đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên của đông nam á biển đảo

hint-header

Cập nhật ngày: 03-10-2022

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên của đông nam á biển đảo


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Đức


Đặc điểm nào là tại đây ko đích với ngẫu nhiên của Khu vực Đông Nam Á biển cả đảo?

Dầu mỏ và khí nhen nhóm đem trữ lượng rộng lớn.

B

hầu hết gò núi, đem núi lửa hoạt động và sinh hoạt.

C

Đồng tự to lớn, khu đất cát trộn là đa số.

D

Khí hậu rét độ ẩm và đem gió mùa rét hoạt động và sinh hoạt.

Chủ đề liên quan

Đông Nam Á biển cả hòn đảo ở trong số đới nhiệt độ nào là sau đây?

A

Nhiệt đới gió mùa rét và cận xích đạo.

B

Nhiệt đới, cận xích đạo và xích đạo.

C

Cận xích đạo và xích đạo.

D

Cận sức nóng, nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo.

Đặc điểm cộng đồng của nhiệt độ chống Khu vực Đông Nam Á là

Điều khiếu nại ngẫu nhiên tiện nghi nhằm cải cách và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa ở Khu vực Đông Nam Á là

A

Khí hậu rét độ ẩm, hệ khu đất trồng đa dạng, màng lưới sông ngòi dày quánh.

B

Vùng biển cả to lớn nhiều tiềm năng (trừ Lào).

C

Hoạt động của gió mùa rét với cùng một mùa ướp đông thực sự.

D

Địa hình gò núi rung rinh ưu thế và đem sự phân hóa của nhiệt độ.

Phát biểu nào là tại đây đích với ngẫu nhiên Khu vực Đông Nam Á lục địa?

A

Chủ yếu hèn là đồng tự ven bờ biển thu nhỏ.

B

hầu hết gò núi và núi lửa, sông ngòi cộc.

C

Tập trung thật nhiều hòn đảo và những quần hòn đảo.

D

Có nhiệt độ đa số là nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Phát biểu nào là tại đây ko đích với ngẫu nhiên Khu vực Đông Nam Á biển cả đảo?

A

Khí hậu mang trong mình một mùa ướp đông.

B

Tập trung nhiều hòn đảo, quần hòn đảo.

C

Đồng tự đem khu đất đai phì nhiêu.

D

Ít đồng tự, nhiều gò núi.

Đông Nam Á có khá nhiều loại tài nguyên là do

A

đem diện tích S rừng xích đạo rộng lớn.

B

có khá nhiều hòn đảo, quần hòn đảo và núi lửa.

C

địa hình đa số là gò núi.

D

trực thuộc vòng đai sinh khoáng.

Phát biểu nào là tại đây không đích với điểm sáng dân sinh sống của Đông Nam Á?

A

Dân cư nhộn nhịp và tăng thời gian nhanh.

B

Mật phỏng số lượng dân sinh cao tuy nhiên phân bổ không đồng đều.

C

Nguồn làm việc vô cùng đầy đủ.

D

Dân cư phân bổ đồng đều trong số những vương quốc.

Quốc gia nào là tại đây ở Khu vực Đông Nam Á chịu đựng tác động tối đa của bão sức nóng đới?

Đông Nam Á chịu đựng tác động nhiều của động đất là do

A

nằm tại điểm chạm chán trong số những luồng loại vật.

B

điểm phó quẹt trong số những vòng đai sinh khoáng.

C

ngay lập tức kề với vòng đai lửa Tỉnh Thái Bình Dương.

D

trực thuộc đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Điểm nào là tại đây không đúng với khoáng sản chống Đông Nam Á?

Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 3

Phát biểu nào là tại đây không đúng vào lúc nói đến điểm sáng địa hình của những nước Khu vực Đông Nam Á biển cả đảo?

A

Ít đồng tự, nhiều gò núi và núi lửa.

B

Đa phần là đồng tự duyên hải, đem khu đất cát túng bấn đủ chất.

C

Chủ yếu hèn là gò núi thấp, có tính cao tầm bên dưới 3000m.

D

Đồng tự rộng lớn triệu tập ở những hòn đảo Calimanta, Xumatra.

Điểm không giống nhau cơ bạn dạng của địa hình Khu vực Đông Nam Á biển cả hòn đảo với Khu vực Đông Nam Á châu lục là

A

không nhiều đồng tự, nhiều gò núi.

B

núi thông thường thấp bên dưới 3000m.

C

có khá nhiều núi lửa đang được hoạt động và sinh hoạt.

D

đồng tự phù rơi ở xen kẹt trong số những mặt hàng núi.

Đặc điểm nào là tại đây không đích về dân sinh sống - xã hội của phần rộng lớn những nước Khu vực Đông Nam Á hiện tại nay?

A

Lao động đem trình độ kỹ năng rung rinh tỉ trọng rộng lớn.

B

Dân cư triệu tập nhộn nhịp ở những đồng tự châu thổ.

C

Dân số nhộn nhịp, tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trẻ em.

D

Có nhiều đường nét tương đương về phong tục, luyện quán và sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Đông Nam Á đem truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống đa dạng phong phú là do

A

đem số lượng dân sinh nhộn nhịp, nhiều vương quốc.

B

ở tiếp giáp trong số những biển rộng lớn.

C

địa điểm cầu nối thân ái châu lục Á - Âu và châu lục Ô-xtray- li-a.

D

là điểm phó quẹt của không ít nền văn hóa truyền thống rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng về điểm sáng dân sinh sống và xã hội của chống Đông Nam Á?

A

Đạo Phật là tôn giáo thông dụng ở những nước Khu vực Đông Nam Á biển cả hòn đảo.

B

Dân cư triệu tập nhộn nhịp ở những đồng tự châu thổ sông.

C

Tỉ suất ngày càng tăng số lượng dân sinh ngẫu nhiên đem Xu thế rời.

D

Một số dân tộc bản địa phân bổ không tuân theo biên cương vương quốc.

Phong tục, luyện quán, sinh hoạt văn hóa truyền thống của những người dân Khu vực Đông Nam Á có khá nhiều đường nét tương đương là ĐK tiện nghi nhằm

D

liên minh nằm trong cải cách và phát triển.

Sự phong phú về dân tộc bản địa của đa số những nước Khu vực Đông Nam Á không đem hiệu quả nào là tại đây về mặt mày văn hóa truyền thống, xã hội?

A

Sự thuần nhất nhập ngữ điệu, phong tục luyện quán.

B

Sự phong phú, lạ mắt nhập sinh hoạt.

C

Sự phức tạp nhập cuộc sống chủ yếu trị, tôn giáo.

D

Sự linh động nhập lối sinh sống của dân sinh sống.

Trở lo ngại thông thường xuyên của vạn vật thiên nhiên Khu vực Đông Nam Á so với cải cách và phát triển kinh tế tài chính là

Tỉ suất ngày càng tăng số lượng dân sinh ngẫu nhiên của không ít nước Khu vực Đông Nam Á lúc này đem Xu thế rời đa số do

A

tiến hành đảm bảo chất lượng quyết sách số lượng dân sinh.

B

trình độ chuyên môn dân trí được nâng lên.

C

tâm lí xã hội có khá nhiều thay cho thay đổi.

D

nông nghiệp cần thiết không nhiều làm việc rộng lớn.

Số dân Khu vực Đông Nam Á tăng thời gian nhanh, đa số là do

A

lôi cuốn dân sinh sống kể từ những nước không giống cho tới.

B

tỉ trọng tử đem Xu thế rời vô cùng thời gian nhanh.

C

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 10

tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh già nua, tuổi tác lâu được nâng lên.

D

số lượng dân sinh nhộn nhịp, tỉ trọng ngày càng tăng ngẫu nhiên cao.