độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức

Câu hỏi:

09/10/2019 103,530

Đáp án B

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập mạch kín được xác lập vì thế biểu thức eC = ϕt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện rời nhanh

C. loại năng lượng điện biến chuyển thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Từ trải qua một diện tích S S ko dựa vào nguyên tố này sau đây?

A. góc tạo nên vì thế pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

B. sự cân đối chạm màn hình từ

C. nhiệt độ chừng môi trường

D. diện tích S đang được xét

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. sự cân đối kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc biến chuyển thiên kể từ trải qua mạch ấy.

Xem thêm: khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là

D. diện tích S của mạch.

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh đi ra loại năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

B. sinh đi ra loại năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh vì thế nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vì thế loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ này tại đây xác lập đích chiều loại năng lượng điện chạm màn hình Khi mang đến nam châm từ dịch mang lại ngay gần hoặc đi ra xa cách vòng chạc kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện tự chính vì sự biến hóa của loại năng lượng điện nhập mạch cơ tạo nên được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh đi ra tự hiện tượng kỳ lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 tình huống đặc biệt quan trọng của hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: phân tích đoàn thuyền đánh cá

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.