dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này triển khai xong tiếp tục là gì? Cách người sử dụng thì động kể từ này như vậy nào? Làm thế này nhằm phân biệt thì lúc này triển khai xong tiếp tục với thì lúc này trả thành? Tất cả sẽ tiến hành trả lời nhập nội dung bài viết sau đây của Athena

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chào mừng chúng ta tiếp tục xoay quay về với chuyên mục ngữ pháp nâng cao về thì động kể từ giờ đồng hồ Anh của Athena. Trong những nội dung bài viết trước tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau đi kiếm hiểu công thức, cách sử dụng và tín hiệu nhận ra của những thì lúc này đơn, lúc này tiếp tục và lúc này triển khai xong. Hôm ni tất cả chúng ta nối tiếp cùng với nhau đoạt được 1 thì động kể từ không giống, này đó là thì lúc này triển khai xong tiếp tục. Thì động kể từ này tiếp tục khó khăn rộng lớn 3 thì động từ xưa tiếp tục học tập tuy nhiên chúng ta cũng chớ vượt lên trước phiền lòng nhé vì thế Athena tiếp tục sở hữu bí mật canh ty chúng ta ghi lưu giữ được thì động kể từ này thời gian nhanh và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúng tao cùng với nhau giải thuật thì lúc này triển khai xong tiếp tục ngay lập tức tại đây nhé.

1.Định nghĩa thì lúc này triển khai xong tiếp tục (Present perfect continuous)

Thì lúc này triển khai xong tiếp diễn là thì động kể từ dùng làm biểu diễn mô tả vụ việc tiếp tục chính thức nhập vượt lên trước khứ, vẫn còn đó nối tiếp ở lúc này và rất có thể tiếp tục ở sau này. Thì động kể từ này thông thường được dùng nhằm phát biểu về sự việc việc tiếp tục kết giục tuy nhiên sản phẩm vẫn còn đó tác động cho tới lúc này. 

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

2.Cấu trúc thì hiện tại taị triển khai xong tiếp diễn

Dưới đấy là cấu tạo không hề thiếu của thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

 2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

 • he/she/it + has+ been+v-ing
 • I/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

 • I have been studying Music for 3 years. – Tôi tiếp tục học tập âm thanh được 3 năm.
 • We have been waiting here for 3 hours! – Chúng tôi tiếp tục ngóng ở trên đây thân phụ giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay.
 • They have been standing in the rain for one hour. – Họ tiếp tục đứng bên dưới mưa khoảng chừng 1 giờ đồng hồ đồng hồ
 • She has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy tiếp tục coi rất nhiều TV.
 • He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy tiếp tục thao tác làm việc ở doanh nghiệp được 5 năm
 • It has been raining since last morning – Trời tiếp tục mưa Tính từ lúc sáng sủa qua

2.2. Thể phủ định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

 • He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy dường như không học tập giờ đồng hồ ANh từ thời điểm năm ngoái
 • I haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi tiếp tục  không gặp gỡ Jim trong cả 2 mon.

2.3.Công thức thì lúc này triển khai xong tiếp tục ở  thể ngờ vực vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

 Trả lời:      

 • Yes, I/ we/ you/ they + have     
 • Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

 • No, I/ we/ you/ they + haven’t
 • No, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

 • Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy tiếp tục ngóng ở trên đây 3 tiếng?)
 • Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đã từng bài bác tập luyện về ko nhà?)
 • Have you been using my mobile phone again? Yes, I have (Bạn vừa phải lại người sử dụng Smartphone của tôi đấy à?)

3.Cách dùng thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Thì lúc này triển khai xong tiếp tục dùng Khi nào? Cùng tìm hiểu thêm cách sử dụng lúc này triển khai xong tiếp tục và ví dụ ví dụ sau đây nhé!

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục dùng làm biểu diễn mô tả hành vi chính thức ở vượt lên trước khứ , ra mắt liên tiếp và kéo dãn dài ở lúc này, nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề tính liên tục của hành vi và thông thường vấn đáp mang lại thắc mắc How long ( được bao lâu rồi), since và for

 Ví dụ: 

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy tiếp tục đợi khoảng chừng 2 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay.

-They have been swimming since last December. – Họ đã từng đi tập bơi từ thời điểm tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi tiếp tục gõ bạn dạng thảo kể từ 8 giờ sáng

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục dùng làm nói tới hành vi tiếp tục kết giục nhập vượt lên trước khứ tuy vậy sản phẩm vẫn bắt gặp được

 Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, sánh he is very tired now

(Anh ấy tiếp tục thao tác làm việc 12 giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay nên giờ đây anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị thải hồi chính vì các bạn tiếp tục vi phạm nhiều lỗi)

4.Dấu hiệu nhận ra thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Dưới đấy là những tín hiệu nhận ra của thì lúc này tiếp tục triển khai xong và ví dụ minh họa nhằm chúng ta đơn giản dễ dàng theo đuổi dõi.

Trạng từ

Vị trí cụm từ

Ví dụ

for the whole + N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day.
(Họ tiếp tục hát một ngày dài rồi)

-I have been working  for the whole night

(Tôi tiếp tục thao tác làm việc tiếp tục bữa tối ni rồi.)

-for + khoảng chừng thời hạn (for months, for years: nhập khoảng
-since + mốc thời gian: kể từ khi
(since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm
(Cô ấy rời khỏi ngoài kể từ 7 giờ tối.)

My father has been watching TV  for 2 hours
(Bố tôi tiếp tục coi TV được 2 giờ đồng hồ rồi.)

All + thời gian
(all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

 morning
(Cô ấy rỉ tai với các bạn cả buổi sáng sớm.)

5.Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này trả thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì lúc này triển khai xong biểu diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra kết thúc rồi (tức hành vi hoàn hảo vẹn).

Thì lúc này triển khai xong tiếp tục biểu diễn mô tả hành vi vẫn còn đó đang được nối tiếp xẩy ra (tức hành vi ko hoàn hảo vẹn).
Ví dụ:

Thì lúc này triển khai xong nhấn mạnh vào kết quả của hành động (diễn mô tả ai đó đã thực hiện gì? được bao nhiêu? Hay  được mấy lần tính cho tới thời khắc lúc này (trả điều mang lại câu hỏi  How many?/ How much)

Ví dụ: I have visited Sai Gon 4 times

( Tôi đã từng đi thăm hỏi Sài gòn 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vào tính liên tục của hành vi (diễn tả ai này đã làm cái gi ? được bao lâu tính cho tới thời khắc lúc này (trả điều mang lại thắc mắc How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi tiếp tục thao tác làm việc cả ngày)

Dấu hiệu nhận biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

Xem thêm: thi thử mô phỏng lái xe

6.Bài tập luyện thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. He ………………….. motorbikes for 2 years
  A. has been riding        B. has ridden        C. has been ridden        D. have been riding
  2. My sister _____ for you since yesterday.
  A. has been looked        B. has been looking        C. have been looking        D. looked
  3. Why are your hands sánh dirty? I…………………my bike
  A. repaired        B. have been repaired        C. has been repaired        D. have been repairing
  4. We……………around Scotland for 8 years
  A. travelled        B. have travelled        C. have been travelling        D. has been travelling
  5. Sandy……………….dinner 4 times this week
  A. has cooked        B. has been cooking        C. have been cooking        D. cooked
 2. I ……………… đồ sộ learn English for years but I have not succeeded yet.
  A. have been trying         B. have tried        C. tried        D. A & B
  7. I ……………… đồ sộ Thủ đô New York three times this year.
  A. have been being        B. have been        C. was        D. has been
  8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy.
  A. have written        B. have been writing        C. has written        D. has been writing
  9. I love this film. I………………it four or five times already.
  A. have been seeing        B. have seen        C. has seen        D. had seen
  10. How long you ………………English? For 5 years
  A. have you studied        B. have been studying        C. studied        D. bởi you study

Bài 2: Chọn đáp án trúng A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day and now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day and now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going đồ sộ watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going đồ sộ watch TV.

4.

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning and she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning and she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ ràng cơ hội dùng và cấu tạo của thì lúc này triển khai xong tiếp tục là các bạn tiếp tục bắt vững chắc 1 chủ thể ngữ pháp cơ bạn dạng của giờ đồng hồ Anh rồi cơ. Quý Khách hãy nỗ lực ghi lưu giữ cơ hội dùng từng thì động kể từ bằng phương pháp thực hiện nhiều bài bác tập luyện tương quan nhé. Chúc chúng ta học hành chất lượng tốt.

Xem thêm: kỳ thu tiền bình quân

>>Xem thêm

1.Thì lúc này trả thành

2.Thì lúc này tiếp diễn