công thức tính cấp số cộngCông thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong hoặc nhất

Bài ghi chép Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong Toán lớp 11 hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Bài tập luyện minh họa vận dụng công thức vô bài bác với điều giải cụ thể gom học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong.

1. Lý thuyết

Bạn đang xem: công thức tính cấp số cộng

a) (un) là cấp cho số nằm trong khi un+1 = un + d, n ∈ N* (d gọi là công sai)

b) Số hạng tổng quát mắng của cấp cho số cộng (un) được xác lập vày công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*.

2. Công thức

Số hạng tổng quát mắng của cấp cho số cộng (un) được xác lập vày công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*.

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:  Cho cấp cho số nằm trong (un) với u1 = 1 và d = – 3.

a) Xác ấn định số hạng tổng quát mắng của cấp cho số cộng

b) Tìm số hạng loại 2021 của cấp cho số cộng

c) Số – 488 là số hạng loại từng nào của cấp cho số nằm trong.

Lời giải

a) Số hạng tổng quát: 

un = u1 + (n – 1)d = 1 + (n – 1).(– 3) = – 3n + 4.

b) Số hạng loại 2021 của cấp cho số cộng: 

u2021 = – 3.2021 + 4 = – 6059.

c) Gọi số hạng loại k là số – 488, tao có: uk = – 3k + 4 = – 488. Suy đi ra k = 164.

Vậy số – 488 là số hạng loại 164.

Xem thêm: ngữ văn 11 tập 2

Ví dụ 2: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

a) Tìm u1; d?

b) Xác ấn định số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong.

c) Số –1372,5 là số hạng loại từng nào của cấp cho số nằm trong.

Lời giải

a) Ta có:

Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

b) Số hạng tổng quát: 

Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

c) Gọi số hạng loại k là số – 1372,5, tao có: Công thức mò mẫm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nằm trong hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy số – 1372,5 là số hạng loại 200.

Xem thêm thắt những Công thức Toán lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính tổng n số hạng của cấp cho số cộng

 • Các công thức về cấp cho số nhân

 • Công thức tính công bội của cấp cho số nhân

  Xem thêm: âm mưu của thực dân pháp khi tấn công đà nẵng là

 • Công thức số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nhân

 • Công thức tổng n số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nhân

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official