V