feco3+h2so4 đặc nóng

FeCO3 H2SO4 đặc nóng

Bạn đang xem: feco3+h2so4 đặc nóng

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả cân đối phương trình lão hóa khử, bởi vì cách thức thăng bởi vì electron. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc bài xích tập luyện tương quan.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một trong những phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
  • FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ chất hóa học thân thích FeCO3 và H2SO4 xảy ra

Nhiệt chừng thường

3. Cân bởi vì phản xạ FeCO3 + H2SO4 bởi vì cách thức thăng bởi vì electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4 → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt thông số phù hợp tớ được

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Câu căn vặn áp dụng tương quan

Câu 1. Đốt cháy FeS đưa đến thành phầm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử FeS sẽ

A. nhận 7 electron.

B. nhận 15 electron.

C. nhượng bộ 7 electron.

D. nhượng bộ 15 electron.

Câu 2. Cho theo thứ tự những hóa học sau: Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét mướt. Số phản xạ oxi hoá - khử là:

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

=> Ko phải

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

=> Ko phải

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2(SO4)3 ko tác dụng

Câu 3. Cho sơ đồ dùng phản ứng: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Tổng thông số (các số vẹn toàn, tối giản) của toàn bộ những hóa học những hóa học là bao nhiêu?

A. 7.

B. 9.

C. 14.

D. 25

Câu 4. SO2 + KMnO4 + H2O→ K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. (Hệ số là những số vẹn toàn tối giản). Số phân tử KMnO4 bị khử là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Những nhận định và đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe với tính khử tầm.

(2) Ion Fe2+ bền lâu hơn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động nhập H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng với nồng độ Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động cù và Fe là vẹn toàn nhân thực hiện Trái Đất với kể từ tính.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá đích thị là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem thêm: xé dán lọ hoa và quả

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ nhập không gian dễ dẫn đến lão hóa trở nên Fe3+

(3) đúng

(4) đích thị, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng với nồng độ Fe tối đa.

(5) sai, vì như thế kể từ ngôi trường Trái Đất sinh rời khỏi vì thế sự vận động của những hóa học lỏng dẫn điện

(6) đích thị, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy với 4 tuyên bố đúng

Câu 6. Có 4 hỗn hợp đựng riêng biệt biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl với láo nháo CuCl2. Nhúng vào cụ thể từng hỗn hợp một thanh Fe vẹn toàn hóa học. Số tình huống xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án D

Để xẩy ra quy trình làm mòn năng lượng điện hóa cần thiết thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện:

+ Có 2 năng lượng điện rất rất không giống bản

+ 2 năng lượng điện rất rất xúc tiếp thẳng hoặc loại gián tiếp với nhau

+ 2 năng lượng điện rất rất được nhúng nhập nằm trong 1 hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Có 2 tình huống thỏa mãn: Fe nhúng nhập hỗn hợp CuCl2 và Fe nhúng nhập hỗn hợp CuCl2 + HCl

Câu 7. Sắt(III) hiđroxit là hóa học rắn gray clolor đỏ loét. Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. FeCO3.

D. Fe3O4.

Câu 7. Dung dịch ZnSO4 với láo nháo tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào là tại đây nhằm làm sạch sẽ hỗn hợp ZnSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng kẽm vì như thế với phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Cu tạo nên trở nên ko tan được tách thoát ra khỏi hỗn hợp và nhận được hỗn hợp ZnSO4 tinh ma khiết.

Không người sử dụng Mg vì như thế với phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ với dd MgSO4 tạo trở nên, vì vậy ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh ma khiết.

Câu 8. Cho những cặp hóa học sau: (a) Fe + HCl; (b) Zn + CuSO4; (c) Ag + HCl (d) Cu + FeSO4; (e) Cu + AgNO3; (f) Pb + ZnSO4. Những cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. a, c, d.

B. c, d,e, f.

C. a,b, e

D. a, b, c, d, e, f.

Xem đáp án

Đáp án C

(c), (d), (f) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (a), (b), (e)

(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(b) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(e) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

----------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ lão hóa khử: FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O. Hy vọng mang lại lợi ích mang đến chúng ta nhập quy trình tiếp thu kiến thức, áp dụng giải những dạng thắc mắc bài xích tập luyện phương trình tương quan.

Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài xích tập luyện Hóa 12, Giải bài xích tập luyện Toán lớp 12, Giải bài xích tập luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat