đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận tải tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp chính.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều nhau trong số phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng ấn định nào là sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu chính trong số câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ Tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho biết thêm chúng ta nào là vấn đáp chính.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như với thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) số học viên khá bởi vì 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) thạo lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ gia dụng giành thể hiện nay số km hoa trồng vô vườn trong phòng tư chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được bởi vì tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 thứ tự tiếp tục, với 4 thứ tự xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: âm mưu của thực dân pháp khi tấn công đà nẵng là

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng ấn định nào là tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân chia bởi vì điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm theo lần lượt là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay phép tắc tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua tía tổ làm việc của một nhóm phát triển được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả group nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin chính hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào là trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược so sánh sinh nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm nghịch ngợm vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm ở quần thể vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian lận nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch ngợm ở quần thể cây xanh và những loại hoa. Hỏi Cường đang được nghịch ngợm từng nào giờ ở khi cây xanh và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. thạo AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một trong những nội dung với vô cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô vui mừng lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 bám theo chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và bửa túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: hệ thức lượng trong tam giác vuông lớp 9

Loạt bài bác Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm vừa đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học