denied to v hay ving

Key takeaways:

Giống nhau: Refuse và Deny vào vai trò như động kể từ đem tức thị kể từ chối, không đồng ý vật gì cơ.

Bạn đang xem: denied to v hay ving

Khác nhau:

 • Refuse: Từ chối lời nói đều nghị, lời nói chào, đòi hỏi nào là cơ.

 • Deny: Phủ nhận vấn đề, lời nói cáo buộc.

 • Refuse + to tát Verb.

 • Deny + Ving.

 • Deny that + mệnh đề.

 • Refuse còn vào vai trò là danh kể từ với ý tức thị vật truất phế thải.

Cấu trúc Refuse

Refuse là gì?

Theo tự điển Oxford, Refuse sở hữu nghĩa là:

 • Động từ: “to say or show that you will not tự something that somebody has asked you to tát do” (Từ điển Oxford) - nghĩa: thưa hoặc đã cho thấy rằng các bạn sẽ ko thực hiện điều gì này mà ai này đã đòi hỏi chúng ta thực hiện.

 • Động từ: “to say that you tự not want something that has been offered to tát you” - nghĩa: bảo rằng chúng ta không thích một chiếc gì này đã được hỗ trợ cho mình.

 • Động từ: “to say that you will not allow something; to tát say that you will not give or allow somebody something that they want or need” - nghĩa: bảo rằng các bạn sẽ ko được cho phép một chiếc gì đó; nhằm bảo rằng các bạn sẽ ko mang lại hoặc được cho phép ai cơ cái gì này mà chúng ta ham muốn hoặc cần thiết.

 • Danh từ: “waste material that has been thrown away” (Từ điển Oxford) - nghĩa: vật tư truất phế thải đã và đang được vứt quăng quật.

Cách sử dụng Refuse

Cấu trúc:

 • refuse to tát tự something: Từ chối thực hiện điều gì cơ.

 • refuse something: Từ chối điều gì cơ.

 • refuse somebody something: Không được cho phép ai cơ với cái gì cơ.

Ví dụ:

 • My sister refuses to tát allow us to tát give her any advise. (Dịch: Em gái tôi kể từ chối được cho phép Cửa Hàng chúng tôi thể hiện ngẫu nhiên lời nói răn dạy nào là mang lại cô ấy.)

 • The demand for a new system in our company was pointedly refused. (Dịch: Nhu cầu cho 1 khối hệ thống mới nhất vô doanh nghiệp của Cửa Hàng chúng tôi đã biết thành kể từ chối trực tiếp thừng.)

 • Lisa politely refused the invitation to tát the tiệc ngọt last night. (Dịch: Lisa tiếp tục trang nhã kể từ chối lời nói chào dự tiệc tối qua loa.)

Cách dùng refuse

Refuse to tát v hoặc ving?

Như vậy, đáp án mang lại thắc mắc “Refuse to tát V hoặc Ving?” là “Refuse to tát V”. Bên cạnh đó, “refuse” còn hoàn toàn có thể dùng với những cấu tạo không giống như: “refuse something” và “refuse somebody something”.

Cấu trúc Deny

Deny là gì?

Theo tự điển Oxford, Deny sở hữu nghĩa là:

 • “to say that something is not true” (Từ điển Oxford) - nghĩa: bảo rằng một chiếc gì cơ ko cần là việc thiệt.

 • “to refuse to tát admit or accept something” - nghĩa: kể từ chối quá nhận hoặc đồng ý một chiếc gì cơ.

 • “(formal) to tát refuse to tát allow somebody to tát have something that they want or ask for” - nghĩa: (thân mật) nhằm kể từ chối được cho phép ai cơ sở hữu cái gì này mà chúng ta ham muốn hoặc đòi hỏi.

Cách dùng Deny

Cấu trúc:

 • deny something: Phủ nhận điều gì cơ.

 • deny doing something: Phủ nhận thao tác gì cơ.

 • deny somebody something: Từ chối được cho phép ai cơ thực hiện điều gì cơ.

 • deny something to tát somebody: Từ chối điều gì cơ mang lại ai cơ.

 • deny (that) + Mệnh đề: Phủ nhận rằng…

Ví dụ:

 • John denies listening to tát anything about the drama. (Dịch: John không đồng ý ko nghe bất kể điều gì về tập phim.)

 • My brother has denied any involvement in the problem. (Dịch: Anh trai tôi tiếp tục không đồng ý từng tương quan cho tới yếu tố này.)

 • Jenny denied all information of the incident. (Dịch: Jenny tiếp tục không đồng ý từng vấn đề của vụ việc.)

 • Access to tát the park was denied to tát non-inhabitants. (Dịch: Những người ko cần là dân cư đều bị kể từ chối vô khu vui chơi công viên.)

Cách dùng deny

Đọc thêm:

Cách phân biệt Refuse và Deny vô giờ đồng hồ Anh

Giống nhau: Refuse và Deny vào vai trò như động kể từ tiếp tục đem tức thị kể từ chối, không đồng ý vật gì cơ.

Khác nhau:

Refuse

Deny

Ý nghĩa

Từ chối lời nói đều nghị, lời nói chào, đòi hỏi nào là đó

Phủ nhận vấn đề, lời nói cáo buộc

Cấu trúc

Refuse + to tát Verb

Deny + Ving
Deny (that) + Mệnh đề

Loại từ

Refuse còn vào vai trò là danh kể từ với ý tức thị vật truất phế thải

Chỉ dùng là động từ

Đọc thêm: Nội động kể từ vô giờ đồng hồ Anh.

Bài tập luyện vận dụng

Dịch những câu sau thanh lịch giờ đồng hồ Anh sở hữu dùng Deny hoặc Refuse với những cấu tạo tiếp tục học tập ở trên:

 1. Người phổ biến này đã kể từ chối chạm chán những phóng viên báo chí.

 2. Tôi hoàn toàn có thể không đồng ý việc ăn vô khu chợ không?

 3. Sếp của tôi không đồng ý kĩ năng của tôi.

 4. Ông kể từ chối thể hiện một bài bác tuyên bố về vụ việc.

 5. Các SV kể từ chối thủ thuật trong số kỳ ganh đua thời điểm cuối kỳ.

 6. Cha u tôi ham muốn kể từ chối nhập cuộc sự kiện tối ni.

 7. Thật khó khăn nhằm không đồng ý rằng tôi đặc biệt ghét bỏ David

 8. Cậu bé nhỏ cơ nỗ lực không đồng ý tội tình của tớ.

 9. Cooper kể từ chối suy nghĩ từng lời nói chào vì như thế cô tiếp tục sở hữu chúng ta trai.

Đáp án tham lam khảo:

 1. That celebrity refused to tát meet reporters.

 2. Can I deny eating in the supermarket?

 3. My quấn refuses to tát acknowledge my abilities.

 4. He refuses to tát give a speech about the incident.

 5. The students refuse to tát cheat on the final exams.

 6. My parents want to tát refuse to tát join the ceremony tonight.

 7. It’s hard to tát deny that I hate David sánh much.

 8. That boy tries to tát deny having made mistake.

 9. Cooper refused to tát consider any invitations because she had a boyfriend.

Tổng kết

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng tương quan cho tới cơ hội phân biệt Refuse và Deny vô giờ đồng hồ Anh, kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể hiểu rằng refuse chuồn với to tát v hoặc ving và áp dụng, rèn luyện kiến thức và kỹ năng này thông thường xuyên để sở hữu được hiệu quả cực tốt vô quy trình dùng của tớ.

Đọc thêm: Cấu trúc After

→ ĐĂNG KÝ NGAY: Kiểm tra trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh không tính phí bên trên ZIM → chuẩn bị lớp học tập theo như đúng kim chỉ nan và yêu cầu học tập tập:

Anh ngữ ZIM thường xuyên luyện ganh đua IELTS, TOEIC, TAGT - Cam kết Output đầu ra vì như thế văn bạn dạng - Miễn phí học tập lại còn nếu không đạt target:

***Xem ngay:

Xem thêm: would you mind + ving hay to v

 • Khoá Pre IELTS

 • Khoá TOEIC 350

→ Quyền lợi học tập viên khi ĐK học tập bên trên ZIM