giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

T

đã căn vặn trong Lớp 12

Vật Lý

· 08:39 13/06/2021

Báo cáo

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại dựa vào vào:

A. thực chất của sắt kẽm kim loại bại.                                      

B. tích điện của photon chiếu cho tới kim loại

C. sắc tố của khả năng chiếu sáng chiếu cho tới sắt kẽm kim loại                

D. độ mạnh chùm khả năng chiếu sáng chiếu vào

Trả Lời

Hỏi chi tiết

Trả tiếng nhập APP VIETJACK

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 37960

Thu Hà

2 năm trước

Đáp án A

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại tùy theo thực chất của sắt kẽm kim loại bại.

0 bình luận

Quảng cáo

Câu căn vặn hot nằm trong ngôi nhà đề