công thức the last time

Cấu trúc The last time dùng nhằm nói tới thứ tự sau cuối một vụ việc, hiện tượng lạ này cơ ra mắt là lúc nào, cách đó bao lâu. Chẳng hạn như, Lúc mình muốn kể mang lại chúng ta quốc tế nghe về chuyến hành trình phượt sau cuối của doanh nghiệp cách đó 6 mon, các bạn sẽ dùng cấu tạo này. Vậy theo dõi chúng ta, vô trường hợp nêu bên trên, cấu tạo The last time cần phải dùng thế này nhằm thể hiện tại đích thị ý của những người nói? Những trở nên tố theo dõi sau The last time sở hữu cần tuân theo dõi quy tắc này không? 

Bạn đang xem: công thức the last time

Để trả lời những vướng mắc bên trên, FLYER vẫn tổ hợp toàn cỗ định nghĩa, cấu tạo và cách sử dụng cụ thể của The last time vô nội dung bài viết sau đây. Cùng FLYER thám thính hiểu ngay lập tức chúng ta nhé!

1. Nghĩa của cụm kể từ The last time và từng trở nên tố vô cụm từ

Trước Lúc thám thính hiểu về cấu tạo The last time, hãy nằm trong FLYER “mổ xẻ” từng trở nên tố vô cụm kể từ này ngay lập tức sau đây: 

 • The: Mạo kể từ xác lập, rất có thể sử dụng mang lại danh kể từ điểm được (số không nhiều hoặc số nhiều) và danh kể từ ko điểm được. 
 • Last: Last rất có thể được sử dụng bên dưới dạng danh kể từ, tính kể từ hoặc động kể từ. Tuy nhiên vô cụm kể từ The last time, Last vào vai trò tính kể từ vấp ngã nghĩa mang lại danh kể từ Time đứng sau. Với tầm quan trọng này, Last tức là “cuối, cuối cùng”.
 • Time: Time vô The last time là danh kể từ điểm được, được hiểu theo dõi nghĩa giờ đồng hồ Việt là “lần (thứ)”.

Qua phân tách những trở nên tố, bạn cũng có thể hiểu The last time đem nghĩa “lần cuối cùng”. Trong nội dung bài viết này, hướng nhìn thời hạn của “lần cuối cùng” sẽ tiến hành nhắc. Nói cách tiếp, cấu tạo The last time vô bài xích này còn có nghĩa tổng quát mắng là “Lần sau cuối ai cơ thực hiện gì/ ko làm những gì là [mốc thời gian]/ cách đó [khoảng thời gian]”.

Xem thêm: Cách sử dụng danh kể từ điểm được và ko điểm được vô giờ đồng hồ Anh

Khái niệm tổng quát mắng của cấu tạo The last time
Khái niệm tổng quát mắng của The last time

2. Cấu trúc chi tiết

Để chúng ta đơn giản và dễ dàng biểu đạt nội dung bên trên, bên dưới đấy là những cấu tạo cụ thể của The last time vô câu xác minh và câu nghi ngờ vấn. Các cấu tạo này đều được sử dụng ở thì vượt lên khứ đơn vày bọn chúng biểu đạt những hành vi và thời hạn vô vượt lên khứ. 

2.1. The last time vô câu khẳng định 

2.1.1. The last time và khoảng tầm thời gian

Cấu trúc The last time chuồn với cùng một khoảng tầm thời hạn được hiểu là “Lần sau cuối ai cơ thực hiện gì/ ko làm những gì là [khoảng thời gian] về trước.” Theo cơ, tao sở hữu công thức:

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

Trong đó: 

 • Ved/V2: Động kể từ vượt lên khứ đơn.
 • ago: Phó kể từ, thường được sử dụng với cùng một khoảng tầm thời hạn – tức là “trước, về trước, cơ hội đây”.

Ví dụ:

 • The last time I met her was 3 months ago. (Lần sau cuối tôi gặp gỡ cô ấy là cách phía trên 3 tháng.)
 • The last time they ate in this restaurant was a year ago. (Lần sau cuối họ ăn ở quán ăn này là 1 năm trước.)
Cấu trúc cụ thể và ví dụ của The last time với mức thời gian_Cấu trúc The last time
Cấu trúc cụ thể và ví dụ của The last time với mức thời gian

2.1.2. The last time và mốc thời gian

Cấu trúc The last time cũng rất có thể dùng để làm kể về mốc thời hạn “lần cuối” với nghĩa “Lần sau cuối ai cơ làm những gì là [một mốc thời hạn cụ thể]”. Cấu trúc cụ thể như sau:

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian].

Khi nhắc đến một mốc thời hạn, bạn phải tăng những kể từ như “in”, “on”, “at”, “last” hoặc “this” nhằm vấp ngã nghĩa mang lại mốc thời hạn cơ. 

Ví dụ: 

 • The last time we talked to tát each other was in July. (Lần sau cuối chúng tôi thủ thỉ cùng nhau là vào mon 7.)
 • The last time I played football with him was last weekend. (Lần sau cuối tôi đùa đá bóng với anh ấy là vào vào buổi tối cuối tuần trước.)
Cấu trúc cụ thể và ví dụ của The last time với mốc thời gian_Cấu trúc The last time
Cấu trúc cụ thể và ví dụ của The last time với mốc thời gian

2.2. The last time vô câu nghi ngờ vấn

Câu nghi ngờ vấn của cấu tạo The last time sở hữu nghĩa “Lần sau cuối ai cơ làm những gì là lúc nào?/ cách đó bao lâu?”. Ta sở hữu cấu tạo chi tiết:

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Ví dụ: 

 • When was the last time you drank beer? (Lần sau cuối bạn húp bia là Lúc nào?) 
 • When was the last time she went shopping? (Lần sau cuối cô ấy chuồn sắm sửa là cách đó bao lâu?)
Cấu trúc câu nghi ngờ vấn nhằm chất vấn về The last time_Cấu trúc The last time
Cấu trúc câu nghi ngờ vấn nhằm chất vấn về The last time

3. Cấu trúc tương tự với The last time

Các cấu tạo tương tự của The last time giúp đỡ bạn thực hiện những bài xích tập dượt ghi chép lại câu nằm trong nghĩa đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Dường như, những cấu tạo này còn cho mình nhiều sự lựa lựa chọn đa dạng mẫu mã Lúc ham muốn kể về “lần cuối cùng” vô tiếp xúc hằng ngày.  

3.1. Cấu trúc tương tự với cấu tạo The last time vô câu khẳng định 

3.1.1. Nói về khoảng tầm thời gian

Để nói tới khoảng tầm thời hạn được xem kể từ thứ tự cuối cho tới thời khắc rằng, chúng ta sở hữu thân phụ cấu tạo tương tự như sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + for + [khoảng thời gian]

Với cấu tạo này, bạn phải dùng thì lúc này triển khai xong. 

Ví dụ:

 • I haven’t met her for 3 months. (Tôi đang không gặp gỡ cô ấy trong 3 mon nay.)
 • They haven’t eaten in this restaurant for a year. (Họ đang không ăn ở quán ăn này trong một năm nay.)

S + last + Ved/V2 + [khoảng thời gian] + ago

Ví dụ: 

 • I last met her 3 months ago. (Tôi gặp gỡ cô ấy thứ tự cuối cách đó 3 mon trước.)
 • They last ate in this restaurant a year ago. (Họ ăn ở quán ăn này thứ tự cuối cách đó một năm.)

It has been (It’s been) + [khoảng thời gian] + since + S + last + Ved/V2

Ví dụ: 

 • It has been 3 months since I last met her. (Đã 3 mon kể kể từ Lúc tôi gặp gỡ cô ấy thứ tự cuối.)
 • It’s been a year since they ate in this restaurant. (Đã 1 năm kể từ thời điểm ngày chúng ta ăn ở quán ăn cơ thứ tự cuối.)
Ba cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time + khoảng tầm thời gian
Ba cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time + khoảng tầm thời gian

3.1.2. Nói về mốc thời gian

Khi ham muốn nói tới mốc thời hạn tuy nhiên ai cơ làm những gì thứ tự cuối, ngoài cấu tạo tại vị trí 2.1.2., bạn cũng có thể sử dụng nhì cấu tạo tương tự sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + since + [mốc thời gian]

Ví dụ:

 • We haven’t talked to tát each other since July. (Chúng tôi đang không thủ thỉ cùng nhau kể từ thời điểm tháng 7.)
 • I haven’t played football with him since last weekend. (Lần sau cuối tôi đùa đá bóng với anh ấy là vào vào buổi tối cuối tuần trước.)

S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Xem thêm: cách tính nồng độ phần trăm

Ví dụ:

 • We last talked to tát each other in July. (Chúng tôi vẫn thủ thỉ cùng nhau thứ tự cuối vào mon 7.)
 • I last played football with him last weekend. (Tôi vẫn đùa đá bóng với anh ấy thứ tự cuối vào tuần trước.)

Tìm hiểu tăng về kiểu cách sử dụng của Since và For

Hai cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time + mốc thời gian
Hai cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time + mốc thời gian

3.2. Cấu trúc tương tự với cấu tạo The last time vô câu nghi ngờ vấn

Có nhì cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time vô câu nghi ngờ vấn, bao gồm:

How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

Ví dụ: 

 • How long haven’t you drunk beer? (Đã bao lâu rồi chúng ta ko húp bia?) 
 • How long hasn’t she gone shopping? (Đã bao lâu rồi cô ấy ko chuồn mua sắm sắm?)

When + did + S + last + V?

Ví dụ:

 • When did you last drink beer? (Bạn húp bia thứ tự cuối Lúc nào?)
 • When did she last go shopping? (Cô ấy chuồn sắm sửa thứ tự cuối Lúc nào?)
Hai cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time vô câu nghi ngờ vấn
Hai cấu tạo tương tự với cấu tạo The last time vô câu nghi ngờ vấn

Đến phía trên, chúng ta vẫn phần này nắm chắc cách sử dụng của The last time rồi đích thị không? Mỗi cấu tạo The last time lại sở hữu những cấu tạo tương tự nhằm chúng ta hoạt bát áp dụng Lúc cần thiết. Để ghi lưu giữ những kỹ năng vừa vặn học tập chất lượng rộng lớn, các bạn hãy nằm trong FLYER gia tăng với phần rèn luyện ngay lập tức bên dưới nhé!

4. Luyện tập dượt (kèm đáp án)

I. Sắp xếp những kể từ mang lại sẵn trở nên một câu hoàn hảo

1. zoo/ time/ we/ ago/ the/ years/ The/ to/ was/ last/ 4/ the/ children/ took/ .

2. my/ Christmas/ family/ time/ The/ was/ at/ gathered together/ last/ .

3. she/ me/ last/ email/ time/ last/ an/ to/ The/ sent/ year/ was/ .

4. went/ time/ was/ the/ to/ When/ the/ you/ last/ cinema/ ?

5. years/ time/ brother/ ago/ traveled abroad/ was/ 3/ her/ last/ The/ .

6. they/ was/ time/ danced/ together/ last/ When/ the/ ?

7. visited/ last/ parents/ been/ hometown/ months/ my/ It’s/ their/ since/ .

8. week/ at/ saw/ party/ I/ last/ a/ her/ last/ .

9. since/ They/ each/ haven’t/ met/ the graduation ceremony/ other/ .

10. haven’t/ long/ family/ you/ with/ your/ lived/ How/ ?

II. Viết lại câu nằm trong nghĩa với những kể từ vô ngoặc

1. I haven’t gone to tát the pool for years. (the last time)

2. When did you last Hotline Jane? (the last time)

3. She last drew a picture in April. (the last time)

4. The last time my brother bought a new T-shirt was on New Year’s Eve. (hasn't bought)

5. It’s been half a year since he last played the guitar. (the last time)

6. How long haven’t you gone to tát a concert? (the last time)

7. The last time we had coffee together was a month ago. (last ... ago)

8. When was the last time your children ate a pizza? (last)

9. When did you last take your dog to tát the spa? (how long)

10. The last time we lịch sự on the school’s stage was last year. (it's been a year)

5. Tổng kết

Qua những phần bên trên, những kỹ năng về cấu tạo The last time rất có thể được tóm gọn gàng lại như sau: 

 • Bài ghi chép nhắc đến hướng nhìn thời hạn của “lần cuối cùng” – The last time, ko cần vị trí hoặc ngẫu nhiên hướng nhìn này không giống. Theo cơ, cấu tạo The last time vô bài xích sở hữu nghĩa “Lần cuối ai cơ làm những gì là khi [mốc thời gian]/ cách đó [khoảng thời gian]”
 • Cách dùng mốc thời hạn và khoảng tầm thời hạn như sau:
  • Mốc thời hạn thông thường đứng sau những kể từ như “in”, “on”, “at”, “last”, “this” nếu như mệnh đề đó là thì vượt lên khứ đơn, và “since” nếu như dùng vô câu chứa chấp thì lúc này triển khai xong. 
  • Khoảng thời hạn thông thường đứng trước “ago” vô thì vượt lên khứ đơn và theo dõi sau “for” khi sử dụng với thì lúc này triển khai xong. 
 • Cấu trúc The last time thông thường được sử dụng vô câu xác minh và câu nghi ngờ vấn. Mỗi cấu tạo chủ yếu đều phải sở hữu những cấu tạo tương tự nhằm bạn cũng có thể áp dụng hoạt bát.

Đừng quên rèn luyện thiệt nhiều và thám thính thời cơ áp dụng vô tiếp xúc nhằm ghi lưu giữ chất lượng rộng lớn những kỹ năng này chúng ta nhé!  

Cùng rèn luyện nhiều hơn nữa bên trên Phòng luyện ganh đua ảo FLYER thôi nào! Chỉ với vài ba bước ĐK đơn giản và giản dị, bạn đã sở hữu thể truy vấn vô cỗ đề “khủng” tích hợp ý những tác dụng game thú vị vì thế chủ yếu FLYER biên soạn rồi cơ. Dường như, skin sắc tố đã mắt cũng là 1 điểm thú vị mang lại buổi học tập giờ đồng hồ Anh của doanh nghiệp thiệt hài hước và sống động.  

Đừng quên nhập cuộc ngay lập tức group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER sẽ được update những kỹ năng vài ba tư liệu giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất nhé.

>>> Xem thêm:

Xem thêm: tính chất hóa học đặc trưng của kim loại

 • Cấu trúc This is the first time: Cách kể về những “lần đầu tiên” vày giờ đồng hồ Anh
 • Have been là thì gì? Tổng hợp ý CHI TIẾT NHẤT về Have been giúp đỡ bạn trả lời những thắc mắc
 • Since là tín hiệu của thì này vô giờ đồng hồ Anh? Nắm vững vàng Since chỉ vô 5 phút