điều lệnh quản lý bộ đội

Giải bài bác 8 Một số nội dung điều mệnh lệnh quản lí lí quân và điều mệnh lệnh công

an nhân dân

Giải bài bác 8: Một số nội dung điều mệnh lệnh quản lí lí quân và điều mệnh lệnh công

an quần chúng. # - Sách dạy dỗ quốc chống và an toàn 10 liên kết tri

thức. Phần đáp án chuẩn chỉnh, chỉ dẫn giải cụ thể cho tới từng bài bác tập luyện có

trong công tác học tập của sách giáo khoa. Hi vọng, những em học tập sinh

hiểu và nắm rõ kỹ năng bài học kinh nghiệm.

KHỞI ĐỘNG

Qua những phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng hoặc những người dân tuy nhiên em biết công

tác vô lực lượng vũ trang quần chúng. #, em thấy việc đem khoác âu phục và

xưng hô kính chào căn vặn của mình như vậy nào?

Câu trả lời:

Trang phục, cơ hội xưng hô của lực lượng vũ trang nhân dân:

 Quân group quần chúng. # Việt Nam:

o Trang phục: âu phục dự lễ ngày hè, âu phục thông thường dùng

mùa hè, âu phục dã chiến, âu phục nhiệm vụ.

o Cách xưng hô: xưng hô cùng nhau vày "đồng chí", "tôi". Sau tiếng

"đồng chí", rất có thể gọi theo dõi level, thương hiệu, dịch vụ.

 Công an quần chúng. # Việt Nam:

o Trang phục: lễ phục thu sầm uất, âu phục thông thường người sử dụng thu sầm uất,

trang phục thông thường người sử dụng xuân hè, âu phục dùng cho.

o Cách xưng hô: xưng hô cùng nhau vày "đồng chí", "tôi". Sau tiếng

"đồng chí", rất có thể gọi theo dõi level, thương hiệu, dịch vụ.

KHÁM PHÁ

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆNH QUẢN LÍ

BỘ ĐỘI

1. Nhiệm vụ, chức giành giật quân nhân

Câu hỏi: Quan sát Hình 8, ghép hình với vấn đề thích hợp.

Câu trả lời:

Thông tin tưởng Hình ảnh

1 a

2 c

3 b

4 e

5 d

2. Xưng hô, kính chào hỏi

1 b

2 c

3 a

4 d

4. Trang phục Quân group nhân dân

Câu hỏi: Em đem phán xét gì về một trong những loại âu phục vô Hình 8?

Câu trả lời:

Các âu phục ở Hình 8 rất rất trang nghiệm, lịch sự và trang nhã và đồng nhất.

B. Bài tập luyện và chỉ dẫn giải

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆNH CÔNG AN

NHÂN DÂN

1. Chức trách móc, trách nhiệm của cán cỗ chiến sỹ công an nhân dân

Câu hỏi: Quan sát Hình 8, ghép hình với vấn đề thích hợp.

2. Xưng hô, kính chào hỏi

Câu hỏi: Cán cỗ công an quần chúng. # đem nằm trong dịch vụ thì người nào là đem tuổi hạc đời

ít rộng lớn (mặc mặc dù level cao hơn) nên kính chào trước đem đích thị điều lệ không?

3. Những điều cấm so với cán cỗ, chiến sỹ Công an nhân dân

Câu hỏi: Quan sát Hình 8, ghép hình với vấn đề thích hợp.