công thức thì quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp tục là một trong nhập 3 thì quá khứ thông thường gặp gỡ nhất nhập group những thì quá khứ nhập giờ đồng hồ Anh, nằm trong Anh ngữ Ms Hoa lần hiểu tăng về thì quá khứ thịnh hành này nha.

Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous tense) là thì được dùng Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề biểu diễn đổi thay hoặc quy trình của việc vật hoặc vụ việc hoăc thời hạn sự vật hoặc vụ việc bại ra mắt và phía trên là thì giờ đồng hồ Anh nhưng mà nhiều chúng ta lầm lẫn nhất.

Bạn đang xem: công thức thì quá khứ tiếp diễn

Để hùn những chúng ta có thể thỏa sức tự tin về kỹ năng thì giờ đồng hồ Anh quá khứ tiếp tục cô đang được share cụ thể, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu phân biệt, bài xích tập luyện... Hôm ni Ms Hoa TOEIC sẽ share cụ thể mang đến chúng ta bài xích viết Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan liêu vừa đủ kể từ A - Z. Vậy tất cả chúng ta nằm trong nhập bài học kinh nghiệm ngay lập tức thôi nào!

1. Câu xác minh nhập thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều – was

- S= We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều – were

Eg:

- We were just talking about it before you arrived. ==> Chúng tớ đang được nói tới chuyện bại ngay lập tức trước lúc cậu đến.

Thì quá khứ tiếp tục - Công thức, cách sử dụng - ms Hoa TOEIC

2. Câu phủ ấn định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Eg:

- He wasn’t working when his quấn came yesterday. => Hôm qua chuyện anh tớ đang được ko thao tác làm việc Khi sếp của anh ấy tớ cho tới.

3. Câu nghi hoặc vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were

     No, S + wasn’t/weren’t

Eg:

- Q: Was your mother going lớn the market at 7 A.M yesterday? ==> Lúc 7 giờ sáng sủa ngày qua u em đang di chuyển chợ đem cần không?

  A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỆN

Dấu hiệu phân biệt của thì quá khứ tiếp tục - Ms Hoa TOEIC

Các trạng kể từ chỉ thời hạn nhập quá khứ tất nhiên thời gian xác lập.

- at + giờ + thời hạn nhập quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn nhập quá khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

Trong câu đem “when” Khi biểu diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và một hành vi không giống xen nhập.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang được hát nhập phòng tắm thì u tôi cút vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện thất lạc Khi công ty chúng tôi đang được coi ti vi)

Cân nhắc dùng thì Quá khứ tiếp tục Khi đem xuất hiện tại những kể từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời gian đó); …

- She was khiêu vũ while I was singing (Cô ấy đang được múa trong những khi tôi đang được hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc bại người con trai đang được gửi thư ở bưu điện)

 (Mới + HOT) - Inbox nhận tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập quá khứ tiếp diễn

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng sủa ngày qua, anh tớ đang được coi Người Nhện)

 1. watches
 2. watched
 3. was watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong quá khứ à Ta phân chia động kể từ phân chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

2. Diễn đạt nhì hành vi xẩy ra bên cạnh đó nhập quá khứ

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong khi tôi đang được tắm thì cô ấy đang được dung máy tính)

 1. used
 2. was using
 3. uses

Trong câu xuất thực trạng kể từ while + mệnh đề phân chia thì quá khứ tiếp tục, tớ phân chia mệnh đề sót lại theo dõi thì quá khứ tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả 2 hành vi xẩy ra nằm trong 1 khi nhập quá khứ

Chọn đáp án B

Cách người sử dụng thì quá khứ tiếp tục - ms Hoa TOEIC

>>> LUYỆN TẬP THÊM: Thì Quá Khứ Hoàn Thành - Công thức, cách sử dụng và bài xích tập luyện đem đáp án

3. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra thì đem hành vi không giống xen vào

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang được nấu nướng cơm trắng thì thất lạc năng lượng điện.)

 1. was cooking
 2. cooked
 3. will cook

Chuyện thất lạc năng lượng điện xẩy ra đột ngột xen nhập hành vi đang được nấu nướng cơm trắng => Ta phân chia hành vi đang được xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án A

4.Hành động lặp cút tái diễn nhập quá khứ và phiền phức cho tới người khác

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh tớ thao tác làm việc ở phía trên, anh tớ luôn luôn làm cho ồn ào)

 1. makes

 2. was always making

 3. made

Hành động làm cho tiếng ồn xẩy ra liên tiếp, lặp cút tái diễn phiền phức cho tới người không giống nhập quá khứ

=> Ta phân chia động kể từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

Chúng tớ nằm trong ôn lại kỹ năng thì quá khứ tiếp diễn qua đoạn Clip này nhé!

IV. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập luyện 1:: Biến thay đổi những câu sau thanh lịch phủ ấn định, nghi hoặc vấn và vấn đáp những thắc mắc nghi hoặc vấn đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. Anne was riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. He was typing a letter when his quấn went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập luyện 2: Chia động kể từ ở dạng đích nhằm triển khai xong câu

 1. I (walk)___________down the street when it began lớn rain.
 2. At this time last year, I (attend)__________an English course.
 3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the đô thị.
 7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our xế hộp.
 8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc nhỏ in the other room.
 9. Mary and I (dance)_________ in the house when the telephone rang.
 10. We (sit)________ in the café when they saw us.

Bài tập luyện 3: Chia động kể từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục nhằm triển khai xong đoạn văn sau

Xem thêm: take part in là gì

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were xanh rớt lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful Black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. bủ that his name was John. He (stay) 9…………………………. with bủ the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote lớn bủ a letter very soon and I answered him.

Bài tập luyện 4: Tìm lỗi sai trong số câu sau

 1. I was play football when she called bủ.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she vì thế while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.
 9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập luyện 5: Hoàn trở thành những câu sau bởi vì phát minh của chủ yếu chúng ta, dùng thì Quá khứ tiếp tục

 1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
 2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
 3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
 4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
 5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
 6. Matt phoned while we …………………………………………………....…
 7. The doorbell rang while I …………………………………………………...
 8. We saw an accident while we ………………………………………………
 9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
 10. The television was on, but nobody …………………………………………

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập luyện 1:

CÂU ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Các thành phần của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): ngược mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ nẩy trở thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Work /wɜːk/ động kể từ tức là “làm việc”, danh kể từ ngoài nghĩa “công việc” còn tức là “tác phẩm”
3

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

Painter /'peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): thực hiện bánh ngọt

4

- Anne wasn't riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp lớn school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

School of thought (n): Trường phái tư tưởng
5

- He wasn't typing a letter when his quấn went into the room.

- Was he typing a letter when his quấn went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Room /ruːm/ (n): Ngoài tức thị “căn phòng” còn tức là “không gian trá trống”

VD: There's room for one more at the table. (Có khu vực rỗng cho một người nữa bên trên bàn đấy)

Bài tập luyện 2: Chia động kể từ ở dạng đích nhằm triển khai xong câu:

CÂU ĐÁP ÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1 was walking

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập (Tôi đang được đi dạo bên trên lối thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

Đi cỗ bên trên lối tớ ko phát biểu là “walk on the street” nhưng mà phát biểu là “walk down / walk along the street”
2 was attending Có kể từ tín hiệu At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt

3 was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập ( Jim đang được ngồi bên dưới gốc cây thì nghe thấy giờ đồng hồ nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
4 was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập (Cậu bé bỏng đang được lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike:  Lái xe đạp điện / xe pháo máy tớ dùng động kể từ “ride”

- Drive + xế hộp / truck: Lái xe hơi / xe tải lớn, tớ dùng động kể từ “drive”

5 were living    
6 was walking  

Camera ko phân phát âm là /ca bủ ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy hình họa, máy quay

7 was going   Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải
8 was studying; was having Có kể từ tín hiệu While + Mệnh đề phân chia ở thì Quá khứ tiếp tục, mệnh đề hâu phương tớ cũng phân chia ở thì Quá khứ tiếp tục nhằm tế bào miêu tả 2 hành vi xẩy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): quý khách hàng nằm trong nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): quý khách hàng tri kỷ

9 were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập (Marry và tôi đang được múa thì điện thoại thông minh sập chuông)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
10 were sitting Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn đem động kể từ “saw” (Ai bại bị trông thấy Khi đang khiến gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cafe được bố trí bàn bên trên những vỉa hè mang đến khách hàng vừa vặn ngồi vừa vặn nom lối phố

- Trendy café (n): quán cafe đem phong thái theo dõi Xu thế thịnh hành

Bài tập luyện 3:

1. went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was
6. beat 7. Asked 8. Told 9. stayed 10. Had

Bài tập luyện 4:

1. I was play football when she called bủ.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.

9. While I am listening lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing 2- Was…study => Were…studying 3- Do => doing
4- Went => go 5- Sleep => sleeping 6- Have => had
7- Broke => break 8- Go => went 9- Am => was
10- Turn => turned    

Bài tập luyện 5:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents. 6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise. 7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch. 8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework. 9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John. 10. The television was on, but nobody was watching.

Trên đấy là toàn cỗ kỹ năng về thì quá khứ tiếp tục nhưng mà cô mong muốn share cho tới chúng ta, hy vọng rằng tiếp tục giúp cho bạn nào là đang được mong muốn học tập giờ đồng hồ Anh, ôn đua TOEIC đem kỹ năng nền tảng cực tốt nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt và đoạt được được giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao.

Ngoài rời khỏi, nếu như mình thích luyện đua TOEIC và được tư vấn quãng thời gian học tập không tính tiền gần giống khóa đào tạo phù phù hợp với năng lượng gần giống tiềm năng của phiên bản thân ái, hãy ĐK size tiếp sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn quãng thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng gần giống tiềm năng của tớ nhằm hoàn toàn có thể lựa lựa chọn khóa đào tạo phù phù hợp với phiên bản thân ái.

Ngoài rời khỏi, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và đem bề dày kinh nghiệm tay nghề và được minh chứng bởi vì sản phẩm đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL hùn học tập viên đoạt được giờ đồng hồ Anh dễ dàng và đơn giản qua chuyện những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngữ điệu liên tiếp nằm trong khối hệ thống kỹ năng chọn lọc.

Xem thêm: các ngày lễ ở việt nam

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được đợi đón chúng ta tò mò nhằm trở nên kỹ năng của chủ yếu chúng ta đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 • TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS) – CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP
 • THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FULL KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC, BÀI TẬP
 • THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN – CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM