đại học văn hoá hà nội

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập văn hóa truyền thống Hà Nội
 • Tên giờ đồng hồ Anh: Hanoi University of Culture (HUC)
 • Mã trường: VHH
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ móc tạo: Đại học tập - Sau đại học
 • Địa chỉ: Số 418, lối La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Quận Đống Đa, Hà Nội
 • SĐT: : 0243.8511.971
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.huc.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/HUC1959/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)

I. tin tức chung

1. Thời gian trá xét tuyển

 • Thời gian trá nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn thẳng: Theo lịch tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT.
 • Thời gian trá nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn học tập bạ (dự kiến): Từ 15/05/2023 cho tới 16/06/2023.
 • Thời gian trá nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn phối kết hợp đua năng khiếu sở trường (dự kiến): 03/7 - 07/7/2023.
 • Thời gian trá nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn vì chưng điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Theo lịch tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

Bạn đang xem: đại học văn hoá hà nội

 • Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo đòi quy định.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh nhập toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển chọn phụ thuộc thành phẩm đua trung học phổ thông năm 2023 (mã 100).
 • Xét tuyển chọn phụ thuộc thành phẩm học tập bạ trung học phổ thông phối kết hợp đua năng khiếu sở trường (mã 406).
 • Xét tuyển chọn phụ thuộc học tập bạ trung học phổ thông phối kết hợp quy lăm le của ngôi trường (mã 500).

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT

 • Nhà ngôi trường tiếp tục thông tin ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào sau khoản thời gian đem thành phẩm đua.

5. Học phí

 • Trường Đại học tập Văn hóa Thành Phố Hà Nội vận dụng chi phí khóa học theo đòi Nghị lăm le số 86/2015/NĐ-CP quy lăm le về cách thức thu, quản lý và vận hành chi phí khóa học so với hạ tầng dạy dỗ nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân, từ thời điểm năm học tập 2015-2016 cho tới năm học tập 2020-2021, chi phí khóa học so với SV ĐH chủ yếu quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Ngành học Mã ngành Mã công thức xét tuyển

Chỉ chi dự kiến

Ngôn ngữ Anh

7220201 100, 500 80

Quản trị cty phượt và lữ hành

7810103 100, 500 180

Luật

7380101 100, 500 65

Báo chí

7320101 100, 500 80

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

7320402 100, 500 70

Thông tin cậy -Thư viện

7320201 100, 500 45

Quản lý thông tin

7320205 100, 500 55

Bảo tàng học

7320305 100, 500 40

Văn hóa học

7229040 

   

Nghiên cứu vãn văn hóa

7229040A 100, 500 40

Văn hóa truyền thông

7229040B 100, 500 70

Văn hóa đối ngoại

7229040C 100, 500 40

Văn hóa những dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam

7220112 

 

Tổ chức và quản lý và vận hành văn hóa truyền thống vùng DTTS

7220112A 100, 500 30

Tổ chức và quản lý và vận hành phượt vùng DTTS

7220112B 100, 500 35

Quản lý văn hóa

7229042 

 

Chính sách văn hóa truyền thống và quản lý và vận hành nghệ thuật

7229042A 100, 500 170

Quản lý di tích văn hóa

7229042C 100, 500 50

Biểu biểu diễn nghệ thuật

7229042D 406 35

Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

7229042E 100, 500, 406 60

Du lịch

7810101     

Văn hóa du lịch

7810101A 100, 500 170

Lữ hành, chỉ dẫn du lịch

7810101B 100, 500 110

Hướng dẫn phượt Quốc tế

7810101C 100, 500 110

Sáng tác văn học

7220110 406 15

Mã công thức tuyển chọn sinh và tổng hợp xét tuyển

Mã công thức xét tuyển

Tên phương thức Tổ hợp ý xét tuyển
100

Phương thức xét điểm đua THPT

C00, D01, D78, D96, A00, A16
406

Phương thức xét học tập bạ trung học phổ thông phối kết hợp đua năng khiếu

N00, N05
500

Phương thức xét học tập bạ trung học phổ thông phối kết hợp quy lăm le của trường

C00, D01, A00

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Văn hóa Thành Phố Hà Nội như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi điểm đua trung học phổ thông QG

Xét theo đòi KQ đua THPT

Xét theo đòi học bạ THPT

Xét theo đòi KQ đua THPT

Xét theo đòi học bạ THPT

Xét theo đòi KQ đua THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

 D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

D01, D78, D96, A16, A00: 33,18

Quản trị cty phượt và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: đôi mươi,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: đôi mươi,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

Thông tin cậy - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: đôi mươi,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: đôi mươi,00

C00: 24,00

D01, D78, D96, A16, A00: 23,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: đôi mươi,00

C00: 22,75

D01, D78, D96, A16, A00: 21,75

Văn chất hóa học - Nghiên cứu vãn văn hóa

19,75 (C00)

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 8

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

C00: 25,20

D01, D78, D96, A16, A00: 24,20

Văn chất hóa học - Văn hóa truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Văn chất hóa học - Văn hóa đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

Văn hóa những DTTSVN - Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 

C00: 21,00

D01, A00: đôi mươi,00

C00: 23,45

D01, D78, D96, A16, A00: 22,45

Văn hóa những DTTSVN - Tổ chức và quốc lộ Du lịch vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: đôi mươi,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: đôi mươi,00

C00: 23,50

D01, D78, D96, A16, A00: 22,50

QLVH - Chính sách văn hóa truyền thống và quản lý và vận hành nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: đôi mươi,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: đôi mươi,00

D01, A00: 19,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

QLVH - Quản lý giang sơn về gia đình

22,80 (C00)

21.đôi mươi (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: đôi mươi,00

D01, A00: 19,00

QLVH - Quản lý di tích văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: đôi mươi,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: đôi mươi,00

C00: 24,50

D01, D78, D96, A16, A00: 23,50

QLVH - Biểu biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Du lịch - Văn hóa du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Du lịch - Hướng dẫn DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

Xem thêm: phản ứng đặc trưng của ankan

D01, A00: 29,00

D01, D78, D96, A16, A00: 31,85

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập văn hóa truyền thống hà nội
Thư viện trường Đại học tập văn hóa truyền thống hà nội
Cổng trường Đại học tập văn hóa truyền thống hà nội

Khi đem đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui sướng lòng gửi mail tới: [email protected]