đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ

Bạn rất có thể tạo và thay cho thay đổi chuông báo nhập phần mềm Đồng hồ nước.

Đặt chuông báo

Bật hoặc tắt chuông báo

Bạn đang xem: đặt chuông báo 8 tiếng kể từ bây giờ

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên khí giới.
 2. Nhấn nhập Chuông báo.
 3. Trên chuông báo tuy nhiên bạn thích, hãy nhấn nhập nút gửi Bật/Tắt.

Mẹo: Nếu các bạn bịa đặt nhằm tái diễn chuông báo, thì điều này tiếp tục tắt hoặc nhảy toàn bộ những chuyến tái diễn.

Thay thay đổi chuông báo bên trên năng lượng điện thoại

Tạm đình hoặc giới hạn chuông báo

 • Báo lại: Để trì đình chuông báo nhập 10 phút, hãy nhấn nhập Tạm hoãn.
 • Dừng: Để giới hạn chuông báo, hãy nhấn vào Dừng.

Lưu ý: Bạn rất có thể thay cho thay đổi thời hạn báo lại và bịa đặt những nút âm thanh của khí giới nhằm báo lại hoặc vô hiệu chuông báo. Tìm hiểu cơ hội thay cho thay đổi những cơ chế thiết đặt của phần mềm Đồng hồ nước.

Đồng cỗ hoá chuông báo thân mật điện thoại cảm ứng và đồng hồ

Bạn rất có thể bịa đặt chuông báo sập chuông bên trên đồng hồ đeo tay và điện thoại cảm ứng Pixel đồng thời.

Đồng cỗ hoá nhập quy trình thiết lập

 1. Thiết lập đồng hồ đeo tay. Tìm hiểu tăng về kiểu cách thiết lập Google Pixel Watch.
 2. Khi thiết lập kết thúc, thông tin "Đồng cỗ hoá chuông báo bên trên điện thoại cảm ứng và đồng hồ" tiếp tục xuất hiện tại.
 3. Ở bên dưới nằm trong phía bên phải, hãy nhấn nhập Đồng cỗ hoá chuông báo.

Đồng cỗ hoá nhập phần Cài đặt

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên khí giới.
 2. Nhấn nhập Cài đặt sau đó Chuông báo.
 3. Bật công dụng Đồng cỗ hoá chuông báo.
  • Lời nhắc "Đồng cỗ hoá chuông báo?" hiển thị cùng theo với thương hiệu của những đồng hồ đeo tay đã có sẵn trước bên dưới.
 4. Chọn đồng hồ đeo tay bạn thích ghép nối với khí giới.

Đặt cơ hội sập chuông

Bạn rất có thể bịa đặt chuông báo theo gót 2 cơ hội. Thiết bị này rất có thể sập chuông bên trên cả điện thoại cảm ứng và đồng hồ đeo tay, hoặc chúng ta cũng có thể lựa chọn công dụng Đổ chuông thích nghi. Với công dụng Đổ chuông thích nghi, trước tiên, chuông báo tiếp tục sập chuông bên trên khí giới các bạn đang được dùng. Ví dụ:

 • Khi các bạn đang được treo đồng hồ đeo tay và đang được người sử dụng điện thoại cảm ứng, chuông báo tiếp tục sập chuông bên trên điện thoại cảm ứng. quý khách rất có thể tắt hoặc tạm thời đình chuông báo bên trên cả nhì khí giới.
 • Khi các bạn treo đồng hồ đeo tay tuy nhiên ko người sử dụng điện thoại cảm ứng, chuông báo tiếp tục chính thức sập chuông bên trên đồng hồ đeo tay. Nếu các bạn ko tắt chuông báo, thì chuông báo tiếp tục sập chuông bên trên cả điện thoại cảm ứng và đồng hồ đeo tay.
 • Khi các bạn ko treo đồng hồ đeo tay, chuông báo tiếp tục sập chuông bên trên điện thoại cảm ứng.
 • Nếu những khí giới không được liên kết, chuông báo tiếp tục sập chuông bên trên cả điện thoại cảm ứng và đồng hồ đeo tay.
 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên điện thoại cảm ứng.
 2. Nhấn nhập Cài đặt sau đó Thiết bị tiếp tục trừng trị chuông báo sau đó Đổ chuông mến ứng hoặc Đồng hồ nước và năng lượng điện thoại.

Hiển thị vấn đề update về khí hậu nhập phần mềm Đồng hồ

Cung cấp cho quyền truy vấn vấn đề vị trí

Xem thêm: xét học bạ đại học thủy lợi 2023

Để hiển thị vấn đề về biểu hiện khí hậu ở TP.HCM các bạn đang được sinh sống, khí giới cần phải có quyền truy vấn nhập vấn đề địa điểm của chúng ta.

Khi các bạn cởi phần mềm Đồng hồ nước lần thứ nhất tiên:

 1. Nhấn nhập Đồng hồ.
 2. Lời nhắc "Thêm vấn đề khí hậu địa phương" tiếp tục xuất hiện tại.
 3. Nhấn nhập Thêm vấn đề khí hậu địa phương sau đó Tiếp tục.
 4. Bên bên dưới điều nhắc "Cho quy tắc phần mềm Thời tiết truy vấn nhập vấn đề địa điểm ước lượng của khí giới này?", hãy nhấn nhập Luôn mang lại phép.

Bất cứ khi này nhập phần Cài đặt:

Xem thêm: tiếng gọi nơi hoang dã thuyết minh

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên khí giới.
 2. Nhấn nhập hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Xem thêm sau đó Cài bịa đặt sau đó Thông tin cẩn khí hậu khu vực bên trên đồng hồ sau đó Luôn được chấp nhận vấn đề khí hậu hiển thị bên dưới đồng hồ.

Thêm vấn đề khí hậu bên trên khu vực nhập chuông báo

Bạn rất có thể coi vấn đề khí hậu Lúc chuông báo kêu.

 1. Mở phần mềm Đồng hồ nước Đồng hồ bên trên khí giới.
 2. Để tăng chuông báo, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm plus ở bên dưới nằm trong.
 3. Chọn Dự báo thời tiết.
  • Khi các bạn giới hạn chuông báo, vấn đề dự đoán tiếp tục hiển thị.

Lưu ý: Hãy đảm nói rằng phần mềm Đồng hồ nước đem quyền truy vấn nhập vấn đề địa điểm của chúng ta.

Thông tin cẩn đem liên quan

 • Thiết lập Google Pixel Watch mới
 • Đặt lịch ngủ

Tác giả

Bình luận