dao động của con lắc đồng hồ là

Câu hỏi:

03/10/2019 99,493

Bạn đang xem: dao động của con lắc đồng hồ là

D. Dao động lưu giữ.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Dao động của con cái rung lắc đồng hồ thời trang là xấp xỉ lưu giữ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là sai Khi nói tới xấp xỉ cơ học?

A. Hiện tượng nằm trong tận hưởng (sự nằm trong hưởng) xẩy ra Khi sở hữu tần số của nước ngoài lực điều tiết vày tần số xấp xỉ riêng rẽ của hệ.

B. Biên phỏng xấp xỉ chống bức của một hệ cơ học tập Khi xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng (sự nằm trong hưởng) ko tùy thuộc vào lực cản của môi trường xung quanh.

C. Tần số xấp xỉ chống bức của một hệ cơ học tập vày tần số của nước ngoài lực điều tiết ứng dụng lên hệ ấy.

D. Tần số xấp xỉ tự tại của một hệ cơ học tập là tần số xấp xỉ riêng rẽ của hệ cơ.

Câu 2:

Tại điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường 9,8cm/s2, một con cái rung lắc đơn và một con cái rung lắc lốc xoáy ở ngang xấp xỉ điều tiết nằm trong tần số. lõi con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm 49cm và con cái rung lắc lốc xoáy có tính cứng 10N/m. Khối lượng vật nhỏ của con cái rung lắc lốc xoáy là

A. 0,125kg.

B. 0,750kg.

C. 0,500kg.

D. 0,250kg.

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy sở hữu tần số xấp xỉ riêng rẽ là f0  chịu ứng dụng của nước ngoài lực chống bức Fh = F0cos2πft  Dao động chống bức của con cái rung lắc sở hữu tần số là

A. f-f0

B. 0,5(f+f0)

Xem thêm: the situation seems to be changing minute by minute

C. f0

D. f

Câu 4:

Tại một điểm bên trên Trái Đất sở hữu tốc độ rơi tự tại g, một con cái rung lắc đơn nhưng mà chạc treo lâu năm l đang xấp xỉ điều tiết. Thời gian dối nhanh nhất nhằm vật nhỏ của con cái rung lắc đơn cút từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là

A. πlg

B. πgl

C. π2lg

D. π2gl

Câu 5:

Một toa xe pháo trượt ko quỷ sát bên trên một lối dốc xuống bên dưới, góc nghiêng của dốc đối với mặt mày phẳng lì ở ngang là α = π/6 Lấy tốc độ trọng ngôi trường g = 10m/s2. Treo lên trần toa xe pháo một con cái rung lắc đơn bao gồm chạc treo lâu năm 1(m) nối với 1 trái khoáy cầu nhỏ. Trong thời hạn xe pháo trượt xuống, chu kì xấp xỉ nhỏ của con cái rung lắc đơn là

A. 1,6s.

B. 1,9s.

C. 2,135s.

D. 1,61s.

Câu 6:

Một con cái rung lắc lốc xoáy đnag xấp xỉ tắt dần dần với cơ năng thuở đầu của chính nó là 8J, sau thân phụ chu kì trước tiên biên phỏng của chính nó sụt giảm 10%. Phần cơ năng fake trở nên sức nóng sau khoảng chừng thời hạn cơ là

A. 6,3J.

B. 7,2J.

C. 1,52J.

D. 2,7J.

Xem thêm: phân tích vẻ đẹp của thúy kiều

TÀI LIỆU VIP VIETJACK