đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Câu hỏi:

23/08/2019 55,015

A. nguyên tố ra quyết định nhằm cách tân và phát triển tổ quốc.

Bạn đang xem: đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ phiên bản.

D. quốc sách số 1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: Đảng và Nhà việt nam coi dạy dỗ và giảng dạy là quốc sách số 1.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những mẫu mã dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 2:

Phát triển dạy dỗ là sự việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

D. Nhà nước, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và giảng dạy ở việt nam là

A. nâng lên dân trí, giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta có biểu hiện nào sau đây

B. nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và giảng dạy.

C. nâng lên nắm vững và nấc thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền tiếp thu kiến thức xuyên suốt đời của công dân

B. tạo ra từng ĐK nhằm người nghèo khó với thời cơ được tiếp thu kiến thức.

C. tạo ra môi trường xung quanh mang lại công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu nhu yếu tiếp thu kiến thức của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cách tân và phát triển dạy dỗ và giảng dạy là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía nào là sau đây của quyết sách dạy dỗ và giảng dạy đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Xem thêm: từ thông qua khung dây có diện tích s đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.