diện tích xung quanh khối nón

Bài ghi chép Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Bạn đang xem: diện tích xung quanh khối nón

Bài giảng: Tất tần tật về Mặt nón - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho hình nón (H) đem nửa đường kính lối tròn trĩnh lòng là R và chừng nhiều năm lối sinh là l.

+ Diện tích xung xung quanh của hình nón vày nửa tích số của chừng nhiều năm lối tròn trĩnh lòng và chừng nhiều năm lối sinh:
Sxq = πR.l

+ Diện tích toàn phần của hình nón vày tổng diện tích S xung xung quanh và ăn mặc đáy:
Stp = πR.l + πR2

+ Thể tích khối nón vày 1 phần tía tích số diện tích S hình trụ lòng và chiều cao:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho hình nón tròn trĩnh xoay đem đỉnh là S; O là tâm của lối tròn trĩnh lòng, lối sinh vày a√2 và góc giữa lối sinh và mặt mày phẳng lì lòng vày 600.Tính diện tích S xung xung quanh của hình nón và thể tích của khối nón thứu tự là?

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Hướng dẫn giải:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Gọi A là một trong những điểm nằm trong lối tròn trĩnh lòng hình nón.

Theo giải thiết tớ đem lối sinh SA = a√2 và góc thân thiện lối sinh và mặt mày phẳng lì lòng là
Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay = 600 .

Trong tam giác vuôn SAO, tớ có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Diện tích xung xung quanh hình nón là:
Sxq = πRl = π.Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay .a√2 = πR2

Thể tích của khối nón tròn trĩnh xoay
Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay (đvtt)

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 2. Một hình nón đem 2 lần bán kính lòng là 2a√3 , góc ở đỉnh là 1200. Tính thể tích của khối nón tê liệt theo dõi a.

A. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay    B. πa3    C. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay    D. 2πa3

Hướng dẫn giải:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Gọi S là đỉnh hình nón, O là tâm lòng, A là một trong những điểm nằm trong lối tròn trĩnh lòng.

Theo fake thiết dễ dàng suy rời khỏi lối tròn trĩnh lòng đem nửa đường kính là:

Do góc ở đỉnh là 1200 nên Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Xét tam giác SAO vuông bên trên O, tớ có:
SO = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay = a

Do tê liệt độ cao hình nón là h = SO= a.

Vậy thể tích khối nón là
V = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay πr2h = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay π.3a2.a = πa3

Chọn B.

Ví dụ 3. Một hình nón đem lối sinh vày 2a và diện tích S xung xung quanh vày 2πa2 . Thể tích khối nón là:

A. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay    B. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay    C. 2πa3    D. √2πa3

Hướng dẫn giải:

Ta có tính nhiều năm lối sinh là l = 2a .

Do diện tích S xung xung quanh là 2πa2 nên :

Xem thêm: tính chất hóa học của nước

Sxq = π.R.l = 2πa2 ⇒ R = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay = a

Chiều cao của hình nón là:
h = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay = √3a

Thể tích của khối nón là
V = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay πR2h = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay π.a2.√3 = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 4. Cắt hình nón (N) vày một phía phẳng lì trải qua trục của hình nón được tiết diện là một trong những tam giác vuông cân nặng đem diện tích S vày 3a2. Diện tích xung xung quanh của (N) là:

A. 6πa2    B. √2πa2    C. 6√2πa2    D. 3√2πa2

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Hướng dẫn giải:

Do rời hình nón (N) vày một phía phẳng lì trải qua trục của hình nón nên tiết diện qua loa trục là mặt mày phẳng lì (SAB) – với AB là 2 lần bán kính của lối tròn trĩnh lòng.

Theo fake thiết tam giác SAB là tam giác vuông cân nặng bên trên S và đem diện tích S 3a2 nên

SABC = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay SA2 = 3a2 ⇒ SA = √6a

Khi tê liệt, chừng nhiều năm lối sinh của hình nón là

l = SA = √6a

Do tam giác SAB là tam giác vuông cân nặng bên trên S nên
AB = SA.√2 = √6a.√2 = 2√3a

Suy rời khỏi, lối cao của hình nón là:

h = SO = AB/2 = √3a

Bán kính lối tròn trĩnh lòng là R = AB/2 = a√3 .

Diện tích xung xung quanh của (N) là:

Sxq = π.R.l = π.a√3.a.√6 = 3√2πa2

Chọn D

Ví dụ 5. Cho hình trụ đem nửa đường kính vày 6. Cắt quăng quật 1/4 hình trụ thân thiện nhị nửa đường kính OA và OB, rồi ghép nhị nửa đường kính này lại sao mang đến tạo hình một hình nón ( hình vẽ ). Tính thể tích khối nón tương ứng

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Diện tích hình trụ đem nửa đường kính vày R = 6 là: Stron = πR2 = π62 = 36π

Cắt quăng quật 1/4 hình trụ thì diện tích S còn sót lại đó là diện tích S xung xung quanh của nón. Đường sinh của nón là nửa đường kính lối tròn: l = R = 6

Diện tích xung xung quanh của nón là:
Sxq = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay Stron = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay .36π = 27π (1)

Lại có: Sxq = π.r.l = π.r.6 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: π.r.6 = 27π ⇒ r = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Khi tê liệt, lối cao hình nón là:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Thể tích khối nón ứng là:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón đặc biệt hay

Chọn A.

Xem thêm: trong một hệ sinh thái

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu đặc biệt hay
 • Phương pháp tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu đặc biệt hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp hình chóp đặc biệt hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp lăng trụ đặc biệt hay
 • Cách giải dạng bài xích tập dượt tiết diện của hình nón đặc biệt hay
 • Dạng bài xích tập dượt về hình nón tròn trĩnh xoay (cực hoặc, đem lời nói giải)
 • Cách tính diện tích S hình trụ, thể tích khối trụ đặc biệt hay
 • Dạng bài xích tập dượt về hình trụ, mặt mày trụ (cực hoặc, đem lời nói giải)
 • Dạng bài xích tập dượt hình trụ nội tiếp, nước ngoài tiếp hình cầu, nón, lập phương đặc biệt hay

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

mat-non-mat-tru-mat-cau.jsp