dấu hiệu nhận biết hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và tiếp diễn là nhị nhập số 6 thì giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản nhưng mà người học tập giờ đồng hồ Anh cần được bắt chắc hẳn. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu tạo không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống quan trọng đặc biệt khiến cho lầm lẫn thân mật cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm mò mẫm rời khỏi điểm như là và không giống nhau thân mật bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK thi đua IELTS và lịch thi đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết hiện tại tiếp diễn

1. So sánh chân thành và ý nghĩa của thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp tục

Ý nghĩa 

Diễn tả:

 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được trúng ở hiện tại tại 
 • Thói quen thuộc mặt hàng ngày
 • Tên, tuổi hạc, công việc và nghề nghiệp, nguồn gốc xuất xứ của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm suy nghĩ, sở trường, niềm tin cẩn ở hiện tại tại 

Diễn tả:

 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian nói
 •  
 • Một hành vi, vấn đề đang được xẩy ra xung xung quanh thời gian nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này sát, một plan đang được lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp cút tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 

Ví dụ 

Ex: The Earth goes round the Sun 


Trái khu đất xoay quanh mặt mày trời


Ex: Alex is Marie’s husband


Alex là ck của Marie


Ex: Daniel loves ice-cream


Daniel quí ăn kem 


Ex: My father is a doctor 


Bố tôi là một trong những chưng sĩ 


Ex: I drink a cup of coffee every morning


Tôi tợp một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 


Tôi đang được gọi một cuốn sách vô cùng cuốn 


Ex: It’s raining cats and dogs these days. 


Mấy ni trời mưa vô cùng đồ sộ. 


Ex: I am flying đồ sộ Thủ đô New York tomorrow morning 


Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 


Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Thì lúc này đơn thao diễn miêu tả một chân lý, một thực sự phân biệt, một thói quen thuộc ở lúc này, nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh cù Mặt Trời”.

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

Đăng Ký Thi IELTs Trên Máy Tính Ngay

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp diễn

Khẳng định

 • Động kể từ đồ sộ be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O

S + am/is/are + V_ing + …

Phủ định

 • Động kể từ đồ sộ be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O

S + am/is/are not + V_ing + …

Nghi vấn

 • Động kể từ đồ sộ be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 2 - IMG 2 - Vietnam

Cấu trúc của thì lúc này đơn được tạo thành 3 thể xác định, phủ tấp tểnh và nghi hoặc vấn

3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp diễn

 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn miêu tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → Quý khách hàng thông thường xuyên rỉ tai riêng biệt nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ sở hữu tính kiến nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 
Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 3 - IMG 3 - Vietnam

Thí sinh tránh việc bỏ dở những tín hiệu xác lập thì lúc này đơn, thì lúc này tiếp diễn

4. Cách phân chia động kể từ thì lúc này đơn và lúc này tiếp tục

Chủ ngữ

Thì lúc này đơn

Thì lúc này tiếp diễn

I

am


V-inf

am + V-ing

You

are


V-inf

are + V-ing

He, She, It

is


V-s/es

is + V-ing

We, They

are


V-inf

are + V-ing

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

Thì lúc này đơn và tiếp tục sở hữu cơ hội phân chia động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân chia động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì lúc này đơn 

Trong câu xác định, nếu như ngôi nhà ngữ của thì lúc này đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko điểm được, tớ cần thiết tăng đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết đốc vày “o, x, sh, ch, sh, ss” tăng đuôi “es”

Xem thêm: đuổi hình bắt chữ tiếng anh

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết đốc vày “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và tăng đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại tăng thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường hợp ý bất quy tắc: Ngoài những kể từ sở hữu quy tắc kể bên trên, sở hữu một động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành trả trở nên HAS. 

>>> Xem tức thì nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội tăng s/es nhập thì lúc này đơn

4.2. Quy tắc phân chia động kể từ thì lúc này tiếp diễn 

Nếu như thì lúc này đơn sở hữu quy tắc tăng e/es sau động kể từ thì thì lúc này tiếp tục sở hữu quy tắc tăng -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết đốc vày “e”, chúng ta vứt “e” và tăng -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là một âm tiết, kết đốc vày “nguyên âm + phụ âm”, chúng ta gấp hai phụ âm và tăng - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, run rẩy - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có tương đối nhiều âm tiết, kết đốc vày phụ âm + vẹn toàn âm + phụ âm, sẽ sở hữu nhị ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, tăng -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, tăng -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết đốc vày đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và tăng “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài tập luyện phân biệt thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) đồ sộ school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) đồ sộ take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...ví loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh rì one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take mạ đồ sộ the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì lúc này đơn: Công thức và cách sử dụng cụ thể

Trên đó là tổ hợp kỹ năng về thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết đang được giúp đỡ bạn làm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh và sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ thi đua sắp tới đây.

Xem thêm: kỳ thu tiền bình quân

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ vật suy nghĩ thì lúc này đơn

 • Cấu trúc và bài xích tập luyện thì lúc này đơn với động kể từ thông thường

Chia sẻ bài xích viết