đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội học phí

Dựa bên trên Đề án tuyển chọn sinh vào năm 2023 của Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, nút ngân sách học phí so với hệ huấn luyện và đào tạo đại trà phổ thông xê dịch từ một.750.000 VNĐ/tháng – 1.797.000 VNĐ/tháng; riêng rẽ khối ngành III, IV, VII khoảng chừng 1.750.000 VNĐ/tháng và khối ngành V khoảng chừng 1.797.000 VNĐ/tháng. Trong khi, so với lịch trình rất chất lượng, nút ngân sách học phí tiếp tục khoảng chừng 2.100.000 VNĐ/tháng và hệ huấn luyện và đào tạo ĐH huấn luyện và đào tạo kể từ xa xôi khoảng chừng 1.500.000 VNĐ/tháng. Dưới đấy là nút ngân sách học phí rõ ràng của từng ngành nhưng mà bạn cũng có thể tham lam khảo:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Học phí Ghi chú
1 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
2 7540204 Công nghệ đan, may A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14 17.500.000 Đại trà
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
5 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
6 7340204 Bảo hiểm A00, A01, C01, D01 17.500.000 Đại trà
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà
8 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà
9 7480109 Khoa học tập dữ liệu A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà
10 7510205 Công nghệ chuyên môn dù tô A00, A01, C01, D01 18.000.000 Đại trà

1

Bạn đang xem: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội học phí

A00, A01, C01, D01

17.500.000
Đại trà

2

A00, A01, C01, D01

17.500.000
Đại trà

3

A01, D01, D09, D14

17.500.000
Đại trà

4

A00, A01, C01, D01

17.500.000
Đại trà

5

A00, A01, C01, D01

17.500.000
Đại trà

Xem thêm: kim đồng anh hùng nhỏ tuổi

6

A00, A01, C01, D01

17.500.000
Đại trà

7

A00, A01, C01, D01

18.000.000
Đại trà

8

A00, A01, C01, D01

18.000.000
Đại trà

9

A00, A01, C01, D01

18.000.000
Đại trà

10

Xem thêm: dàn ý nghị luận về một tư tưởng đạo lí

A00, A01, C01, D01

18.000.000
Đại trà

Trong khi, với tiềm năng khuyến nghị SV học hành gần giống tương hỗ mang lại SV bắt gặp trở ngại vô quy trình bám theo học tập bên trên Trường, Nhà ngôi trường có rất nhiều quyết sách miễn hạn chế ngân sách học phí cho những đối tượng người tiêu dùng bám theo quy quyết định của Trường. Trong khi, Trường còn tồn tại đa dạng chủng loại những loại học tập bổng như: Học bổng khuyến nghị học tập học; Học bổng tương hỗ học tập tập; Học bổng khuyến nghị tài năng; Học bổng kể từ những công ty đối tác chiến lược,...