hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhì nhập số 6 thì giờ Anh cơ phiên bản nhưng mà người học tập giờ Anh rất cần được bắt cứng cáp. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống đặc trưng thực hiện lầm lẫn đằm thắm cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm dò thám đi ra điểm như thể và không giống nhau đằm thắm bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Ý nghĩa Diễn tả:
 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được chính ở hiện tại tại 
 • Thói quen thuộc mặt hàng ngày
 • Tên, tuổi hạc, công việc và nghề nghiệp, nguồn gốc của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin cậy ở hiện tại tại 
Diễn tả:
 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian nói
 •  
 • Một hành vi, vụ việc đang được xẩy ra xung xung quanh thời gian nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay sát, một plan vẫn lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp chuồn tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 
Ví dụ Ex: The Earth goes round the Sun 
Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời

Ex: Alex is Marie’s husband

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Alex là ck của Marie

Ex: Daniel loves ice-cream

Daniel mến ăn kem 

Ex: My father is a doctor 

Bố tôi là một trong bác bỏ sĩ 

Ex: I drink a cup of coffee every morning

Tôi nốc một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 
Tôi đang được hiểu một cuốn sách cực kỳ cuốn 

Ex: It’s raining cats and dogs these days. 

Mấy ni trời mưa cực kỳ to lớn. 

Ex: I am flying to lớn Thành Phố New York tomorrow morning 

Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 

Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Thì lúc này đơn biểu diễn miêu tả một chân lý, một thực sự phân biệt, một thói quen thuộc ở lúc này, điển hình nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh xoay Mặt Trời”.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. So sánh cấu hình thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Khẳng định
 • Động kể từ to lớn be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O
S + am/is/are + V_ing + …
Phủ định
 • Động kể từ to lớn be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O
S + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấn
 • Động kể từ to lớn be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?
Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Cấu trúc của thì lúc này đơn được phân thành 3 thể xác minh, phủ quyết định và ngờ vấn

3. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Thì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn miêu tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách thông thường xuyên rỉ tai riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ với tính ý kiến đề xuất, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân tách động kể từ thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
Chủ ngữThì lúc này đơnThì lúc này tiếp diễn
Iam
V-inf
am + V-ing
Youare
V-inf
are + V-ing
He, She, Itis
V-s/es
is + V-ing
We, Theyare
V-inf
are + V-ing

Thì lúc này đơn và tiếp nối với cơ hội phân tách động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân tách động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác minh, nếu như ngôi nhà ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm đếm được, tao cần thiết thêm thắt đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết cổ động vì thế “o, x, sh, ch, sh, ss” thêm thắt đuôi “es”

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết cổ động vì thế “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở thành “i” và thêm thắt đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại thêm thắt thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường phù hợp bất quy tắc: Ngoài những kể từ với quy tắc kể bên trên, với 1 động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành trả trở thành HAS. 

>>> Xem ngay lập tức nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân tách động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn với quy tắc thêm thắt e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp nối với quy tắc thêm thắt -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết cổ động vì thế “e”, các bạn quăng quật “e” và thêm thắt -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là 1 âm tiết, kết cổ động vì thế “nguyên âm + phụ âm”, các bạn gấp hai phụ âm và thêm thắt - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, lập cập - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có tương đối nhiều âm tiết, kết cổ động vì thế phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ sở hữu được nhì ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, thêm thắt -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, thêm thắt -ing. Ví dụ: Submit - submitting

  Xem thêm: vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 2

(5) Đối với động kể từ kết cổ động vì thế đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở thành “y” và thêm thắt “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập dượt phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) to lớn school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) to lớn take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...so sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh xao one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take u to lớn the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

Xem thêm: trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng chi tiết

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết vẫn khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ ganh đua tiếp đây.