di sản văn hóa là gì

Di sản văn hoá là gì? Phân loại so với di tích văn hoá

Di sản văn hoá là gì? Phân loại so với di tích văn hoá

Bạn đang xem: di sản văn hóa là gì

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Thế nào là là di tích văn hoá?

Theo Điều 1 Luật Di sản văn hoá 2001 thì di tích văn hoá là thành phầm niềm tin, vật hóa học có mức giá trị lịch sử hào hùng, văn hoá, khoa học tập, được lưu truyền kể từ mới này qua quýt mới không giống ở nước Cộng hoà xã hội ngôi nhà nghĩa VN.

2. Phân loại so với di tích văn hoá

Theo Điều 1 Luật Di sản văn hoá 2001 và Điều 2 Nghị ấn định 98/2010/NĐ-CP thì di tích văn hoá bao gồm 02 loại như sau:

2.1. Di sản văn hoá phi vật thể

- Theo khoản 1 Điều 4 Luật Di sản văn hoá 2001 (sửa thay đổi 2009) thì di tích văn hoá phi vật thể là thành phầm niềm tin gắn kèm với xã hội hoặc cá thể, vật thể và không khí văn hóa truyền thống tương quan, có mức giá trị lịch sử hào hùng, văn hóa truyền thống, khoa học tập, 

Thể hiện tại bạn dạng sắc của xã hội, không ngừng nghỉ được khởi tạo và được lưu truyền kể từ mới này lịch sự mới không giống bởi truyền mồm, truyền nghề nghiệp, trình thao diễn và những kiểu dáng không giống.

- Di sản văn hoá phi vật thể bao gồm:

+ Tiếng thưa, chữ viết;

+ Ngữ văn dân gian;

+ Nghệ thuật trình thao diễn dân gian;

+ Tập quán xã hội và tín ngưỡng;

+ Lễ hội truyền thống;

+ Nghề tay chân truyền thống;

+ Tri thức dân gian tham.

2.2. Di sản văn hoá vật thể

- Theo khoản 2 Điều 4 Luật Di sản văn hoá 2001 thì di tích văn hoá vật thể là thành phầm vật hóa học có mức giá trị lịch sử hào hùng, văn hoá, khoa học tập, bao hàm di tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc.

- Di sản văn hoá vật thể bao gồm:

+ Di tích lịch sử hào hùng - văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh;

+ Di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc.

3. Mục đích dùng của di tích văn hoá

Theo Điều 12 Luật Di sản văn hoá 2001 thì di tích văn hoá được dùng nhằm mục tiêu mục đích:

- Phát huy độ quý hiếm di tích văn hoá vì thế quyền lợi của toàn xã hội;

- Phát huy truyền thống cuội nguồn chất lượng tốt đẹp mắt của xã hội những dân tộc bản địa Việt Nam;

- Góp phần tạo ra những độ quý hiếm văn hoá mới nhất, thực hiện nhiều kho báu di tích văn hoá VN và không ngừng mở rộng chia sẻ văn hoá quốc tế.

4. Những hành động bị nghiêm ngặt cấm so với di tích văn hoá

Theo Điều 13 Luật Di sản văn hoá 2001 (sửa thay đổi 2009) quy ấn định những hành động bị nghiêm ngặt cấm so với di tích văn hoá như sau:

- Chiếm đoạt, thực hiện sai chéo di tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

Xem thêm: tính chu vi diện tích hình vuông lớp 4

- Huỷ hoại hoặc tạo nên nguy cơ tiềm ẩn huỷ hoại di tích văn hoá;

- Đào bươi ngược quy tắc vị trí khảo cổ; xây cất ngược quy tắc, lấn lúc lắc khu đất đai nằm trong di tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

- Mua chào bán, trao thay đổi, vận fake ngược quy tắc di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc nằm trong di tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hoá, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc với xuất xứ bất phù hợp pháp; fake ngược quy tắc di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc rời khỏi quốc tế.

-  Lợi dụng việc đảm bảo và đẩy mạnh độ quý hiếm di tích văn hóa truyền thống nhằm trục lợi, hoạt động và sinh hoạt mê tín dị đoan dị đoan và tiến hành những hành động không giống ngược pháp lý.

5. Quy ấn định về quyền và nhiệm vụ so với di tích văn hoá

5.1. Quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai so với di tích văn hoá

Theo Điều 14 Luật Di sản văn hoá 2001 quy ấn định về quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai so với di tích văn hoá như sau:

- Sở hữu hợp lí di tích văn hoá;

- Tham quan tiền, nghiên cứu và phân tích di tích văn hoá;

- Tôn trọng, đảm bảo và đẩy mạnh độ quý hiếm di tích văn hoá;

- Thông báo kịp lúc vị trí vạc hiện tại di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc, di tích lịch sử lịch sử hào hùng - văn hoá, danh lam thắng cảnh; phó nộp di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc bởi bản thân tìm kiếm ra mang lại cơ sở nước non với thẩm quyền điểm sát nhất;

- Ngăn ngăn hoặc ý kiến đề xuất cơ sở nước non với thẩm quyền ngăn ngừa, xử lý kịp lúc những hành động phá hủy, cướp đoạt, dùng ngược quy tắc di tích văn hoá.

5.2. Quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai là ngôi nhà chiếm hữu di tích văn hoá

Theo Điều 15 Luật Di sản văn hoá 2001 quy ấn định về quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai là ngôi nhà chiếm hữu di tích văn hoá như sau:

- Có những quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai bên trên mục 5.1;

- Thực hiện tại những giải pháp đảm bảo và đẩy mạnh độ quý hiếm di tích văn hoá; thông tin kịp lúc mang lại cơ sở nước non với thẩm quyền nhập tình huống di tích văn hoá với nguy cơ tiềm ẩn bị thực hiện sai chéo độ quý hiếm, bị huỷ hoại, bị mất;

- Gửi thuế luyện di tích văn hoá phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc nhập kho lưu trữ bảo tàng nước non hoặc cơ sở nước non với thẩm quyền nhập tình huống ko đầy đủ ĐK và tài năng đảm bảo và đẩy mạnh giá bán trị;

- Tạo ĐK tiện nghi mang lại tổ chức triển khai, cá thể tham lam quan tiền, phượt, nghiên cứu và phân tích di tích văn hoá;

- Thực hiện tại những quyền và nhiệm vụ không giống theo dõi quy ấn định của pháp lý.

5.3. Quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai thẳng vận hành di tích văn hoá

Theo Điều 16 Luật Di sản văn hoá 2001 quy ấn định về quyền và nhiệm vụ của cá thể, tổ chức triển khai thẳng vận hành di tích văn hoá như sau:

- chỉ vệ, lưu giữ gìn di tích văn hoá;

- Thực hiện tại những giải pháp ngăn chặn, ngăn ngừa kịp lúc những hành động xâm ngại di tích văn hoá;

- Thông báo kịp lúc mang lại ngôi nhà chiếm hữu hoặc cơ sở nước non với thẩm quyền điểm sát nhất lúc di tích văn hoá bị rơi rụng hoặc với nguy cơ tiềm ẩn bị huỷ hoại;

- Tạo ĐK tiện nghi mang lại tổ chức triển khai, cá thể tham lam quan tiền, phượt, nghiên cứu và phân tích di tích văn hoá;

Xem thêm: câu chúc sinh nhật bạn thân

- Thực hiện tại những quyền và nhiệm vụ không giống theo dõi quy ấn định của pháp lý.

Quốc Đạt

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, phấn chấn lòng gửi về Thư điện tử [email protected].