hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 71,042

A. độ sáng bị gãy khúc Khi truyền xiên góc qua quýt mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. độ sáng bị hạn chế độ mạnh Khi truyền qua quýt mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

C. độ sáng bị hắt lại môi trường thiên nhiên cũ Khi truyền cho tới mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

D. độ sáng bị thay cho thay đổi sắc tố Khi truyền qua quýt mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ độ sáng bị gãy khúc Khi truyền xiên góc qua quýt mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày bằng.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phiên thì góc khúc xạ tăng từng ấy phiên.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ không gian vô môi trường thiên nhiên với tách suất n, sao mang đến tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo đuổi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. không gian. 

Xem thêm: sinh trưởng ở thực vật là

D. nước.

Câu 4:

Tốc chừng độ sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài không gian với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh nghịch là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh nghịch là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vị.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho tách suất của nước vị 4/3, của benzen vị 1,5, của thủy tinh nghịch flin là một,8. Hiện tượng bản năng toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh nghịch flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh nghịch flin.

Xem thêm: sản xuất cây cà phê ở nước ta hiện nay

D. kể từ chân ko vô thủy tinh nghịch flin.