độ tụ của thấu kính

So sách những điểm sáng của Thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ

Các kiến thức và kỹ năng người sử dụng công cộng cho tới thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ

Bạn đang xem: độ tụ của thấu kính

Các tia quan trọng đặc biệt qua chuyện thấu kính hội tụ

 • Tia cho tới tuy vậy song với trục chủ yếu → tia ló trải qua xài điểm chủ yếu (tia số 1)
 • Tia cho tới trải qua quang quẻ tâm → tia ló truyền trực tiếp (tia số 2)
 • Tia cho tới trải qua xài điểm của thấu kính → tia ló tuy vậy song với trục chủ yếu (tia số 3)

Các định nghĩa cơ phiên bản của thấu kính

 • Quang tâm O: là điểm ở trung tâm thấu kính, từng tia sáng sủa trải qua quang quẻ tâm O của thấu kính đều truyền trực tiếp.
 • Trục chủ yếu của thấu kính: là đường thẳng liền mạch trải qua quang quẻ tâm O và vuông góc với mặt mày thấu kính.
 • Tiêu điểm của thấu kính: là vấn đề quy tụ của chùm tia sáng sủa trải qua thấu kính hoặc phần kéo dãn dài của bọn chúng.
 • Tiêu cự: là khoảng cách kể từ quang quẻ tâm cho tới xài điểm của thấu kính
 • Tiêu diện: là mặt mày bằng chứa chấp toàn bộ những xài điểm của thấu kính.

Sự không giống nhau thân mật thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ

 

Thấu kính phân kì

Thấu kính hội tụ

Thấu kính quy tụ, thấu kính phân kỳ, vật lí lớp 11 7
 • Chùm tia qua chuyện thấu kính phân kì bị phân tích ra
 • Thấu kính phân kì chữa trị tật cận thị của mắt
 • Thấu kính phân kỳ bao gồm những mặt mày cong lõm
 • Thấu kính phân kì thường hay gọi là thấu kinh rìa dày
Thấu kính phân kì và Thấu kính hội tụ
 • Chùm tia qua chuyện thấu kính quy tụ đem Xu thế tụ lại
 • thấu kính quy tụ chữa trị tật viễn thị của mắt
 • thấu kính quy tụ bao gồm những mặt mày cong lồi
 • thấu kính quy tụ thường hay gọi là thấu kính rìa mỏng mảnh.
Thấu kính phân kì và Thấu kính hội tụ
 • Ảnh qua chuyện thấu kính phân kì luôn luôn cho tới hình ảnh ảo nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật
 • Thấu kính phân kì đem xài điểm vật ở nằm trong phía với vật
Thấu kính phân kì và Thấu kính hội tụ
 • ảnh qua chuyện thấu kính quy tụ rất có thể nằm trong chiều hoặc trái hướng với vật
 • Thấu kính quy tụ đem xài điểm vật ở không giống mặt mày với vật
 • d < f: d’ < 0 và 0 < k < 1
 • d = f: d’ < 0 và 0 < k < 1
 • d > f: d’ < 0 và 0 < k < 1
 • d < f: d’ < 0 và k > 1
 • d = f: không tồn tại ảnh
 • d > f: d’ > 0 và k < 0
Khoảng cơ hội kể từ hình ảnh cho tới vật

L = d + d’

Khoảng cơ hội kể từ hình ảnh cho tới vật
 • d < f: L = – (d + d’)
 • d > f: L = d + d’
 • Thấu kính phân kì đem nhập ống nhòm
 • Thấu kính quy tụ dùng để làm sản xuất kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn

Công thức thấu kính người sử dụng chung

Công thức contact thân mật địa điểm của vật, địa điểm của hình ảnh và xài cự của thấu kính

\[\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d’}\]

Công thức số phóng đại của thấu kính

\[|k| = \dfrac{A’B’}{AB}\]

\[k = \dfrac{-d’}{d}=\dfrac{f}{f-d}=\dfrac{f-d’}{f}\]

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là

Công thức tính độ tụ của thấu kính

\[D=\dfrac{1}{f}=(n-1)(\dfrac{1}{R_{1}}+\dfrac{1}{R_{2}})\]

Trong đó:

 • n: tách suất của hóa học thực hiện thấu kính
 • R1; R2: nửa đường kính của những mặt mày cong (R = ∞ cho tới tình huống mặt mày phẳng) (m)
 • D: độ tụ của thấu kính (dp gọi là điốp)
 • f: xài cự của thấu kính (m)
 • d: khoảng cách từ vựng trí của vật cho tới thấu kính
 • d’: khoảng cách từ vựng trí của ánh cho tới thấu kính

Qui ước dấu:

 • Thấu kính hội tụ: f  > 0
 • Thấu kính phân kỳ: f < 0
 • ảnh là thật: d’ > 0
 • ảnh là ảo: d’ < 0
 • k > 0: hình ảnh và vật nằm trong chiều
 • k < 0: hình ảnh và vật là ngược chiều

Tóm lại, thấu kính phân kì và thấu kính quy tụ đem những khác lạ về mục tiêu dùng, kiến thiết và điểm sáng triệu tập độ sáng.

Xem thêm: trước khi tiếp nhận nền văn hóa từ bên ngoài cư dân chăm pa có nền văn hóa bản địa nào sau đây