đại học cần thơ điểm chuẩn 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 22:57 (GMT+7)

Đại học tập Cần Thơ (CTU) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 15 cho tới 27, với ngành Sư phạm Lịch sử tối đa.

Bạn đang xem: đại học cần thơ điểm chuẩn 2022

Phần rộng lớn những ngành Sư phạm trong năm này tặng nhẹ nhõm đối với năm ngoái, kể từ 0,15 - 1 điều. Riêng ngành Sư phạm Lịch sử tăng 2 điểm đối với năm ngoái. Với những ngành tương quan cho tới PC, điểm chuẩn chỉnh tăng kể từ 0,25 - 1,05 điểm.

Biến động mạnh mẽ nhất là ở những ngành Quản lý khu đất đai, Kinh tế Nông nghiệp, Quản lý môi trường thiên nhiên, chỉ bảo vệ thực vật với nút hạn chế kể từ 5,5 - 8,5 điểm. Ngành Kinh tế nông nghiệp lấy 24,5 điểm năm ngoái tuy nhiên trong năm này chỉ 16; ngành chỉ bảo vệ thực vật năm ngoái lấy 21,75 điểm thì trong năm này cũng lấy nút 16.

Ngành Khoa học tập cây cối đem điểm chuẩn chỉnh thấp nhất với 15 điểm, hạn chế đối với nút 19,35 của năm ngoái.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 rõ ràng những ngành như sau:

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa từ

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 1

Xem thêm: chủ nhiệm thơ ngắn về cô giáo

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 2

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 3

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 4

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ 2022 tối đa kể từ - 5

Năm 2022, Đại học tập Cần Thơ tuyển chọn 7.560 tiêu chí cho tới 99 ngành, theo đuổi sáu công thức xét tuyển chọn, bao gồm tuyển chọn trực tiếp hoặc ưu tiên xét tuyển chọn, xét điểm kỳ đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022, điểm học tập bạ, xét tuyển chọn vô ngành Sư phạm bởi vì điểm học tập bạ trung học phổ thông, tuyển chọn lựa chọn vô lịch trình tiên tiến và phát triển và rất chất lượng, xét tuyển chọn trực tiếp vô học tập tu dưỡng kỹ năng.

Xem thêm: hoa hồng trong sương sớm

Học phí dự con kiến năm học tập 2022 - 2023 là 13,2-19,5 triệu đồng 1 năm với lịch trình phổ thông. Học phí lịch trình tiên tiến và phát triển và lịch trình rất chất lượng dự con kiến là 33 triệu đồng 1 năm.

Điểm chuẩn chỉnh năm ngoái của ngôi trường kể từ 15 - 26,5.

Duy Phương