độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

14/12/2019 120,097

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

Bạn đang xem: độ lớn của lực lo ren xơ không phụ thuộc vào

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

D. lượng của năng lượng điện.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ tùy thuộc vào độ quý hiếm của năng lượng điện, sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện, sự cân đối chạm màn hình kể từ và ko dựa vào lượng của năng lượng điện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng dẫn tròn xoe đem dòng sản phẩm năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện thừng dẫn

B. nửa đường kính vòng thừng.

C độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô thừng.

D. môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện rời gấp đôi và 2 lần bán kính ống thừng tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng thừng và chiều nhiều năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

A. rời gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 thứ tự.

Câu 3:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô ống thừng tròn xoe phụ thuộc

A. chiều nhiều năm ống thừng.

Xem thêm: sách bài tập toán 9 tập 1

B. số vòng thừng của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng thừng bên trên một mét chiều nhiều năm ống.

Câu 4:

Nếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô thừng tròn xoe tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng thừng tròn xoe tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 thứ tự.

D. rời gấp đôi.

Câu 5:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại quánh điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mũi phẳng lặng chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mũi phẳng lặng trực tiếp đứng.

Câu 6:

Khi sự cân đối của chạm màn hình kể từ và sự cân đối của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì sự cân đối lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 thứ tự.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

Xem thêm: tính góc giữa hai mặt phẳng

D. rời gấp đôi.