đề thi toán lớp 1 học kì 2Để học tập chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đấy là cỗ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 với đáp án, tinh lọc của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 với quỷ trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 với quỷ trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với quỷ trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 với nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục viết lách là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là một cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất với nhị chữ số tương đương nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 trái khoáy cam và chanh, vô tê liệt với 23 trái khoáy chanh. Vậy u hái được số trái khoáy cam là:

A. 89 trái khoáy cam               B. 43 trái khoáy cam

C. 66 trái khoáy cam               D. 78 trái khoáy cam

Câu 8. Một sợi dây tương đối dài 46 centimet. Hà hạn chế cút 22 centimet. Sợi thừng sót lại của Hà dài:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo dõi trật tự hạn chế dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số bé xíu nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A với 37 các bạn, vô tê liệt với 22 các bạn phái nam. Hỏi lớp 1A với từng nào các bạn nữ?

a) Viết quy tắc tính quí hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được viết lách là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 với từng nào số tròn trặn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng bốn. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ nhiều năm của cái băng theo dõi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: toán lớp 2 kết nối tri thức

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ tăng kim nhiều năm và kim phút vô đồng hồ thời trang nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Câu 9: Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập với 12 các bạn học viên phái nữ và 11 các bạn học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập với toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số tương thích vô khu vực chấm:

Hình sau đây với … hình tròn trụ.

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vô vần âm đặt điều trước thành phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được viết lách là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé xíu nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ vô khu vực chấm:

a) Số … là số lớn số 1 với nhị chữ số.

b) Số … là số tròn trặn chục bé xíu nhất với nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số tương thích vô khu vực chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh lốt “X” vô vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số tương thích vô khu vực chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vô khu vực chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên với … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, mò mẫm số bé xíu nhất?

b) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa với 15 con cái tem. Quý khách hàng Hùng với trăng tròn con cái tem. Hỏi nhị các bạn với toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết lách là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn vô tờ lịch, thời điểm hôm nay là ngày:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây với từng nào hình tròn?

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước sau đây chỉ:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt <, >, = vô khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vô dù trống trải (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số tương thích vô khu vực chấm:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận chuyển tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính nhiều năm vị ….cm.

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Hoa với 10 trái khoáy táo. Quý khách hàng Hà với 15 trái khoáy táo. Hai các bạn với toàn bộ từng nào trái khoáy táo?

Xem tăng những đề đua Toán lớp 1 với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 1 với đáp án

 • Đề đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.