dd/mm/yyyy là gì

Kiểu tài liệu ngày và giờ có không ít định hình không giống nhau sẽ giúp đáp ứng nhu cầu thực trạng quan trọng của khách hàng. Khi định hình chúng ta đem phụ vương lựa chọn: lưu giữ những định hình đem toan, vận dụng định hình được xác lập trước hoặc tạo nên một định hình tùy chỉnh.  Khi chúng ta vận dụng định hình cho 1 ngôi trường bảng, và một định hình này sẽ tự động hóa được vận dụng cho tới ngẫu nhiên tinh chỉnh biểu hình mẫu hoặc report nào là nhưng mà tiếp sau đó chúng ta link với ngôi trường bảng cơ.  Định dạng chỉ thay cho thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu và ko tác động cho tới cơ hội tài liệu được tàng trữ hoặc cơ hội người tiêu dùng rất có thể nhập tài liệu.

Trong bài viết này

 • Tổng quan lại về định hình ngày và giờ

  Bạn đang xem: dd/mm/yyyy là gì

 • sát dụng định hình được xác lập trước

 • Ví dụ về định hình được xác lập trước

 • sát dụng định hình tùy chỉnh

 • Ví dụ về định hình tùy chỉnh

 • Ký tự động định hình tùy chỉnh

Tổng quan lại về định hình ngày và giờ

Access tự động hóa hiển thị ngày và giờ ở định hình Ngày và Thời gian lận dạng Dài công cộng. Ngày xuất hiện nay là, mm/dd/yyyy ở Hoa Kỳ và bên dưới dạng dd/mm/yyyy ngoài Hoa Kỳ, nhập cơ milimet là mon, dd là ngày và yyyy là năm. Thời gian lận được hiển thị là, hh:mm:ss SA/CH, nhập cơ hh là giờ, milimet là phút và ss là giây.

Các định hình tự động hóa này cho một ngày và giờ tiếp tục không giống nhau tùy nằm trong nhập vùng địa lý được hướng dẫn và chỉ định nhập thiết lập Tùy lựa chọn Khu vực và Ngôn ngữ của Microsoft Windows bên trên PC của khách hàng. Ví dụ, ở châu Âu và nhiều điểm ở Á Lục, tùy nằm trong nhập địa điểm của khách hàng, chúng ta cũng có thể thấy ngày và giờ là 28.11.2018 12:07:12 CH hoặc 11/08/2018 12:07:12 CH. Tại Hoa Kỳ, các bạn sẽ thấy 28/11/2018 12:07:12 CH.

Có thể thay cho thay đổi những định hình được xác lập trước này bằng phương pháp dùng định hình hiển thị tùy chỉnh. Ví dụ: chúng ta cũng có thể nhập ngày bám theo định hình châu Âu, ví dụ như 28.11.2018 và nhằm bảng, biểu hình mẫu hoặc report hiển thị độ quý hiếm là 28/11/2018. Định dạng tùy chỉnh nhưng mà chúng ta lựa chọn sẽ không còn tác động cho tới cơ hội tài liệu được nhập hoặc cơ hội Access tàng trữ tài liệu cơ.

Access tự động hóa hỗ trợ một nấc xác thực tài liệu chắc chắn tương quan cho tới định hình ngày và giờ. Ví dụ: nếu như khách hàng nhập một ngày ko hợp thức, ví dụ như 32.11.2018, một thông tin tiếp tục xuất hiện nay và các bạn sẽ đem tùy lựa chọn nhập độ quý hiếm mới mẻ hoặc quy đổi ngôi trường kể từ loại tài liệu Ngày/Giờ trở nên loại tài liệu Văn bạn dạng. Các độ quý hiếm ngày hợp thức nhập phạm vi kể từ -657.434 (ngày 1 mon một năm 100 SAU ĐÓ) cho tới 2.958.465 (ngày 31 mon 12 năm 9999 SAU ĐÓ). Giá trị thời hạn hợp thức trong vòng kể từ 0,0 cho tới,9999 hoặc 23:59:59.

Khi mình muốn số lượng giới hạn mục nhập ngày và giờ ở một định hình rõ ràng, hãy dùng tín hiệu nhập. Ví dụ: nếu như khách hàng vận dụng tín hiệu nhập nhằm nhập tháng ngày ở định hình châu Âu, thì có lẽ ai cơ nhập tài liệu nhập hạ tầng tài liệu của các bạn sẽ ko thể nhập tháng ngày ở định hình không giống. cũng có thể vận dụng tín hiệu nhập cho những ngôi trường nhập bảng, tập kết sản phẩm truy vấn và những tinh chỉnh bên trên biểu hình mẫu và report. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi mục Kiểm soát định hình mục nhập tài liệu vì chưng tín hiệu nhập.

Đầu Trang

Áp dụng định hình được xác lập trước

Access hỗ trợ một trong những định hình được xác lập trước cho tới tài liệu ngày và giờ.

Trong bảng

 1. Mở bảng ở Dạng coi thiết kế.

 2. Trong mục bên trên của lưới design, lựa chọn ngôi trường Ngày/Giờ nhưng mà mình muốn định hình.

 3. Trong phần Thuộc tính Trường , nhấp vào mũi thương hiệu nhập hộp thuộc tính Định dạng, rồi lựa chọn định hình kể từ list thả xuống.

 4. Sau khi chúng ta lựa chọn định hình, nút Tùy lựa chọn Cập nhật Thuộc tính tiếp tục xuất hiện nay và được cho phép chúng ta vận dụng định hình mới mẻ của tớ cho tới từng ngôi trường bảng và tinh chỉnh biểu hình mẫu không giống vốn liếng tiếp tục thừa kế lô-gic. Để vận dụng những thay cho thay đổi của khách hàng nhập toàn cỗ hạ tầng tài liệu, hãy bấm thẻ lanh lợi, rồi bấm Cập nhật Định dạng ở từng <tên trường> dụng. Trong tình huống này, Tên Trường là tên gọi của ngôi trường Ngày/Giờ của khách hàng.

 5. Để vận dụng những thay cho thay đổi của khách hàng cho tới toàn cỗ hạ tầng tài liệu, khi vỏ hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện nay và hiển thị những biểu hình mẫu và những đối tượng người sử dụng không giống tiếp tục thừa kế định hình mới mẻ. Bấm Yes (Có).

  Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Mục Truyền một tính chất ngôi trường.

 6. Lưu những thay cho thay đổi của khách hàng và gửi lịch sự dạng coi Biểu tài liệu nhằm coi kiểu định dạng đó đem đáp ứng nhu cầu nhu yếu của khách hàng hay là không.

Lưu ý: Các biểu hình mẫu, report hoặc dạng coi mới mẻ nhưng mà chúng ta tạo nên dựa vào bảng này sẽ sở hữu được được định hình của bảng tuy nhiên chúng ta cũng có thể ghi đè định hình này bên trên biểu hình mẫu, report hoặc dạng coi nhưng mà ko cần thiết thay cho thay đổi định hình của bảng.

Trong một biểu hình mẫu hoặc báo cáo

 1. Mở Dạng coi Thầy trí biểu hình mẫu hoặc report hoặc Dạng xem Thiết kế.

 2. Đặt con cái trỏ nhập vỏ hộp văn bạn dạng với ngày và giờ.

 3. Nhấn F4 nhằm hiển thị Bảng Thuộc tính.

 4. Đặt nằm trong tính Format trở nên một trong số định hình ngày được xác lập trước.

  Ảnh Trang Thuộc tính đem hiển thị list Định dạng thả xuống.

Trong truy vấn

 1. Mở truy vấn nhập Dạng xem Thiết kế.

 2. Bấm loài chuột cần nhập ngôi trường ngày, rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trong Bảng Thuộc tính, lựa chọn định hình mình muốn kể từ list thuộc tính Định dạng.

Trong biểu thức

 • Sử dụng hàm FormatDateTime nhằm định hình độ quý hiếm ngày trở nên 1 trong một vài ba định hình được xác lập trước.

  Bạn rất có thể thấy điều này hữu ích nếu như khách hàng đang được thao tác nhập một chống đòi hỏi biểu thức, ví dụ như macro hoặc truy vấn.

Đầu Trang

Ví dụ về định hình được xác lập trước

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày loại Chung

(Mặc định) Hiển thị độ quý hiếm ngày bên dưới dạng số và độ quý hiếm thời hạn bên dưới dạng giờ, phút và giây, bám theo sau là SA hoặc CH. Đối đối với cả nhị loại độ quý hiếm, Access dùng vệt tách ngày và giờ được hướng dẫn và chỉ định nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng. Nếu độ quý hiếm không tồn tại cấu phần thời hạn, Access tiếp tục chỉ hiển thị ngày. Nếu độ quý hiếm không tồn tại cấu phần ngày, Access tiếp tục chỉ hiển thị thời hạn.

30/06/2018 10:10:42 SA

Ngày dạng Dài

Chỉ hiển thị độ quý hiếm ngày, như được xác lập vì chưng định hình Ngày Dạng nhiều năm nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng.

Thứ nhị, ngày 27 mon tám năm 2018

Ngày dạng Trung bình

Hiển thị ngày bên dưới dạng dd/mmm/yy tuy nhiên dùng vệt tách ngày được hướng dẫn và chỉ định nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng.

Ngày 27 mon 8 năm 2018
Ngày 27 mon 8 năm 2018

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị độ quý hiếm ngày, như được xác lập vì chưng định hình Ngày Ngắn nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng.

Ngày 27 mon 8 năm 2018
8-27-2018

Thời gian lận dạng Dài

Hiển thị giờ, phút và giây, bám theo sau là SA hoặc CH. Access dùng vệt tách được hướng dẫn và chỉ định nhập thiết lập Thời gian lận nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng.

10:10:42 SA

Thời gian lận dạng Trung bình

Hiển thị giờ và phút bám theo sau là SA hoặc CH. Access dùng vệt tách được hướng dẫn và chỉ định nhập thiết lập Thời gian lận nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng.

10:10 SÁNG

Thời gian lận dạng Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access dùng vệt tách được hướng dẫn và chỉ định nhập thiết lập Thời gian lận nhập thiết lập vùng Windows của khách hàng.

10:10

Đầu Trang

Áp dụng định hình tùy chỉnh

Đôi khi, danh sách thả xuống tính chất Format nhập Trang Thuộc tính ko chứa chấp định hình ngày đúng đắn nhưng mà mình muốn. quý khách hàng rất có thể tạo nên định hình tùy chỉnh của riêng biệt bản thân bằng phương pháp dùng một loại mã nhưng mà Access quan sát so với định hình ngày.

Khi chúng ta vận dụng định hình tùy chỉnh cho tới ngôi trường Ngày/Giờ, chúng ta cũng có thể phối kết hợp những định hình không giống nhau bằng phương pháp đem nhị phần, một trong những phần cho một ngày và phần cơ cho tới thời hạn. Trong tình huống này, các bạn sẽ phân tích những phần vì chưng một khoảng chừng White. Ví dụ: chúng ta cũng có thể phối kết hợp định hình Ngày loại Chung và Thời gian lận dạng Dài như sau: m/dd/yyyy h:mm:ss.

 1. Mở bảng ở Dạng coi thiết kế.

 2. Trong mục bên trên của lưới design, lựa chọn ngôi trường Ngày/Giờ hoặc Ngày/Giờ Mở rộng lớn nhưng mà mình muốn định hình.

 3. Trong phần Thuộc tính Trường, chọn tab Chung, nhấp vào dù ở bên cạnh vỏ hộp Định dạng, rồi nhập những ký tự động rõ ràng dựa vào nhu yếu định hình của khách hàng.

 4. Sau khi chúng ta nhập định hình, nút Tùy lựa chọn Cập nhật Thuộc tính tiếp tục xuất hiện nay và được cho phép chúng ta vận dụng kiểu định dạng đó cho tới từng ngôi trường bảng và tinh chỉnh biểu hình mẫu không giống vốn liếng tiếp tục thừa kế lô-gic. Để vận dụng những thay cho thay đổi của khách hàng nhập toàn cỗ hạ tầng tài liệu, hãy bấm thẻ lanh lợi, rồi bấm Cập nhật Định dạng ở từng điểm Tên Trường được sử dụng. Trong tình huống này, Tên Trường là tên gọi của ngôi trường Ngày/Giờ của khách hàng.

 5. Nếu chúng ta lựa chọn vận dụng những thay cho thay đổi của tớ cho tới toàn cỗ hạ tầng tài liệu, vỏ hộp thoại Cập nhật Thuộc tính tiếp tục xuất hiện nay và hiển thị những biểu hình mẫu và những đối tượng người sử dụng không giống tiếp tục thừa kế định hình mới mẻ. Bấm Có để vận dụng định hình.

  Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Mục Truyền một tính chất ngôi trường.

 6. Lưu những thay cho thay đổi của khách hàng, rồi gửi lịch sự dạng coi Biểu tài liệu nhằm coi toan dạng đeo đáp ứng nhu cầu nhu yếu của khách hàng hay là không.

Đầu Trang

Ví dụ về định hình tùy chỉnh

Dưới đó là một trong những ví dụ về những cơ hội không giống nhau nhằm định hình ngày 13 mon một năm 2012:

Để định hình ngày như...

Nhập mã này nhập vỏ hộp thuộc tính Format:

2012-01-13

yyyy-mm-dd

2012

yyyy

Xem thêm: cách chèn file pdf vào excel

Ngày 13 mon một năm 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access tự động hóa thêm thắt vệt gạch men chéo cánh ngược)

Thứ Sáu 1/13

ddd m/d

2/6

ww/w

Ngày 13 mon một năm 2012

mmm d", "yyyy

Đầu Trang

Ký tự động định hình tùy chỉnh

Để tạo nên định hình tùy chỉnh, hãy sử dụng những ký tự động tại đây thực hiện khu vực dành riêng sẵn và vệt tách.  Định dạng tùy chỉnh xích míc với thiết bịa đặt Ngày/Giờ vẫn xác lập nhập thiết bịa đặt vùng Windows bị bỏ qua chuyện. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Thay thay đổi thiết lập vùng Windows nhằm sửa thay đổi skin của một trong những loại tài liệu.

Lưu ý    Không đem ký tự động định hình tùy chỉnh cho tới phần nanosecond của loại tài liệu Mở rộng lớn Ngày/Giờ.

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Các tinh chỉnh điểm Access bịa đặt vệt tách cho một ngày, mon và năm. Sử dụng vệt tách được xác lập nhập thiết bịa đặt chống của Windows. Ví dụ: nhập giờ Anh (Mỹ), hãy sử dụng vệt bong chéo cánh (/).

Dấu tách thời gian

Điều khiển điểm Access bịa đặt vệt tách cho tới giờ, phút và giây. Sử dụng vệt tách được xác lập nhập thiết bịa đặt chống của Windows. Ví dụ: nhập giờ Anh (Mỹ), hãy sử dụng vệt nhị chấm (:) .

c

Hiển thị định hình ngày công cộng.

d hoặc dd

Hiển thị ngày nhập mon bên dưới dạng một hoặc nhị chữ số. Đối với cùng một chữ số, hãy dùng một khu vực dành riêng sẵn duy nhất; cho tới nhị chữ số, hãy sử dụng nhị khu vực dành riêng sẵn.

ddd

Viết tắt ngày nhập tuần trở nên phụ vương vần âm.

dddd

Đánh vần toàn bộ những ngày nhập tuần.

ddddd

Hiển thị định hình Ngày dạng Ngắn.

dddddd

Hiển thị định hình Ngày dạng Dài.

w

Hiển thị một trong những ứng với ngày nhập tuần. (1 cho tới 7)

ww

Hiển thị một trong những ứng với tuần nhập năm (1 cho tới 53).

m hoặc mm

Hiển thị mon bên dưới dạng số mang 1 chữ số hoặc nhị chữ số.

mmm

Viết tắt thương hiệu của mon trở nên phụ vương vần âm. Ví dụ: Tháng Một xuất hiện nay là Thg1.

mmmm

Đánh vần toàn bộ những thương hiệu mon.

q

Hiển thị số quý lịch thời điểm hiện tại (1-4). Ví dụ: nếu như khách hàng mướn nhân viên cấp dưới nhập mon 5, Access tiếp tục hiển thị 2 bên dưới dạng độ quý hiếm quý.

y

Hiển thị ngày nhập năm, 1-366.

yy

Hiển thị nhị chữ số cuối của năm.

Lưu ý: Chúng tôi răn dạy chúng ta nên nhập và hiển thị toàn bộ tứ chữ số của 1 năm vẫn cho tới.

yyyy

Hiển thị toàn bộ những chữ số nhập năm cho tới 0001-9999 tùy nằm trong nhập phạm vi tài liệu ngày và thời hạn được tương hỗ.

h hoặc hh

Hiển thị giờ bên dưới dạng một hoặc nhị chữ số.

n hoặc nn

Hiển thị phút bên dưới dạng một hoặc nhị chữ số.

s hoặc ss

Hiển thị giây bên dưới dạng một hoặc nhị chữ số.

tttt

Hiển thị định hình Thời gian lận dạng Dài.

SA/CH

Mười nhị giờ với chữ ghi chép hoa "SA" hoặc "CH" tùy ngôi trường hợp.

sa/ch

Mười nhị giờ với chữ ghi chép thông thường "sa" hoặc "ch" tùy ngôi trường hợp.

S/C

Mười nhị giờ với chữ ghi chép hoa "S" hoặc "C" tùy ngôi trường hợp.

s/c

Mười nhị giờ với chữ ghi chép thông thường "s" hoặc "c" tùy ngôi trường hợp.

SACH

Mười nhị giờ với hướng dẫn và chỉ định sáng/chiều ứng như và đã được xác lập trong số thiết lập vùng của Windows

Khoảng trống không White, + - $ ()

Sử dụng khoảng chừng trống không White, một trong những ký tự động toán học tập (+ -) và ký hiệu tài chủ yếu ($ ¥ £) khi cần thiết ở ngẫu nhiên đâu nhập chuỗi định hình của khách hàng. Nếu mình muốn dùng những ký hiệu toán học tập thông dụng không giống, ví dụ như vệt bong chéo cánh (\ hoặc /) và vệt sao (*), chúng ta cần đặt nó nhập vệt ngoặc kép.

"Văn bạn dạng chữ"

Đặt ngẫu nhiên văn bạn dạng nào là mình muốn người tiêu dùng bắt gặp nhập vệt ngoặc kép.

\

Buộc Access hiển thị ký tự động ở tức thì tiếp sau đó. Như vậy tựa như bịa đặt một ký tự động nhập vệt ngoặc kép.

*

Khi được dùng, ký tự động tức thì sau vệt sao tiếp tục trở nên ký tự động điền — ký tự động dùng làm điền khoảng chừng trống không White. Access thông thường hiển thị văn bạn dạng là căn ngược và điền nhập ngẫu nhiên vùng nào là phía bên phải của độ quý hiếm với mức trống không White. quý khách hàng rất có thể thêm thắt ký tự động điền nhập ngẫu nhiên đâu nhập chuỗi định hình và Access tiếp tục điền nhập ngẫu nhiên khoảng chừng trống không nào là với ký tự động vẫn xác lập.

Xem thêm: cách chèn cột trong excel

[màu]

Áp dụng màu sắc cho tới toàn bộ những độ quý hiếm nhập phần định hình của khách hàng. quý khách hàng phải kê thương hiệu nhập vệt ngoặc vuông và dùng một trong số thương hiệu sau: thâm, lam, lục lam, xanh rờn lá cây, đỏ ối túp, đỏ ối, 

Đầu Trang