cu + hcl có phản ứng không

 • Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3

  Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3 

  Bạn đang xem: cu + hcl có phản ứng không

  help má bro

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất?

  trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất 

  A khí cacbonic bởi 2 yếu tắc tạo thành là C, O

  B Than chì bởi vẹn toàn tố  C  tạo ra nên

  C Axit clohidric bởi 2 yếu tắc cấu trúc nên là H, C1

  D Nước bởi 2 yếu tắc cấu trúc nên H, O

  13/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xác quyết định CTHH và tính phân tử khối của thích hợp hóa học muối bột sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác quyết định CTHH và tính phân tử khối của thích hợp hóa học muối bột sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y, nhập ê Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử đem nhập 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo vẹn toàn tử hoặc phân tử) đem nhập 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị lưu hoàng nhập thích hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị lưu hoàng trong số thích hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác quyết định công thức hoá học tập của thích hợp hóa học A

  Xác quyết định công thức hoá học tập của thích hợp hóa học A. thạo nhập A đem 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ trọng lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học nhập phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. thạo tỉ khối A đối với khí hidro là 8 phen. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác quyết định bộ phận theo đuổi lượng của những yếu tắc đem nhập thích hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác quyết định bộ phận theo đuổi lượng của những yếu tắc đem nhập thích hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn thích hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn thích hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học nhập A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra vày Xác Suất lượng C vày 75%, Xác Suất lượng H vày 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra vày Xác Suất lượng C vày 75%, Xác Suất lượng H vày 25%, lượng mol của thích hợp hóa học vày 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng nhập 150(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng nhập 150(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  b) Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl nhập 200(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  b)Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: it is not easy at all

  Lập những PTHH theo đuổi những sơ thiết bị phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đuổi những sơ thiết bị phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu láo thích hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đuổi những sơ thiết bị sau và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử, phân tử Một trong những hóa học nhập phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.thạo rằng X tạo ra vày 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na tính năng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na tính năng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh anh khiết và lếu láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh anh khiết và lếu láo thích hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và thích hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của thích hợp hóa học theo đuổi hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân ái lượng hóa học, bị tiêu diệt khi A với khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau khoản thời gian thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính mật độ mol những hóa học tan đem nhập hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi dẫn đến b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi dẫn đến b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) tính năng vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đuổi sơ thiết bị phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) tính năng vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đuổi sơ thiết bị phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác quyết định thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng thích hợp hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu láo thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu láo thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học nhập lếu láo thích hợp ban sơ.

  b) Tính lượng muối bột tạo ra trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nhớ dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari nhập hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: phân biệt bầu không khí màu sắc h2,co2 khi nhập nhì lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị mất mặt nhãn vày cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  Xem thêm: trong một hệ sinh thái

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời