hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Câu hỏi:

27/07/2019 121,115

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của trái đất lên đối tượng người tiêu dùng làm việc là tư liệu làm việc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và ý thức của trái đất được áp dụng nhập quy trình tạo ra là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nguyên tố cấu trở nên tư liệu làm việc, nguyên tố này bên dưới đó là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của tạo ra.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của tạo ra.

D. Thương hiệu vật hóa học.

Câu 3:

Yếu tố này tiếp sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất nhập quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: tiếng anh 10 i learn smart world

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc văn minh.

Câu 4:

Quá trình tạo ra bao gồm những nguyên tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của tạo ra của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. tạo nên những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức.

C. chung con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Câu 6:

Yếu tố này bên dưới đó là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm mạng vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu xây đắp.

Xem thêm: thành phần xuất thân của giai cấp công nhân việt nam chủ yếu từ