đề toán nâng cao lớp 2

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 với khá đầy đủ những dạng bài bác tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp hùn những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kiến thức và kỹ năng tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì đua học viên xuất sắc hiệu suất cao. Đồng thời đó là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau phía trên mời mọc những em nằm trong xem thêm và chuyên chở về cụ thể. Để thực hiện tăng những Việc nâng lên không giống, mời mọc chúng ta nhập mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

Bạn đang xem: đề toán nâng cao lớp 2

I. 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2

Bài 1: Tìm một vài, biết số bại cùng theo với 12 thì vày 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một vài, biết 95 trừ lên đường số bại thì vày 39 trừ lên đường 22?

Bài 3: Một mon này bại đem ngày căn nhà nhật là ngày 2 của mon bại. Hỏi những ngày căn nhà nhật nhập mon này đó là những ngày nào?

Bài 4: Ba lên đường công tác làm việc xa vời nhập nhì tuần, tía lên đường hôm loại nhì ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu tía tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Hồng đem nhiều hơn thế nữa Hà 10 viên bi, nếu như Hồng mang đến Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn thế nữa Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = nó + 22

b, 100 - 55 = nó - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở thành tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một vài, hiểu được lấy số bại nhân với 5 rồi trừ lên đường 12 thì vày 38?

Bài 9: Có một vài dầu, nếu như đựng nhập những can từng can 4l thì chính 6 can. Hỏi số dầu bại nếu như đựng nhập những can, từng can 3l thì cần người sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi hạc và thông thường Hải 2 tuổi hạc. Đào nhiều hơn thế nữa Mai 4 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất, người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai đem 27 hoa lá. Mai mang đến Hoà 5 hoa lá. Hoà lại mang đến Hồng 3 hoa lá. Lúc này tía chúng ta đều phải sở hữu số hoa đều nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng chúng ta đem từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 đem từng nào số đem nhì chữ số?..............................................

c) Có từng nào số đem tía chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số bại thay cho thay đổi thế này nếu?

a) Xoá vứt chữ số 3?..

b) Xoá vứt chữ số 6?

Bài 14: Cho số a đem nhì chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm tiết kiệm hơn 3 thì số a giảm sút từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng giảm sút 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngàn tiết kiệm hơn (hay tăng thêm) 2 thì số bại giảm sút hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như thay đổi vị trí chữ số 0 và chữ số 8 mang đến nhau?

Bài 16: a) Hai số đem nhì chữ số đem nằm trong chữ số hàng trăm tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng rộng lớn thông thường nhau 7 thì nhì số bại rộng lớn thông thường nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số đem nhì chữ số đem nằm trong chữ số sản phẩm đơn vị chức năng tuy nhiên chữ số hàng trăm rộng lớn thông thường nhau 3 thì số bại rộng lớn thông thường nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy ghi chép toàn bộ những số đem nhì chữ số tuy nhiên Lúc phát âm số bại theo gót trật tự kể từ ngược qua chuyện cần hoặc kể từ cần qua chuyện ngược thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy thăm dò số đem tía chữ số tuy nhiên hiệu của chữ số hàng trăm ngàn và chữ số hàng trăm vày 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vày 9.

Bài 19: Hãy thăm dò số đem tía chữ số tuy nhiên chữ số hàng trăm ngàn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Bài 20: a) sành số ngay lập tức trước của a là 23, em hãy thăm dò số ngay lập tức sau của a?

b) sành số ngay lập tức sau của b là 35,hãy thăm dò số ngay lập tức trước của b?

c) sành số c không tồn tại số ngay lập tức trước, căn vặn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số đem nhì chữ số và bé nhiều hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn xoe chục vừa vặn to hơn 41 vừa vặn bé nhiều hơn 93?

c) Hãy thăm dò nhì số ngay lập tức nhau, biết một vài đem nhì chữ số, một vài mang 1 chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 tuy nhiên chữ số hàng trăm của chính nó bé nhiều hơn 4.

b) Tìm những số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 26 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + đôi mươi < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để đặt số những trang của một cuốn sách từ là 1 cho tới 19, tớ cần người sử dụng không còn từng nào số?

b) Để đặt số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tớ cần người sử dụng không còn từng nào số?

c) Để đặt số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tớ cần người sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: Quý khách hàng Bình đang được người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của sản phẩm số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy ghi chép 18 trở thành tổng của những số hạng đều nhau (càng ghi chép được rất nhiều tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một vài đem nhì chữ số và một vài mang 1 chữ số sao mang đến tổng nhì số bại vày 10.

b) Tìm một vài đem nhì chữ số và một vài mang 1 chữ số sao mang đến hiệu nhì số bại vày 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhì số mang 1 chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng nhỏ bé nhất của số mang 1 chữ số và số đem nhì chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số đem nhì chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu nhỏ bé nhất của số đem nhì chữ số và số mang 1 chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một vài, biết tổng của số bại với 45 ngay số nhỏ bé nhất đem tía chữ số?

b) Tìm một vài, biết hiệu của số bại với 28 ngay số nhỏ bé nhất có một chữ số?

c, Tìm một vài, biết hiệu của 89 với số bại vày 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhì số thông thường số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhì số ngay số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng giới hạn bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe cộ và 5 người lên xe cộ. Xe kế tiếp chạy, thời điểm này bên trên xe cộ đem toàn bộ 50 khách hàng. Hỏi trước lúc xe cộ tạm dừng bến đỗ bại, bên trên xe cộ đem từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa đem toàn bộ 258 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh đem 118 cái.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa đem từng nào cái kẹo?
 • Phải tiết kiệm hơn ở gói kẹo chanh từng nào cái kẹo nhằm số kẹo ở nhì gói vày nhau?

Bài 34: Hai group bóng bàn, từng group đem 3 người nghịch ngợm đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của group này đều đấu một ván với từng người của group bại. Hỏi đem toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng khối lượng 11kg. Con ngỗng khối lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà khối lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng khối lượng rộng lớn gà bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhì đĩa đựng số cam đều nhau lên bàn. Quý khách hàng Mai lấy kể từ đĩa ở bên phải 3 ngược vứt thanh lịch đĩa phía trái. Hỏi giờ đây đĩa mặt mày này nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn thế nữa bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam đem 68 ngược, thúng đựng quýt đem 95 ngược. Mẹ đang được bán tốt nguyệt lão số cam và một vài quýt đều nhau. Hỏi trong những thúng, số cam còn sót lại thấp hơn hoặc số quýt còn sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào đem thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ mang đến Đào tăng 9 nhãn vở. Hỏi giờ đây ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn thế nữa bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm mang đến lớp một vài gói bánh và một vài gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau bại giáo viên lôi ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm này cả bánh và kẹo giáo viên đem toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được lên đường thăm hỏi thông thường Cổ Loa, dự tính từng lớp một đoàn. Để phân thành nhì đoàn đem số người đều nhau, giáo viên gửi 6 con gái ở lớp 2A thanh lịch lớp 2B và gửi 4 chúng ta phái nam ở lớp 2B thanh lịch lớp 2A. Lúc này từng đoàn đem 32 chúng ta. Hỏi khi đầu từng lớp đem từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên bến bãi cỏ đem 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn thế nữa số trâu là 10 con cái. Số rán ngay số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê bến bãi cỏ đem từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả đem từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 ngược vừa vặn trứng gà vừa vặn trứng vịt. Mẹ đang được buôn bán 25 ngược trứng gà, nhập thúng còn 12 ngược trứng gà nữa. Hỏi khi đầu nhập thúng đem từng nào ngược trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Hỏi trước đó hai năm tuổi hạc u cùng theo với tuổi hạc con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi hạc, Hoa 10 tuổi hạc, Hồng 9 tuổi hạc. Đến Lúc Quý khách hàng Mai vày tuổi hạc chúng ta Hồng lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của tía chúng ta là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi hạc và thông thường Hải 2 tuổi hạc. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất? Người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhì ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 nhập loại tư. Em đem biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 49: Quý khách hàng Mai ham muốn biết ngày khai học năm học tập 5 - 9 là nhập loại bao nhiêu. Quý khách hàng Lan lại cho thấy thêm " ngày 25 -9 là nhập loại hai". Em rất có thể giúp đỡ bạn Mai biết ngày khai học là loại bao nhiêu nhập tuần không?

Bài 50: Quý khách hàng Mận về quê thăm hỏi bà. Quý khách hàng Mận được ở với bà vừa vặn chính một tuần và ngày 6 ngày. Tính đi ra chúng ta Mận chỉ trong nhà bà có một căn nhà nhật thôi. Hỏi chúng ta Mận cho tới căn nhà bà nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 51: Tìm 2 số đem tích vày 12 và số rộng lớn vội vàng 3 lượt số bé?

Bài 52: Đôi thỏ căn nhà Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ căn nhà Thu đem từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà đem 40 viên bi greed color và đỏ chót. Hà mang đến Tú 15 viên bi xanh rì thì Hà còn sót lại 8 viên bi xanh rì.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân thích số chẵn lớn số 1 đem nhì chữ số và số lẻ nhỏ bé nhất mang 1 chữ số?

Bài 55: Thầy giáo đem 45 quyển vở, thầy thưởng mang đến 6 học viên, từng chúng ta 4 quyển. Hỏi sau khoản thời gian thưởng thầy còn sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam mang đến Hà 4 viên bi thì số bi của 2 chúng ta đều nhau, và từng chúng ta đem 18 viên bi. Hỏi trước lúc mang đến Nam đem từng nào viên bi? Hà đem từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một quy tắc trừ đem hiệu ngay số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục vày bao nhiêu? Hãy ghi chép quy tắc trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số phù hợp nhập sản phẩm sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim lâu năm và kim cụt bắt gặp nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất đem 2 chữ số. sành số trừ vày hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất đem nhì chữ số giống như nhau. Lan mang đến Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất đem nhì chữ số. Hỏi Lan còn từng nào cái kẹo?

Bài 62: Có nhì thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu sụp kể từ thùng loại nhất thanh lịch thùng loại nhì 13 lít dầu thì số dầu nhì thùng đều nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhì chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số đem nhì chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số đem tía chữ số bé nhiều hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 đem từng nào số đem tía chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 27 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như hạn chế chữ số hàng trăm ngàn lên đường 2 đơn vị?.......................
 • Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như tăng chữ số hàng trăm tăng 5 đơn vị?................
 • Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 67: Để đặt số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tớ cần người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để đặt số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tớ cần người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: Quý khách hàng An người sử dụng không còn 27 chữ số nhằm ghi chép những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của sản phẩm số)

Bài 70: Hoà đem nhiều hơn thế nữa Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang đến Bình 9 viên thì giờ đây Hoà còn nhiều hơn thế nữa Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ đồ vật nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số đem nhì chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số đem tía chữ số bé nhiều hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 đem từng nào số đem tía chữ số?..............................................

Xem thêm: tiểu sử về bác hồ

Bài 72: Tìm toàn bộ những số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 24 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như tăng chữ số hàng trăm ngàn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như hạn chế chữ số hàng trăm lên đường 4 đơn vị?................
 • Số bại thay cho thay đổi thế này nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 75: Để đặt số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tớ cần người sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để đặt số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tớ cần người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: Quý khách hàng An người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của sản phẩm số)

Bài 78: Hoà đem nhiều hơn thế nữa Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang đến Bình 9 viên thì giờ đây Bình tiếp tục nhiều hơn thế nữa Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ đồ vật nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số đem 2 chữ số tuy nhiên tổng những chữ số của số bại vày 12?.

b, Có từng nào số đem 2 chữ số tuy nhiên hiệu những chữ số của số bại vày 5?

Bài 80: Có từng nào số đem 2 chữ số tuy nhiên tích những chữ số vày 6?

II. Bài Toán tự động luyện giành riêng cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi hạc giành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni tía Lan 38 tuổi hạc còn ông nội Lan 64 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của ông nội Lan và tía Lan Lúc tuổi hạc ông nội Lan vày tuổi hạc tía Lan hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía Lan và ông nội Lan Lúc tuổi hạc tía Lan vày tuổi hạc ông nội Lan lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi hạc, tía Nam 42 tuổi hạc. Tuổi của ông nội Nam vày tổng số tuổi hạc của 2 tía con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi hạc của ông nội Nam hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi hạc, em 15 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhì bằng hữu Lúc tuổi hạc em vày tuổi hạc anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì bằng hữu Lúc bại là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi hạc. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi hạc. Hỏi Lúc tuổi hạc Hoa vày tuổi hạc u lúc bấy giờ thì khi bại tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hoa khi bại là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi hạc, u 33 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhì u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi hạc thì u 35 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái Lúc con cái đôi mươi tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Lúc con cái đôi mươi tuổi hạc là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi hạc, An 7 tuổi hạc, Tâm 9 tuổi hạc. Vậy cho tới Lúc tuổi hạc Hà vày tuổi hạc của Tâm lúc bấy giờ thì khi bại tổng số tuổi hạc của 3 chúng ta là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An thông thường ông số tuổi hạc ngay số lớn số 1 đem nhì chữ số tuy nhiên tích nhì chữ số của chính nó vày 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An thông thường ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi hạc của tía em là 40 tuổi hạc còn tuổi hạc của bà nội em là 60 tuổi hạc. Hỏi Lúc tuổi hạc bà nội em vày tuổi hạc tía hiện tại lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của tía em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía em và bà nội em Lúc bại là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi hạc, u Minh 30 tuổi hạc. Tuổi bà nước ngoài Minh vày tổng số tuổi hạc của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi hạc của bà nước ngoài Minh hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi hạc, em 18 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhì bằng hữu Lúc tuổi hạc em vày tuổi hạc anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì bằng hữu Lúc bại là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi hạc. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi hạc. Hỏi Lúc tuổi hạc Hà vày tuổi hạc u lúc bấy giờ thì khi bại tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hà Lúc bại là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhì u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi hạc thì u 31 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái Lúc con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Lúc con cái 15 tuổi hạc là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi hạc, em gái Minh 4 tuổi hạc, anh trai Minh 10 tuổi hạc. Hỏi Lúc tuổi hạc Minh vày tuổi hạc anh trai Minh lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của tía bằng hữu là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía bằng hữu Lúc bại là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi hạc giành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn đua học viên xuất sắc Toán lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tứ chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy ghi chép những số đem nhì chữ số được kết cấu kể từ tứ chữ số đang được mang đến.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi hạc, tía rộng lớn u 6 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của Lan là từng nào, hiểu được tuổi hạc té là 46?

Bài 5.

Điền số giống như nhau nhập vị trí chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề đua học viên xuất sắc Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + đôi mươi + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số đem nhì chữ số được kết cấu kể từ tứ chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán đánh đố nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số đem tổng và hiệu đều vày 95.

b. Tìm 2 số đem tích và thương đều vày 5.

Bài 2: Nhà Hoa đem số gà và số thỏ đều nhau. Tìm số gà và số thỏ căn nhà Hoa. sành tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba chúng ta Lan, Mai, Phượng đem trồng 3 cây lan, mai, phượng nhập vườn ngôi trường. Quý khách hàng trồng cây mai trình bày với chúng ta Lan: “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Hỏi chúng ta này bại trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này đó là 0 và 95 vì như thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số bại là 1 trong và 5 vì như thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà ngay số thỏ nên tớ group 1 con cái thỏ + 1 gà nhập 1 nhóm

Vậy 1 group đem số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một gà và 1 con cái thỏ nên 7 group đem 7 gà và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa nhập lời nói của doanh nghiệp trồng cây mai trình bày với chúng ta Lan “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Suy đi ra chúng ta Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy chúng ta Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy chúng ta Mai trồng cây lan.

Còn chúng ta Phượng trồng cây mai

Xem thêm: arrives đi với giới từ gì

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bên trên. Các chúng ta có thể chuyên chở về 100 Việc ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bao hàm những Việc hoặc và khó khăn hùn những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng tài năng giải những dạng bài bác Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô xem thêm mang đến học viên ôn luyện.

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ phiên bản và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng lên lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ đem nhớ