công thức tính trọng lượng

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: công thức tính trọng lượng

Trọng lượng của một vật đó là trọng tải ứng dụng lên vật ê. Khối lượng của một là lượng hóa học nhưng mà vật ê đem. Khối lượng là hằng số của vật và ko tùy thuộc vào trọng tải. Đó đó là lí bởi vì thế sao một vật đem lượng trăng tròn kilogam bên trên ngược khu đất cũng sẽ có được lượng là trăng tròn kilogam bên trên mặt mũi trăng. Cùng vật ê, trọng lượng bên trên mặt mũi trăng của vật ê chỉ vày 1/6 trọng lượng bên trên ngược khu đất vì thế lực mê hoặc bên trên ngược khu đất vội vàng 6 lượt lực mê hoặc bên trên mặt mũi trăng. Phần tiếp theo sau của nội dung bài viết tiếp tục trả thêm thắt cho tới chúng ta vấn đề tương tự một vài phương pháp tính trọng lượng dựa vào lượng.

 1. 1

  Sử dụng công thức "w = m x g" nhằm tính trọng lượng kể từ lượng. Trọng lượng được khái niệm là độ quý hiếm của trọng tải ứng dụng lên vật, bao quát hóa về công thức toán học tập là w = m x g hoặc w = mg.

  • Vì trọng lượng đó là một lực, vì thế những ngôi nhà khoa học tập còn ghi chép công thức này Theo phong cách không giống là F = mg.
  • F = kí hiệu trọng lượng, đo vày Newton, N.
  • m = kí hiệu lượng, tính vày kilogam, kg.
  • g = kí hiệu vận tốc trọng ngôi trường, đem đơn vị chức năng là m/s2, tức mét bên trên giây bình phương.
   • Khi chúng ta dùng đơn vị chức năng là 'mét, vận tốc trọng ngôi trường bên trên mặt phẳng ngược khu đất được xem là 9,8 m/s2. Đây là độ quý hiếm kèm cặp đơn vị chức năng chuẩn chỉnh quốc tế và chúng ta nên dùng độ quý hiếm này.
   • Nếu chúng ta cần phải người sử dụng feet thì độ quý hiếm vận tốc trọng ngôi trường bạn phải dùng là 32,2 f/s2, về thực chất độ quý hiếm bất biến nhưng mà chỉ quy theo gót feet thay cho mét.
 2. 2

  Xác ấn định khối lượng của một vật. Vì tất cả chúng ta đang được cần thiết dò la trọng lượng dựa vào lượng, tức là tất cả chúng ta tiếp tục biết độ quý hiếm lượng. Khối lượng là lượng hóa học đem nhập vật thể ê, được biểu thị bên dưới dạng kilogam.

 3. 3

  Xác ấn định vận tốc trọng ngôi trường. Nói cách thứ hai là xác lập g. Trên mặt phẳng ngược khu đất, g vày 9,8 m/s2. Tùy nhập địa điểm bên trên ngược khu đất nhưng mà vận tốc của trọng tải hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Tuy nhiên các bạn sẽ biết giá tốt trị này vì thế nhập phần rộng lớn tình huống độ quý hiếm này thông thường được nhắc tới nhập đề bài bác.

  • Gia tốc trọng ngôi trường bên trên mặt mũi trăng không giống với vận tốc trọng ngôi trường bên trên ngược khu đất. Gia tốc tạo nên vày trọng tải bên trên mặt mũi trăng có mức giá trị khoảng chừng 1,622 m/s2, tức là vày khoảng chừng 1/6 độ quý hiếm ứng bên trên ngược khu đất. Đó đó là lí bởi vì thế sao trọng lượng bên trên mặt mũi trăng của chúng ta chỉ vày 1/6 trọng lượng bên trên ngược khu đất.
  • Gia tốc trọng ngôi trường bên trên mặt mũi trời cũng không giống với vận tốc trọng ngôi trường bên trên mặt mũi trăng và ngược khu đất. Trên mặt mũi trời, vận tốc tạo nên vày trọng tải có mức giá trị vào thời gian 274,0 m/s2, vội vàng khoảng chừng 28 lượt vận tốc tạo nên vày trọng tải bên trên ngược khu đất. Vì thế, các bạn sẽ nặng nề rộng lớn những 28 lượt nếu như chúng ta có thể tồn bên trên trên mặt mũi trời.
 4. 4

  Thế những độ quý hiếm nhập công thức. Khi tiếp tục có mức giá trị của mg, chúng ta thế những độ quý hiếm này nhập công thức F = mg. Kết ngược của quy tắc tính này sẽ có được đơn vị chức năng là Newton, kí hiệu là N.

  Quảng cáo

 1. 1

  Xem thêm: could you lend me some more

  Ví dụ 1. "Một vật đem lượng là 100 kilogam. Hỏi trọng lượng của vật bên trên ngược khu đất là bao nhiêu?"

  • Ta tiếp tục có mức giá trị của tất cả mg. Vì tớ đang được dò la trọng lượng của vật bên trên ngược khu đất, vì thế m vày 100kg và g vày 9,8 m/s2.
  • Thay độ quý hiếm nhập công thức tớ được: F = 100 kilogam x 9,8 m/s2.
  • Thực hiện tại quy tắc tính này sẽ tiến hành sản phẩm sau cùng. Trên mặt phẳng ngược khu đất, một vật đem lượng 100 kilogam sẽ có được trọng lượng vào thời gian 980 Newton. F = 980 N.
 2. 2

  Ví dụ 2. "Một vật đem lượng 40 kilogam. Hỏi trọng lượng của vật bên trên mặt mũi trăng là bao nhiêu?"

  • Ta tiếp tục có mức giá trị của mg. Trong số đó, m vày 40 kilogam, g vày 1,6 m/s2 bởi tớ đang được xét vật bên trên mặt mũi trăng.
  • Thay nhì độ quý hiếm này nhập công thức, tớ có: F = 40 kilogam x 1,6 m/s2.
  • Thực hiện tại quy tắc nhân tớ được sản phẩm sau cùng. Trên mặt mũi trăng, một vật đem lượng 40 kilogam sẽ có được trọng lượng khoảng chừng 64 Newton. F = 64 N.
 3. 3

  Ví dụ 3. "Một vật đem trọng lượng 549 Newton bên trên ngược khu đất. Hỏi lượng của vật là bao nhiêu?"

  • Ví dụ này là 1 câu hỏi ngược, nhập ê tớ đem trước độ quý hiếm của Fg. Ta cần thiết tính m.
  • Thay những độ quý hiếm tiếp tục biết nhập công thức tớ có: 549 = m x 9,8 m/s2.
  • Thay vì thế thực hiện quy tắc nhân, tớ tiếp tục tiến hành quy tắc phân chia. Cụ thể rộng lớn là tớ lấy F phân chia mang lại g. Một vật đem trọng lượng 549 Newton bên trên ngược khu đất đem lượng khoảng chừng 56 kilogam. m = 56 kilogam.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tránh lầm lẫn thân mật lượng và trọng lượng. Lỗi thông thường gặp gỡ nhất nhập dạng thắc mắc này là lầm lẫn thân mật lượng và trọng lượng. Hãy ghi nhớ rằng lượng là lượng "chất" của một vật, đấy là độ quý hiếm ko thay đổi, ko tùy thuộc vào địa điểm của vật. Trái lại, trọng lượng là lực mê hoặc tác dụng lên lượng "chất" của vật và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi ở những điểm không giống nhau. Dưới đấy là một vài mẹo giúp cho bạn phân biệt nhì đại lượng này:

  • Khối lượng đem đơn vị chức năng là gam hoặc kilogam. Trong giờ Anh, cả lượng (mass) và gam (gram) đều sở hữu chữ m. Trọng lượng đem đơn vị chức năng là Newton. Trong giờ Anh, cả trọng lượng (weight) và Newton (newton) đều sở hữu chữ w.
  • Đối với những bàn sinh hoạt vày giờ Anh hoặc dùng giờ Anh thành thục, những chúng ta có thể ghi nhớ theo gót câu này: You only have weight while you're "wait"ing on Earth, but even "mass"tronauts have mass.
 2. 2

  Sử dụng hệ đo lường và thống kê quốc tế. Phần rộng lớn những câu hỏi vật lý cơ đều dùng đơn vị chức năng Newton (N) mang lại trọng lượng, mét bên trên giây bình phương (m/s2) mang lại lực trọng ngôi trường, và kilogam (kg) mang lại lượng. Nếu chúng ta dùng những đơn vị chức năng không giống, chúng ta không thể vận dụng công thức nêu nhập bài bác này nếu khách hàng ko gửi những độ quý hiếm ê quý phái hệ đo lường và thống kê quốc tế. Dưới đấy là một vài độ quý hiếm quy thay đổi thông thường gặp:

  • 1 lực pound = ~4,448 newton
  • 1 foot = ~0,3048 mét
 3. 3

  Khai triển newton nhằm đánh giá đơn vị chức năng. Nếu chúng ta đang khiến một câu hỏi phức tạp, hãy soát lại đơn vị chức năng trong lúc giải bài bác. Ghi ghi nhớ rằng 1 newton tương tự với cùng 1 (kg*m)/s2. Nếu cần thiết, chúng ta có thể người sử dụng đơn vị chức năng dạng này nhằm triệt chi phí đơn vị chức năng nhập quy trình tính.

  Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 3

  • Ví dụ: Trên mặt mũi khu đất, An đem trọng lượng là 880 newton. Hỏi lượng của An là bao nhiêu?
  • Khối lượng = (880 newtons)/(9,8 m/s2)
  • Khối lượng = 90 newtons/(m/s2)
  • Khối lượng = (90 kg*m/s2)/(m/s2)
  • Sau khi triệt chi phí đơn vị chức năng tớ có: lượng = 90 kg
  • Kg là đơn vị chức năng của lượng, như thế tớ tiếp tục tính đích.

  Quảng cáo

Phụ lục: Trọng lượng tính theo gót kgf

 • Newton là hệ đo lường và thống kê quốc tế (SI-unit). Tuy nhiên, nhập một vài tư liệu và bên trên một vài nước, trọng lượng còn được xem theo gót kilogam-force (kgf). Đây ko cần là đơn vị chức năng chuẩn chỉnh, bởi này thường không nhiều được gật đầu rộng lớn. Tuy nhiên, dùng kgf lại vô cùng thuận tiện mang lại việc đối chiếu trọng lượng ở điểm không giống với trọng lượng bên trên ngược khu đất.
 • 1 kgf = 9,80665 N.
 • Chia độ quý hiếm tính theo gót Newton mang lại 9,80665 hoặc tính cả chữ số sau vệt phẩy sau cùng khi chúng ta biết độ quý hiếm này.
 • Trọng lượng của một ngôi nhà du hành dải ngân hà nặng nề 101 kilogam là 101,3 kgf ở điểm Cực Bắc và là 16,5 kgf khi người này phía trên mặt mũi trăng.
 • Hệ đo lường và thống kê quốc tế (SI-unit) là gì? SI-unit là chữ ghi chép tắt của Systeme International d'Unites (dịch quý phái giờ Việt là Hệ đo lường và thống kê quốc tế), là 1 khối hệ thống quy ấn định về đơn vị chức năng đo lường và thống kê nhập khoa học tập.

Lời khuyên

 • Việc phân biệt được sự không giống nhau thân mật lượng và trọng lượng là phần khó khăn nhất nhập dạng bài bác luyện này, vày thường thì tất cả chúng ta đem Xu thế dùng nhì thuật ngữ này một cơ hội tương tự. Trong cuộc sống thông thường ngày, tớ thông thường người sử dụng kilogam khi nói đến việc trọng lượng thay cho người sử dụng Newton hoặc kgf. Ngay cả khi chưng sĩ ham muốn nói đến trọng lượng của chúng ta, bọn họ thực sự ham muốn nói đến lượng của chúng ta.
 • Gia tốc trọng ngôi trường g cũng hoàn toàn có thể được ghi chép bên dưới đơn vị chức năng là N/kg. 1N/kg = 1 m/s2. Vì thế thay cho thay đổi đơn vị chức năng của vận tốc trọng ngôi trường ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của chính nó.
 • Một ngôi nhà du hành dải ngân hà đem khối lượn 100kg sẽ có được trọng lượng là 982,2 N ở điểm Cực Bắc và 162,0N khi phía trên mặt mũi trăng. Nếu đứng bên trên một ngôi sao sáng nơ-tron, người này thậm chí là tiếp tục nặng nề rộng lớn, song anh tớ có lẽ rằng sẽ không còn cảm biến được điều này.
 • Cân là công cụ đo lượng (theo kg), nhập ê trọng lượng lượng của chúng ta được xem dựa vào sự nén hoặc giãn của xoắn ốc.
 • Đơn vị Newton rất được quan tâm rộng lớn đối với kgf là vì đơn vị chức năng này tạo điều kiện cho ta đo lường và tính toán những độ quý hiếm không giống một cơ hội đơn giản rộng lớn.

Cảnh báo

 • Thuật ngữ 'khối lượng vẹn toàn tử' (tiếng Anh là atomic weight) ko tương quan gì cho tới trọng lượng (weight) của vẹn toàn tử nhưng mà tương quan cho tới lượng (mass). Cách gọi này còn có lẽ sẽ không còn thay cho thay đổi, vày 'nguyên tử khối' (atomic mass) đang được dùng cho 1 đại lượng không giống.

Về bài bác wikiHow này

Trang này đang được phát âm 346.532 lượt.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?