điểm chuẩn đại học ngoại thương 2022

Điểm chuẩn chỉnh vị điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học tập Ngoại thương vô hai năm qua quýt lên tới mức 28,4 điểm.