difficult đi với giới từ gì

Trong giờ Anh, cấu trúc Difficult được dùng Khi mong muốn biểu diễn mô tả một việc gì cơ trở ngại. Tuy nhiên chúng ta đã hiểu cách thức người sử dụng và những công thức đúng mực chưa? Hôm ni hãy nằm trong PREP lần hiểu vớ tần tật kiến thức và kỹ năng về cấu hình Difficult, bên cạnh đó phân biệt với Difficulty và một vài kể từ đồng nghĩa tương quan không giống nhé! 

cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
Kiến thức giờ Anh về cấu hình Difficult

I. Cấu trúc Difficult tức là gì?

Difficult là một trong tính từ nhập giờ Anh, được dịch đi ra giờ Việt đem chân thành và ý nghĩa cộng đồng là “khó”. Hình như, chúng ta vẫn biết Difficult cút với giới kể từ gì chưa? Cấu trúc này thông thường cút với “for”, tùy vào cụ thể từng tình huống không giống nhau nhưng mà cấu hình Difficult được dùng với những chân thành và ý nghĩa không giống nhau xoay xung quanh nghĩa cơ phiên bản của chính nó như sau:

Bạn đang xem: difficult đi với giới từ gì

 • Difficult đem tức là “khó”, “khó khăn”. Ví dụ:
  • Jenny finds it difficult to tát stop thinking about John. (Jenny cảm nhận thấy trở ngại Khi ngừng tâm trí về John.) 
  • It is difficult for Hanna to tát climb this mountain. (Nó đặc biệt khó khăn nhằm Hanna trèo lên cái núi này.) 
 • Difficult đem tức là “khó tính”, “khó thực hiện vừa vặn lòng”. Ví dụ:
  • Kathy is a very difficult customer. (Kathy là một trong quý khách đặc biệt khó tính khó nết.) 
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
Kiến thức giờ Anh về cấu hình Difficult

II. Các cấu hình Difficult nhập giờ Anh

Cấu trúc Difficult nhập giờ Anh được dùng xoay xung quanh một vài tình huống điển hình nổi bật. Hãy nằm trong PREP lần hiểu cụ thể sau đây nhé:

Các cấu hình Difficult nhập giờ Anh

Cấu trúc

Difficult nhập vai trò là tính từ 

Difficult + to tát V

Difficult + for + sb + to tát V

Cách dùng

Difficult nhập vai trò là một trong tính từ nhằm mục đích xẻ nghĩa mang lại danh kể từ nhập câu.

Cấu trúc Difficult + to tát V biểu diễn mô tả “khó nhằm thao tác làm việc gì”.

Cấu trúc Difficult này biểu diễn mô tả “khó mang lại ai thao tác làm việc gì”.

Ví dụ

 • Sara is a difficult woman. (Sara là một trong người nam nhi khó tính khó nết.) 
 • Physics is a difficult subject. (Vật lý là một trong môn học tập khó khăn.) 
 • After graduating from school is a difficult time for Kathy. (Sau Khi đi ra ngôi trường là thời hạn trở ngại của Kathy.)
 • It’s very difficult to tát achieve this month’s goal. (Rất trở ngại nhằm triển khai xong tiềm năng của mon này.) 
 • Hanna is difficult to tát run rẩy the full distance of 40km. (Hanna đặc biệt trở ngại nhằm chạy không còn quãng đàng lâu năm 40km.) 
 • It was difficult to tát move the bench out of the room. (Rất trở ngại nhằm dịch rời cái ghế lâu năm ra phía bên ngoài chống.)
 • It is difficult for her to tát break up with him. ( Nó đặc biệt khó khăn mang lại cô ấy nhằm trình bày điều chia ly với anh ấy.) 
 • The quấn made it difficult for him to tát agree to tát a pay cut. ( Sếp tạo nên khó khăn mang lại anh ấy buộc anh ấy nên đồng ý giảm bớt lương bổng.) 
 • It is difficult for him to tát wake up early after a late night of work. ( Rất khó khăn mang lại anh tao nhằm dậy sớm sau đó 1 tối thao tác làm việc khuya.)
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc

III. Phân biệt cấu hình Difficult và Difficulty

Trong quy trình người sử dụng cấu hình Difficult, nhiều người thông thường xuyên bị lầm lẫn bọn chúng với cấu hình Difficulty. Tuy nhiên nhì cấu hình này trọn vẹn không giống nhau và được phân biệt như sau: 

Phân biệt cấu hình Difficult và Difficulty

Giống nhau

Cả nhì cấu hình Difficult và Difficulty đều Tức là khó khăn, trở ngại nhập giờ Anh.

Khác nhau

Difficult là tính kể từ nhập câu.

Difficulty là danh kể từ, cút sau nó là giới từ hoặc danh động từ.

Ví dụ

 • It will be very difficult to tát find Hanna’s xế hộp key. (Sẽ đặc biệt trở ngại nhằm lần khóa xe xe pháo của Hanna.) 
 • Many things make it difficult for Jenny to tát get married. (Nhiều điều khiến cho Jenny khó khăn kết duyên.) 
 • The difficulty of this task made Harry a little nervous. (Độ khó khăn của trách nhiệm này khiến cho Harry với chút lo ngại.) 
 • Martin is finding the way to tát his new company. (Martin bắt gặp trở ngại Khi lần đàng cho tới doanh nghiệp mới mẻ của anh ấy ấy.) 
cấu trúc difficult, difficult cấu trúc
Kiến thức giờ Anh về cấu hình Difficult

IV. So sánh một vài kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu hình Difficult

Trong giờ Anh, ngoài cấu hình Difficult thể hiện tại sự trở ngại, còn một vài kể từ đồng nghĩa tương quan không giống với những lớp nghĩa không giống nhau. Chúng bản thân hãy nằm trong đối chiếu nhằm biết phương pháp áp dụng thích hợp nhé:

1. So sánh Difficult với Hard

 

Difficult

Hard

Loại từ

“Difficult” là tính kể từ.

“Hard” vừa vặn là tính kể từ vừa vặn là trạng từ.

Ý nghĩa

Chỉ đem tức là “khó”, “khó khăn”.

Diễn mô tả cần được vượt lên những trở lo ngại hoặc giải quyết và xử lý những yếu tố nhập quy trình triển khai việc gì cơ, và việc này yên cầu một vài kĩ năng chắc chắn.

Còn có khá nhiều nghĩa không giống như: cứng, rắn; uy lực, nặng trĩu, nhiều…

Khi Hard đem nghĩa “khó” thì tế bào mô tả bất kể điều gì ko đơn giản, rất có thể dùng nhằm tế bào mô tả một sinh hoạt yên cầu nhiều nỗ lực về thể hóa học hoặc lòng tin. Do cơ, “Hard” với nghĩa trừu tượng rộng lớn.

Ví dụ

 • Chemistry lessons are not too difficult. (Những bài xích chất hóa học không thực sự khó khăn.)
 • This tuy vậy is very difficult to tát understand. (Bài hát này đặc biệt khó khăn hiểu.)
 • Hanna had a hard life. (Hanna vẫn với cùng một cuộc sống thường ngày trở ngại.)
 • Martin likes to tát pretend he’s hard. (Martin quí vờ vịt là bản thân uy lực.)
 • This stick is as hard as steel. (Cây côn này rắn như thép.)

2. So sánh Difficult với Tough

 

Difficult

Tough

Ý nghĩa

Chỉ đem tức là “khó, khó khăn khăn”.

Còn với những nghĩa khác ví như uy lực, mềm mềm, kiên cường; nghiêm khắc (thời tiết), thô bạo, cứng cỏi…

Xem thêm: chính sách đối ngoại có vai trò

Ví dụ

 • This beef is difficult for Anna to tát chew. (Miếng thịt trườn này khó khăn nhai mang lại Anna.)
 • It is difficult to tát please everybody in her class. (Khó nhằm thực hiện ưng ý toàn bộ người xem nhập lớp cô ấy.)
 • Kathy had a pretty tough childhood. (Kathy vẫn với cùng một tuổi hạc thơ khá trở ngại.)
 • Only tough species will survive in the desert. (Chỉ những loại chắc chắn tiếp tục tồn bên trên nhập rơi mạc.)
 • That’s tough for you! (Thật rủi ro mang lại bạn!)

3. So sánh Difficult với Arduous

 

Difficult

Arduous

Ý nghĩa

Difficult đem tức là “khó, khó khăn khăn”. Có sự hiện hữu của những trở lo ngại cần vượt lên qua loa hoặc những vấn đề cần giải quyết và xử lý, yên cầu kĩ năng quan trọng đặc biệt hoặc sự cẩn trọng trong các công việc triển khai hoặc xử lý.

Arduous đem tức là “gian cực, gay go”. Trong một vài tình huống Arduous tương tự với Difficult, tuy nhiên Arduous yên cầu nhiều sự nỗ lực, nỗ lực, chuyên cần và chắc chắn. 

Ví dụ

 • This history book is difficult for mạ to tát read. (Cuốn sách lịch sử dân tộc này đặc biệt khó khăn phát âm so với tôi.)
 • This problem is more difficult phàn nàn Peter imagine. (Vấn đề này khó khăn rộng lớn Peter tưởng tượng.)
 • That was an arduous journey through miles of desert. (Đó là một trong cuộc hành trình dài gian truân vượt lên sản phẩm dặm rơi mạc.)
 • Kathy went through an arduous training program. (Kathy vẫn trải qua loa một lịch trình đào tạo và giảng dạy gian truân.)

V. Idiom với Difficult và một vài idiom miêu tả sự khó khăn khăn

1. Idiom với cấu hình Difficult

Cấu trúc Difficult với cùng một idiom được dùng khá thông dụng cơ là: 

Have a (hard/difficult) job doing/to tự something = bắt gặp trở ngại Khi thực hiện điều gì đó

Ví dụ:

  • Kathy’ll have a job convincing them that she is right. (Kathy bắt gặp trở ngại trong các công việc thuyết phục chúng ta rằng cô tao chính.)
  • Sara had a hard job to tát make herself heard. (Sara bắt gặp trở ngại trong các công việc lắng tai chủ yếu phiên bản thân thiết bản thân.)

2. Một số idiom không giống biểu diễn mô tả sự khó khăn khăn

Ngoài đi ra, còn tồn tại một vài trở thành ngữ không giống cũng biểu diễn mô tả sự trở ngại mang lại chúng ta cũng có thể hoạt bát sử dụng:

Thành ngữ

Nghĩa

Ví dụ

A hard nut to tát crack

Một người đặc biệt khó khăn hiểu, một yếu tố đặc biệt khó khăn giải quyết

This homework is a hard nut to tát crack that I can’t solve. (Bài tập dượt về ngôi nhà này thiệt khó khăn khiến cho tôi ko thể giải được.)

A tough row to tát hoe

Một việc khó khăn rất có thể triển khai hoặc giải quyết

Martin have a tough row to tát hoe in today’s schools. (Martin với cùng một việc đặc biệt khó khăn xử ở ngôi trường thời điểm hôm nay.)

Hard to tát swallow

Khó tin yêu hoặc khó khăn gật đầu đồng ý được

Harry found her story rather hard to tát swallow. (Harry nhận biết mẩu chuyện của cô ý tay có vẻ như khó khăn tin yêu.)

In deep water

Gặp trở ngại, bắt gặp yếu tố rộng lớn khó khăn giải quyết

Sara knew she would be in deep water if she didn’t mention John in her acceptance speech. (Sara biết là cô ấy tiếp tục bắt gặp phiền nhiễu còn nếu như không nhắc cho tới John nhập bài xích tuyên bố nhận giải.)

In over your head 

Tình huống quá trở ngại so với bạn

Jenny tried to tát pay her gambling debts, but she was in over her head. (Jenny vẫn cố trả số tiền nợ bài bạc của tôi tuy nhiên nó quá quá trở ngại.)

Cấu trúc Difficult khá giản dị và đơn giản, song chúng ta tránh việc khinh suất nhưng mà cần thiết rèn luyện thông thường xuyên nhằm ko giắt sai lầm không mong muốn Khi dùng. Sau đấy là những bài xích tập dượt rèn luyện cấu hình difficult với đáp án cụ thể, nằm trong thực hành thực tế nhé! 

Bài 1: Chọn cấu hình Difficult hoặc Difficulty  

 1. Peter’s parents have ____ using smartphones. 
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. It is very ____ for Hanna to tát make a decision. 
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. Harry finds it ____ to tát break up with Jane.
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. Kathy has ____ finding a good job. 
  • A. difficult
  • B. difficulty
 1. It is very ____ to tát forget this memory.
  • A. difficult
  • B. difficulty

Bài 2:  Sử dụng cấu hình Difficult viết lách lại câu vị giờ Anh

  1. Hanna vẫn trải qua loa một tiến độ trở ngại nhất. 
  2. Rất khó khăn nhằm tìm kiếm được một việc làm chất lượng mang lại Harry. 
  3. Đi qua loa những trở ngại sẽ hỗ trợ Kathy cứng cáp rộng lớn. 
  4. Nó đặc biệt khó khăn mang lại Peter Khi nên cút ngủ 1 mình. 

Đáp án: 

Bài 1: 1 – B, 2-A, 3-A, 4-B, 5-A

Xem thêm: tiếng gọi nơi hoang dã thuyết minh

Bài 2:

  1. Hanna went through the most difficult period. 
  2. It is very difficult for Harry to tát find a good job. 
  3. Going through difficult things will help Kathy grow. 
  4. It is very difficult for Peter to tát sleep alone. 

VII. Lời Kết

Trên phía trên PREP vẫn tổ hợp toàn cỗ khối hệ thống kiến thức và kỹ năng về Difficult cấu hình, nắm vững được những công thức Difficult + gì, tất nhiên ví dụ và bài xích tập dượt cụ thể với đáp án. 

Nếu chúng ta còn thắc mắc gì thì hãy nhờ rằng, những thầy cô bên trên Prep luôn luôn sát cánh nằm trong chúng ta. Hãy ĐK tức thì cho bản thân 1 suốt thời gian học tập toàn vẹn và nằm trong đoạt được giờ anh nhé

 1. Ôn đua toeic
 2. Ôn đua ielts
 3. Ôn đua giờ anh thptqg