đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng

đã chất vấn trong Lớp 12

Toán học

Bạn đang xem: đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng

· 10:43 29/08/2020

Đường tròn trĩnh sở hữu từng nào trục đối xứng?

A. 2

B. 1

Xem thêm: bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

C. Vô số

D. 0

Xem thêm: you are able to go out with your friend this evening

2 câu trả lời 10577

Đáp án C

Đường tròn trĩnh sở hữu vô số trục đối xứng là những đường thẳng liền mạch trải qua tâm đàng tròn trĩnh.

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề
  • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d sở hữu đồ gia dụng thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúngA. a<0, b>0, c>0, d<0B. a<0, b<0, c>0, d<0C. a>0, b>0, c>0, d<0D. a<0, b>0, c<0, d<0