giá trị của biểu thức

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là câu hỏi làm cho nhiều trở ngại mang lại con cái lúc học. Bài học tập này spettu.edu.vn cung ứng một vài dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là câu hỏi làm cho nhiều trở ngại mang lại con cái lúc học. Bài học tập này spettu.edu.vn cung cấp cho một vài dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: giá trị của biểu thức

Xem thêm:

  • Kiến thức quan lại trọng để học tập chất lượng toán lớp 3 dò la x sở hữu dư
  • Bài học tập cần thiết toán lớp 3 số La Mã
  • Bài học tập toán lớp 3 thích nghi với tổng hợp số liệu

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì?

Biểu thức bao gồm những số được nối cùng nhau vị những phép tắc tính.

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là thành quả sau khoản thời gian tiến hành những phép tắc tính nhập biểu thức. Giá trị biểu thức là thành quả của những phép tắc tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + đôi mươi + 10 = 43

Trong đó: 

13 + đôi mươi + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1 Thứ tự động ưu tiên phép tắc tính nằm trong trừ hoặc nhân chia

Thứ tự động tiến hành phép tắc tính tính độ quý hiếm biểu thức

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 - 22 

= 70 - 22

= 48

2.2 Thứ tự động ưu tiên phép tắc tính chứa chấp nằm trong trừ nhân chia

Thứ tự động tiến hành phép tắc tính tính độ quý hiếm biểu thức

VD: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

2.3 Thứ tự động ưu tiên với biểu thức chứa chấp vết ngoặc

Thứ tự động tiến hành phép tắc tính tính độ quý hiếm biểu thức

  • Nếu biểu thức chứa chấp những loại vết ngoặc như: ngoặc tròn trặn (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} thì tiến hành những phép tắc tính nhập ngoặc trước. Sau ê tiến hành những phép tắc tính ngoài ngoặc.

VD: Tính độ quý hiếm biểu thức

10 + đôi mươi + (50 - 10)

= 10 + đôi mươi + 40

= 70

  • Thực hiện tại những phép tắc tính trong số ngoặc (), [], {} thì tiến hành bám theo trật tự như sau: ngoặc tròn trặn () cho tới ngoặc vuông [] và sau cùng là ngoặc nhọn {}.

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x [30 + (20 - 4)]

= 36 + 4 x [30 + 16]

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên trên đây những con cái cần được học tập nằm trong bằng phương pháp tập luyện thực hiện nhiều bài bác luyện.

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

Các con cái hoặc bố mẹ chỉ dẫn con cái học toán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên chính thức kể từ những dạng toán cơ bạn dạng, dần dần lên nâng lên. Có vì vậy, những con cái mới mẻ rất có thể nắm rõ những quy tắc tính độ quý hiếm biểu thức. Nên chính thức dậy con những dạng toán kể từ 2 cho tới 3 phép tắc tính.

Dưới đó là những bài bác tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, những con cái và bố mẹ tham ô khảo:

3.1 Các dạng câu hỏi tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những độ quý hiếm biểu thức sau:

a) đôi mươi – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h)  81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a) 25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a) 25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b) 80 – (30 + 25)

Xem thêm: thứ tự của tính từ

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + đôi mươi

= 145

d) 416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f) 48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h) 81 : (3 x 3) 

= 81 : 9

= 9

3.2 Các dạng câu hỏi tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần thiết cầm cứng cáp những kỹ năng cơ bạn dạng và cách thức tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 nhằm thực hiện những dạng bài bác nâng lên tiếp sau đây. 

Bài 1:

Tính nhanh chóng giá trị của biểu thức

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức vốn của sản phẩm số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3: 

Có 108 cái vớ, được xếp đều nhập vào 3 ngăn tủ. Hỏi từng ngăn tủ sở hữu từng nào tất? 

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức sau:

Bài thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b) Dãy số sở hữu số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của sản phẩm số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3: 

Bài giải: 

Mỗi ngăn tủ sở hữu số cái vớ là: 

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ sở hữu số song vớ là: 

Xem thêm: phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song vớ. 

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức ko trở ngại nếu như con cái cầm cứng cáp quy tắc và tập luyện thông thường xuyên. Các bậc bố mẹ nằm trong con cái nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên Vuihoc.vn nhằm học tập toán không hề là chuyện khó khăn nhằn!