công thức tính khoảng vân

Với giải bài xích 3 trang 132 sgk Vật lí lớp 12 được biên soạn câu nói. giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài xích luyện môn Vật lí lớp 12. Mời chúng ta đón xem:

Giải Vật lí 12 Bài 25: Giao trét ánh sáng

Bạn đang xem: công thức tính khoảng vân

Bài 3 trang 132 SGK Vật Lí 12: Viết công thức tính khoảng vân.

Lời giải:

Công thức tính khoảng tầm vân:

i=λDa

Trong đó:

+ i: là khoảng tầm vân

+ a: là khoảng cách thân thiện 2 khe

+ D: là khoảng cách kể từ 2 khe cho tới mùng ảnh

+ λ: là bước sóng độ sáng.

Xem tăng câu nói. giải bài xích tập Vật lí lớp 12 hay, cụ thể khác:

Xem thêm: công nghệ 7 kết nối tri thức

Câu C1 trang 129 Vật lí 12: Trong thực nghiệm này, hoàn toàn có thể vứt mùng M chuồn được không?...

Câu C2 trang 130 Vật lí 12: Quan sát những vân phú trét, hoàn toàn có thể nhận ra vân...

Bài 1 trang 132 Vật lí 12: Kết luận cần thiết nhất rút đi ra kể từ thực nghiệm Y-âng là gì?...

Bài 2 trang 132 Vật lí 12: Viết công thức xác xác định trí những vân sáng sủa...

Bài 4 trang 132 Vật lí 12: Ánh sáng sủa trông thấy được với bước sóng ở trong vòng nào?...

Bài 5 trang 132 Vật lí 12: Nêu những Điểm lưu ý của độ sáng đơn sắc...

Bài 6 trang 132 Vật lí 12: Chỉ ra sức thức đích thị nhằm tính khoảng tầm vân...

Bài 7 trang 133 Vật lí 12: Chọn câu đích thị...

Xem thêm: cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Bài 8 trang 133 Vật lí 12: Trong một thực nghiệm Y-âng với a = 2 milimet...

Bài 9 trang 133 Vật lí 12: Một khe hẹp F phân phát độ sáng đơn sắc...

Bài 10 trang 133 Vật lí 12: Trong một thực nghiệm Y-âng...