đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,193

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn kiểu như nhau và kiểu như khung người u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ cực kỳ đa dạng mẫu mã về những điểm sáng mến nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn ngược nhiều năm người tớ thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. Phương pháp này chung nhân kiểu như nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này chung tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo nên hại

D. Phương pháp này chung tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị nghiền nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị nghiền chỉ nhờ dông, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị nghiền nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần đằm thắm của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất đằm thắm uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. Có sự thống nhất đằm thắm uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Xem thêm: công có thể biểu thị bằng tích của

D. Chỉ cần thiết uỷ thác tử cái