giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

Câu hỏi:

11/02/2020 64,246

Bạn đang xem: giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

A. làm việc xã hội của những người tạo ra kết tinh ma nhập sản phẩm & hàng hóa. 

Đáp án chủ yếu xác

B. sự tổn hao mức độ làm việc của loài người. 

C. tác dụng của sản phẩm & hàng hóa. 

D. sự khan khan hiếm của sản phẩm & hàng hóa.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD trang 16 thì độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa là làm việc xã hội của những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa kết tinh ma nhập sản phẩm & hàng hóa. Vậy đáp án thực sự làm việc xã hội của những người tạo ra kết tinh ma nhập sản phẩm & hàng hóa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi tác dụng của thị ngôi trường là

A. đánh giá sản phẩm & hàng hóa.

B. trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa.

C. tiến hành.

D. review.

Câu 2:

Sản phẩm của làm việc hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu nào là cơ của loài người trải qua trao thay đổi mua sắm, buôn bán là

A. đặc điểm của sản phẩm & hàng hóa.

B. độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa. 

C. định nghĩa sản phẩm & hàng hóa.

D. tính chất của sản phẩm & hàng hóa.

Câu 3:

Thời gian dối làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra đi ra sản phẩm & hàng hóa được xem bằng 

A. thời hạn riêng lẻ.

Xem thêm: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

B. tổng thời hạn làm việc. 

C. thời hạn tầm của xã hội.

D. thời hạn dẫn đến thành phầm.

Câu 4:

Giá trị xã hội của sản phẩm & hàng hóa được xác lập bởi

A. Thời gian dối làm việc xã hội quan trọng. 

B. Thời gian dối làm việc tổn hao của người xem tạo ra sản phẩm & hàng hóa. 

C. Thời gian dối làm việc riêng lẻ của những người tạo ra đi ra nhiều sản phẩm & hàng hóa rất tốt. 

D. Thời gian dối làm việc riêng lẻ của những người tạo ra đi ra sản phẩm & hàng hóa rất tốt.

Câu 5:

Hàng hóa là một trong những phạm trù lịch sử dân tộc vì thế sản phẩm hóa

A. xuất hiện tại vô cùng sớm nhập lịch sử dân tộc cách tân và phát triển loại người. 

B. chỉ Ra đời và tồn bên trên nhập nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa. 

C. Ra đời là thước đo trình độ chuyên môn cách tân và phát triển tạo ra của loại người. 

D. Ra đời gắn sát với việc xuất hiện tại của loài người nhập lịch sử dân tộc.

Câu 6:

Mối mối quan hệ nào là sau đó là mối quan hệ thân thiện độ quý hiếm và độ quý hiếm trao đổi?

A. 1m vải vóc + 5kg thóc = 2 tiếng đồng hồ.

B. 2m vải vóc = 10kg thóc = 4 giờ. 

C. 1m vải vóc = 5kg thóc.

D. 1m vải vóc = 2 tiếng đồng hồ.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK