consist đi với giới từ gì

Consist lên đường với giới kể từ of, in, with. Động kể từ “consist” được dùng nhằm mô tả sự bao hàm hoặc cấu trở thành một thực thể, một khối hệ thống hoặc một đội chức. Thông thông thường, động kể từ này được kết phù hợp với giới kể từ “of” nhằm mô tả những bộ phận tạo thành một thực thể.
Tuy nhiên, nếu như dùng kết phù hợp với những giới kể từ khác ví như “in” hoặc “with” thì sẽ sở hữu chút thay cho thay đổi về nghĩa. Hãy nằm trong IELTSITY lần hiểu qua quýt nội dung bài viết phía bên dưới nhé!

Bạn đang xem: consist đi với giới từ gì

Consist là 1 động từ, đem nghĩa cộng đồng là “bao gồm“, “bao hàm” hoặc “được tạo ra trở thành bởi”. 

– Consist /kənˈsɪst/ (v): bao hàm, bao hàm

=> Consistent (adj): đồng nhất, nhất quán, phù hợp

=> Consistency (n): tính nhất quán, đồng nhất

=> Inconsistent (adj: không tương đồng, ko nhất quán

=> Inconsistency (n): tính ko nhất quán, ko đồng nhất

E.g: 

 • The recipe consists of flour, sugar, eggs, and milk.
  (Công thức bao hàm bột mì, lối, trứng và sữa.)
 • The company has been consistent in its commitment to lớn sustainability.

(Công ty vẫn thống nhất vô khẳng định với việc bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

 • The quality of the product is maintained through consistency in production processes.

(Chất lượng thành phầm được giữ lại trải qua tính nhất quán vô tiến độ phát triển.)

Xem thêm: would you mind + ving hay to v

II. Consist lên đường với giới kể từ gì?

Consist lên đường với giới kể từ of

Được dùng nhằm chỉ những bộ phận cấu trở thành nên một cái gì bại.

– This dish consists of rice, vegetables, and chicken.

(Món ăn này bao hàm cơm trắng, rau xanh và gà.)

Consist lên đường với giới kể từ in

Để chỉ sự nhất quán hoặc tương đồng vô một khối hệ thống, một quy trình hoặc một thành phần của một khối hệ thống.

– The success of the project consists in careful planning and execution.

(Sự thành công xuất sắc của dự án công trình được tạo thành vị plan và triển khai cảnh giác.)

Consist lên đường với giới kể từ with

có tức là phù phù hợp với, tương mến với.

– His actions consist with his words, so sánh I trust him completely. 

(Hành động của anh ấy tớ phù phù hợp với câu nói. phát biểu của anh ấy tớ, chính vì vậy tôi tin cẩn tưởng anh tớ trọn vẹn.)

III. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “Consist”

 • Comprise: bao hàm, bao gồm có
  E.g: The committee comprises five members.
  (Ủy ban bao hàm năm member.)
 • Be composed of: được tạo ra trở thành kể từ, bao gồm
  E.g: The new team is composed of experienced professionals.
  (Đội ngũ vừa mới được tạo ra trở thành kể từ những Chuyên Viên đem kinh nghiệm tay nghề.)
 • Be made up of: được tạo ra trở thành kể từ, bao gồm
  E.g: The population of the town is made up of people from many different countries.
  (Dân số của TP. Hồ Chí Minh bao hàm những người dân từ không ít vương quốc không giống nhau.)
 • Be formed of: được tạo ra trở thành kể từ, bao gồm
  E.g: The team is formed of players from all over the world. (Đội bóng được tạo ra trở thành kể từ những cầu thủ kể từ mọi chỗ bên trên toàn cầu.)
 • Be comprised of: được bao hàm vị, bao gồm có
  E.g: The company is comprised of several divisions.
  (Công ty được bao hàm vị một vài ba thành phần.)
 • Be constituted by: được tạo hình vị, bao gồm
  E.g: The committee is constituted by representatives from each department.
  (Ủy ban được tạo hình vị những thay mặt kể từ từng thành phần.)
 • Be put together by: được tổ chức triển khai vị, tạo thành bởi
  E.g: The exhibition was put together by a team of curators.
  (Triển lãm được tổ chức triển khai vị một group những ngôi nhà trưng bày.)
 • Be built from: được kiến tạo kể từ, tạo ra trở thành từ
  E.g: The house was built from recycled materials.
  (Ngôi ngôi nhà được kiến tạo kể từ những vật tư tái mét chế.)
 • Be created from: được tạo nên kể từ, tạo hình từ
  E.g: The sculpture was created from a single block of marble.
  (Bức tượng được tạo nên từ là 1 khối đá đá hoa có một không hai.)

IV. Cách phân biệt consist of, include, contain

“Consist of”, “include”,  và “contain” đều là những động kể từ nhằm mô tả sự bao hàm hoặc tiềm ẩn một chiếc gì bại. Tuy nhiên, bọn chúng đem một ít sự không giống nhau về phong thái sử dụng:

Consist of E.g.
Được dùng Khi mong muốn bảo rằng một chiếc gì này được tạo ra trở thành kể từ những bộ phận hoặc thành phần không giống nhau. Nó Tức là “bao gồm” hoặc “gồm có”. Đối với “consist of”, mục tiêu đó là nhấn mạnh vấn đề rằng một chiếc gì bại là 1 phần của một đội chức hoặc khối hệ thống phức tạp rộng lớn. The committee consists of ten members.

(Ủy ban bao gồm đem mươi member.)

Xem thêm: bản tường trình viết tay

– The Solar System consists of eight planets, including Earth.

(Hệ Mặt trời bao gồm tám hành tinh nghịch, bao hàm cả Trái khu đất.)

Include E.g.
Được dùng Khi mong muốn bảo rằng một chiếc gì này được bao hàm vô một tập kết hoặc list. Nó Tức là “bao gồm” hoặc “kể cả”. Đối với “include”, mục tiêu đó là nhấn mạnh vấn đề rằng một chiếc gì bại là 1 phần của một tập kết to hơn. The price includes không tính tiền shipping.
(Giá bao hàm vận fake không tính tiền.)- The package includes a phối of six different colored markers.
(Gói sản phẩm bao hàm một cỗ sáu cây viết lưu lại với sáu sắc tố không giống nhau.)
Contain E.g.
Được dùng Khi mong muốn bảo rằng một chiếc gì này được tiềm ẩn vô nhân tiện tích hay là không gian tham. Nó Tức là “chứa đựng”. Đối với “contain”, mục tiêu đó là nhấn mạnh vấn đề rằng một chiếc gì này được xung quanh vị một vật thể không giống. The box contains a surprise gift.
(Hộp tiềm ẩn một phần quà bất thần.)- The bottle contains 500 milliliters of water.
(Chai chứa chấp 500ml nước.)

Hy vọng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ chúng ta thoải mái tự tin rộng lớn với những bài bác tập luyện điền giới kể từ. Đừng quên lấy giấy tờ cây viết biên chép những kể từ vựng mới nhất mà IELTSITY vẫn cung ứng cho mình nó hoàn toàn có thể tiếp tục hữu mang lại chúng ta về phần IELTS writing sau này. Chúc chúng ta học tập bài bác mừng rỡ vẻ!