discuss đi với giới từ gì

Discuss là 1 động kể từ giờ Anh phổ biến và được dùng thật nhiều trong những đối thoại mỗi ngày và Tức là thảo luận, bàn luận, trao thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bắt được Discuss chuồn với giới kể từ gì mới đúng đắn cũng tựa như những cấu tạo Discuss chưa? Cùng Langmaster dành riêng 5 phút hiểu tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm lần hiểu câu vấn đáp nhé!

I. Discuss Tức là gì?

null

Bạn đang xem: discuss đi với giới từ gì

Phiên âm: Discuss /dɪˈskʌs/ (v)

Nghĩa: "Discuss" là 1 động kể từ giờ Anh Tức là thảo luận, thảo luận, hoặc bàn luận về một chủ thể, yếu tố, hoặc trường hợp rõ ràng. Khi chúng ta "discuss" điều gì cơ, chúng ta thông thường thể hiện chủ ý, ý kiến hoặc vấn đề về chủ thể cơ và nhập cuộc vô cuộc trao thay đổi với những người không giống nhằm trao thay đổi chủ ý và vấn đề.

Ví dụ: 

 • Let's sit down and discuss the upcoming project lớn ensure everyone is on the same page. (Cùng ngồi xuống và thảo luận về dự án công trình sắp tới đây nhằm đáp ứng quý khách đều hiểu và đồng ý cùng nhau.)
 • During the meeting, the team members discussed the challenges they were facing and brainstormed potential solutions. (Trong buổi họp, những member group vẫn thảo luận về những thử thách mà người ta đang được đương đầu và đưa đến những biện pháp tiềm năng.)

II. Các dạng kể từ không giống của Discuss

Bên cạnh động kể từ gốc Discuss, cũng đều có một vài dạng kể từ không giống của động kể từ này như danh kể từ, tính kể từ,... nhằm dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang đến phù hợp:

1. Discussion (Danh từ): Là hành vi hoặc quy trình thảo luận, thảo luận hoặc bàn luận về một chủ thể rõ ràng.
Ví dụ: The team had a lengthy discussion about the best approach lớn the project. (Nhóm vẫn sở hữu một cuộc thảo luận kéo dãn dài về cách thức rất tốt nhằm tổ chức dự án công trình.)

2. Discussable (Tính từ): Là tính kể từ mô tả một chủ thể, yếu tố hoặc yếu tố rất có thể được thảo luận hoặc thảo luận.
Ví dụ: The topic is highly discussable and can lead lớn diverse viewpoints. (Chủ đề này cực kỳ tương thích nhằm thảo luận và rất có thể kéo đến nhiều ý kiến nhiều mẫu mã.)

3. Discussant (Danh từ): Là người nhập cuộc vô cuộc thảo luận, thông thường là vô 1 bàn thương lượng, hội thảo chiến lược hoặc buổi thảo luận.
Ví dụ: The panel of discussants shared their insights and perspectives on the matter. (Ban thảo luận của những người dân nhập cuộc vẫn share tầm nhìn và ý kiến của mình về yếu tố.)

III. Discuss chuồn với giới kể từ gì? Discussion chuồn với với giới kể từ gì?

null

Vậy Discuss và Discussion chuồn với giới kể từ gì thì chủ yếu xác? Câu vấn đáp là Discuss thông thường chuồn với giới kể từ WITH còn Discussion thông thường chuồn với giới kể từ ABOUT, OF, AMONG VÀ BETWEEN. Tại phần này, nằm trong lần tiếng trả lời và hiểu thâm thúy rộng lớn về những cụm kể từ này nhé!

1. Discuss + with

"Discuss + (sth) + with + sb" là 1 cấu tạo phổ cập khi dùng động kể từ "discuss" và giới kể từ "with". Cấu trúc này thao diễn miêu tả hành động thảo luận, bàn luận với cùng 1 người hoặc nhiều người rõ ràng.

Ví dụ:

 • She wants lớn discuss the project with her team members before making a decision. (Cô ấy mong muốn thảo luận về dự án công trình với những member vô group trước lúc thể hiện đưa ra quyết định.)
 • The manager will discuss the new proposal with the board of directors tomorrow. (Người quản lý và vận hành tiếp tục thảo luận về khuyến cáo mới mẻ với hội đồng cai quản trị vào trong ngày mai.)

2. Discussion + about

"Discussion" thông thường chuồn với giới kể từ "about" khi mong muốn nói tới nội dung hoặc chủ thể của cuộc thảo luận, bàn luận.

Ví dụ:

 • We had a long discussion about the upcoming project. (Chúng tôi sở hữu cuộc thảo luận nhiều năm về dự án công trình sắp tới đây.)
 • The participants engaged in a lively discussion about environmental issues. (Các người nhập cuộc tham dự vào một trong những cuộc thảo luận sôi sục về những yếu tố môi trường thiên nhiên.)

Lưu ý: Discuss ko kèm theo giới kể từ about vì thế phiên bản thân thiện kể từ discuss vẫn nằm trong nghĩa với talk about rồi. Nếu chúng ta sử dụng discuss about thì tiếp tục vì thế với discuss about about ⇒ Sai. 

XEM THÊM: 

Xem thêm: trang phục và văn hóa

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

3. Discussion + of

Tương tự động với cấu tạo “Discussion about + sth”, cấu tạo "discussion of + sth" cũng khá được dùng khi mong muốn mô tả việc thảo luận về một chủ thể, yếu tố hoặc trường hợp rõ ràng. 

Ví dụ:

 • The book club had a lively discussion of the latest novel. (Câu lạc cuốn sách vẫn sở hữu một cuộc thảo luận sôi sục về cuốn đái thuyết tiên tiến nhất.)
 • The meeting involved a detailed discussion of the company's financial performance. (Cuộc họp vẫn bao hàm cuộc thảo luận cụ thể về hiệu suất tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn.)

4. Discussion + among/between

Cấu trúc "discussion among" được dùng khi mong muốn mô tả việc thảo luận xẩy ra thân thiện nhiều người, ko nhất thiết nên là nhị mặt mày. 

Ví dụ:

 • There was a lively discussion among the students about the best way lớn address the environmental issues. (Có một cuộc thảo luận sôi sục Một trong những SV về kiểu cách rất tốt nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố môi trường thiên nhiên.)
 • The discussion among the team members led lớn new insights and ideas for the project. (Cuộc thảo luận Một trong những member group đã mang rời khỏi tầm nhìn mới mẻ và phát minh mang đến dự án công trình.)

Cấu trúc "discussion between sb and sb" được dùng khi chỉ ra việc thảo luận ra mắt thân thiện nhị bên, nhấn mạnh vấn đề vô việc trao thay đổi chủ ý và ý kiến thân thiện nhị group hoặc cá thể.

Ví dụ:

 • The negotiation involved a discussion between the company's representatives and the labor union. (Cuộc thương lượng tương quan cho tới cuộc thảo luận thân thiện đại diện thay mặt của doanh nghiệp lớn và công đoàn làm việc.)
 • The meeting was a platform for discussion between the government officials and the community leaders. (Cuộc họp là 1 nền tảng nhằm thảo luận Một trong những quan tiền chức cơ quan chính phủ và những căn nhà điều khiển xã hội.)

IV. Các kể từ tương tự động Discuss

null

1. Debate (bàn bạc, giành luận): Diễn miêu tả việc thảo luận và thảo luận về một yếu tố, chủ ý hoặc chủ thể rõ ràng. Tương tự động "discuss" tuy nhiên rất có thể nhấn mạnh vấn đề vô đặc điểm giành cãi và những ý kiến trái lập.
Ví dụ: The students debate the pros and cons of implementing a dress code in school. (Các học viên vẫn thảo luận về ưu thế và điểm yếu kém của việc vận dụng quy quyết định về phục trang vô ngôi trường học tập.)

2. Deliberate (thảo luận, cân nặng nhắc): Diễn miêu tả việc thảo luận và lưu ý đến kỹ lưỡng về một yếu tố hoặc đưa ra quyết định rõ ràng. Tương tự động "discuss" tuy nhiên ý nghĩa thâm thúy rộng lớn về sự đánh giá và suy xét.
Ví dụ: The board members deliberate on the company's financial plan before making a final decision. (Ban member vẫn thảo luận về plan tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn trước lúc thể hiện đưa ra quyết định sau cùng.)

3. Talk about (nói chuyện, thảo luận): Diễn miêu tả việc trao thay đổi chủ ý, vấn đề hoặc tâm lý với những người không giống. Tương tự động như "discuss".
Ví dụ: Let's talk about our upcoming vacation plans and see if we can coordinate our schedules. (Hãy thảo luận về plan kỳ nghỉ ngơi sắp tới đây và coi liệu tất cả chúng ta rất có thể kết hợp thời hạn hay là không.)

4. Converse (nói chuyện, thảo luận): Diễn miêu tả việc chat chit và thảo luận với những người không giống. Tương tự động "discuss" tuy nhiên ý nghĩa dữ thế chủ động rộng lớn về sự chat chit.
Ví dụ: They sat by the fireplace and conversed late into the night about their shared memories. (Họ ngồi mặt mày lò sưởi và chat chit vô tối khuya về những kỷ niệm cộng đồng.)

5. Consult (tham khảo, bàn bạc): Diễn miêu tả việc tư vấn và luận bàn với những người không giống nhằm lần tìm kiếm chủ ý hoặc biện pháp cho 1 yếu tố. Tương tự động "discuss" tuy nhiên thể hiện nay đặc điểm lần tìm kiếm sự trợ gom và lý thuyết kể từ người không giống.
Ví dụ: Before making a major decision, he consulted with his close friends and family for advice. (Trước khi thể hiện đưa ra quyết định cần thiết, anh ấy vẫn xem thêm chủ ý của bè bạn thân thiện thiết và mái ấm gia đình.)

Xem thêm: vectơ pháp tuyến của diện tích s là vectơ

6. Negotiate (đàm phán, thương lượng): Diễn miêu tả việc thảo luận và thương lượng nhằm đạt được thỏa thuận hợp tác hoặc giải quyết và xử lý một yếu tố Một trong những mặt mày. Tương tự động "discuss" tuy nhiên triệu tập vô việc đạt được thỏa thuận hợp tác hoặc bố trí Một trong những mặt mày chất lượng tốt.
Ví dụ: The two countries are currently negotiating a trade giảm giá khuyến mãi lớn benefit both economies. (Hai vương quốc đang được thương lượng một thỏa thuận hợp tác thương nghiệp để sở hữu lợi cho tất cả nhị nền tài chính.)

Đăng ký ngay: 

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết bên trên vẫn tổ hợp toàn cỗ những kỹ năng cần thiết cảnh báo về công ty điểm “Discuss chuồn với giới kể từ gì?”. Hẳn giờ trên đây, bạn đã sở hữu thể dùng thuần thục những cấu tạo với Discuss vô cuộc sống thường ngày. Hình như, hãy nhờ rằng ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ Anh không lấy phí tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tôi nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!