công thức quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn (Simple Past Tense) là 1 trong những trong mỗi ngữ pháp cơ phiên bản và cần thiết so với những các bạn đang được học tập Tiếng Anh hoặc ham muốn ghi điểm trên cao vô bài bác thi đua IELTS. Tuy nhiên, nhằm hoàn toàn có thể dùng thì này một cơ hội thạo, bạn phải ghi lưu giữ công thức, cơ hội xác lập thì quá khứ đơn gần giống từng tình huống áp dụng vô bài bác. 

Cùng IDP dò xét hiểu vớ tần tật về thì Quá khứ đơn vô Tiếng Anh và thích nghi với những thì này qua loa những bài bác tập luyện hình mẫu kèm theo đáp án nhé. Và nếu khách hàng vẫn thỏa sức tự tin với nền tảng kỹ năng và kiến thức của tớ, ĐK thi đua IELTS với IDP ngay!

1. Định nghĩa thì Quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn (còn gọi là Past Simple hoặc Simple Past Tense) là thì tế bào miêu tả hành vi, vấn đề hoặc một sự khiếu nại vẫn ra mắt và kết đốc bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 

Ví dụ:

  • I learned how đồ sộ play the guitar five months ago.

  • Sam cooked a tasty dinner yesterday.

  • Maximus wasn’t a big người yêu thích of horror movies when he was in school.

Khi phân tách động kể từ thì Quá khứ đơn, các bạn sẽ nên phân biệt thân thiện nhì dạng bao hàm động kể từ To-be và động kể từ thông thường. Cùng dò xét hiểu cấu hình nhì dạng này này bám theo bảng sau đây nhé: 

past simple

Công thức thì Quá khứ đơn (Past Simple)

2.1. Công thức Past Simple với động kể từ To-be

Loại câuCông thức với động kể từ To-be
Thể khẳng địnhI/He/She/It + Was + …
We/You/They + Were + …

Ví dụ: All the hospital staff were wonderfully supportive.
Thể phủ địnhI/He/She/It + was not (wasn’t) +…
We/You/They + were not (weren’t) +…

Ví dụ: She was not exactly good-looking, but definitely attractive.
Câu nghi hoặc vấn(Yes/No Question)Was (wasn’t) + I/He/She/It + …?
Were (weren’t) +We/You/They +…?

Câu trả lời:

Yes, S + was/were 

No, S + wasn’t/weren’t

Ví dụ: Were you successful in persuading him đồ sộ change his mind? No, I wasn’t
Câu nghi hoặc vấn 
(WH- question)
When/Where/Why/What/How + was/ were + S (+ not) +…?
Ví dụ: What was the weather lượt thích yesterday?

2.2. Công thức Past Simple với động kể từ thường

Loại câuCông thức với động kể từ thường
Thể khẳng địnhS + V-ed/ V2 (+O)
Ví dụ: He started tipping the pea pods into a pan.
Thể phủ địnhS + did not + V-inf (+O)
Ví dụ: The tiệc ngọt did not measure up đồ sộ their expectations.
Câu nghi hoặc vấn(Yes/No Question)Did + S + V-inf
Was/Were + S + … ?

Câu trả lời:

Yes, S + did/was/were.

No, S + didn’t/wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Did you have a nice holiday? - Yes, I did. 
Câu nghi hoặc vấn (WH- question)When/Where/Why/What/How + did + S + (not) +  V-inf + (O)?
Ví dụ: What time did you get trang chính last night?

3. Dấu hiệu nhận thấy thì Quá khứ đơn

Chú ý vô những trạng kể từ thì Quá khứ đơn vô câu là 1 trong những cơ hội giản dị nhằm nhận thấy thì này. quý khách hãy lưu ý cho tới những trạng kể từ như: 

  • Các kể từ yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, 

  • Những khoảng chừng thời hạn vẫn qua loa trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

  • Khi vô câu với “for + khoảng chừng thời hạn vô quá khứ

  • Câu đem hàm ý những thói quen thuộc ở quá khứ và không hề ở hiện tại tại: used to 

  • Sau những cấu hình như: as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho tới lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn).

4. Cách người sử dụng thì Quá khứ đơn vô Tiếng Anh

Khi bịa câu với thì Quá khứ đơn, chúng ta cũng có thể phân tách thì phù phù hợp với những tình huống sau: 

Cách dùngVí dụ
Diễn miêu tả những hành vi vẫn xẩy ra và kết đốc trọn vẹn vô quá khứ.World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.
Diễn miêu tả một hành vi (thói quen) lặp chuồn tái diễn vô quá khứ.When I was a little girl, I always read comics.
Diễn miêu tả một hành vi xen vào trong 1 hành vi đang được ra mắt vô quá khứ.
Lưu ý: Với hành vi đang được ra mắt tớ phân tách thì Quá khứ tiếp nối, hành vi xen vô hành vi không giống được phân tách thì Quá khứ đơn)
The children were playing football when their mother came back trang chính.
Diễn đạt một chuỗi bao hàm những hành vi xẩy ra liên tục vô quá khứ.Last week, Marina saw bu, then cried and yelled sánh loudly. 
Dùng vô câu ước không tồn tại thiệt.I wished I owned a villa.
Dùng vô câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện tại tại).If she had a new xế hộp, she would drive it everywhere. 

5. Cách phân tách động kể từ ở thì Quá khứ đơn

5.1 Quy tắc thêm thắt đuôi “-ed” của thì Quá khứ đơn

Quy tắcVí dụ
Khi phân tách động kể từ thì Quá khứ đơn, thường thì tớ tiếp tục thêm thắt “ed” vào sau cùng những động kể từ. catch → catched
turn → turned
need → needed
Với động kể từ tận nằm trong là “e” → chỉ việc thêm thắt “d”believe → believed
smile → smiled
agree → agreed
Với động kể từ với cùng 1 âm tiết, tận nằm trong là 1 trong những phụ âm, trước phụ âm là nguyên vẹn âm → tớ nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt “-ed”.stop → stopped
shop → shopped
tap → tapped
Với động kể từ với nhì âm tiết, tận nằm trong là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên vẹn âm, trọng âm rớt vào âm tiết loại HAI → tớ nhân song phụ âm cuối rồi thêm thắt “-ed”.commit → committed
prefer → preferred
Tuy nhiên, với travel → tớ gửi trở nên travelled / traveled  
Với động kể từ tận nằm trong là “y”.
Nếu trước “y” là nguyên vẹn âm (a,e,i,o,u) → tớ thêm thắt “ed”.
Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại) → tớ thay đổi “y” trở nên “i + ed”.
Ví dụ: play – played, stay – stayed
Ví dụ: study – studied, cry – cried

5.2. Một số động kể từ bất quy tắc ko cần thiết thêm thắt “-ed”

Bên cạnh những động kể từ cần phải thêm thắt “-ed”, sẽ sở hữu được một số trong những động kể từ không giống yên cầu các bạn nên ghi lưu giữ nằm trong lòng tuy nhiên không tồn tại ngẫu nhiên quy tắc phân tách thì nào là. Dưới đó là một vài ba động kể từ bất quy tắc bạn phải ghi lưu giữ. 

chia động kể từ thì quá khứ đơn

Danh sách những động kể từ ko cần thiết thêm thắt "-ed"

6. Bài tập luyện thì Quá khứ đơn với đáp án

Bài tập luyện 1: Viết lại câu thì quá khứ đơn dùng kể từ khêu ý vẫn mang lại.

1. Yesterday / I / see / Jaden /on /way / come trang chính.

2. What / you / tự / last Monday / You / look / tired / when / come / our house.

3. Linda / not / eat / anything / because / full.

4. cats / go / out / him / go shopping / They / look / happy.

Xem thêm: chơi trò chơi ai may mắn hơn

5. You and your classmates / not / study / lesson?

Bài tập luyện 2: Chia những động kể từ sau ở thì quá khứ đơn.

1. Alex (order) ………………… office chairs online last Monday.

2. The next morning he (realize) ………………  he (need) …………… two more chairs.

3. He (try) ……………… đồ sộ điện thoại tư vấn the company đồ sộ add more, but no one (answer) …………….

4. Alex (worry) …………………  that the company’s trang web (be) …………………  fake.

5. He (email) …………………  the company and (explain) …………………  his situation.

6. The customer service representative (respond) …………………  a few hours later and (fix) …………………  the order quickly.

7. Alex (relax) …………………  when he (receive) …………………  a confirmation gmail from the company.

Đáp án:

Bài tập luyện 1: Viết lại câu thì quá khứ đơn dùng kể từ khêu ý vẫn mang lại.

1. Yesterday, I saw Jaden on the way I came trang chính.

2. What did you tự last Monday? You looked tired when you came đồ sộ our house.

3. Linda didn’t eat anything because she was full.

4. The cats went out with him đồ sộ go shopping. They looked very happy.

5. Did you and your classmates not study the lesson?

Bài tập luyện 2: Chia những động kể từ sau ở thì quá khứ đơn.

1. ordered

2. realized/ needed

3. tried/ answered

4. worried/ was

5. emailed/ explained

6. responded/ fixed

7. relaxed/ received

Xem thêm: tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng

Tự tin cẩn bịa câu với thì Quá khứ đơn vô Tiếng Anh!

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức tổ hợp về thì quá khứ đơn (Simple Past Tense), kỳ vọng các bạn nhận thấy và vận dụng một cơ hội đúng chuẩn vào cụ thể từng ngôi trường thống nhất ấn định. quý khách hoàn toàn có thể xem thêm những tư liệu ôn tập luyện IELTS không tính tiền của IDP được cá thể hóa bám theo trình độ chuyên môn và tiềm năng học hành của từng cá thể. 

Tại IDP, chúng ta cũng có thể tự do lựa lựa chọn thi đua IELTS bên trên PC hoặc thi đua IELTS trong giấy, tùy vô năng lực học hành và sở trường của phiên bản thân thiện. Khi vẫn lựa lựa chọn được bài bác thi đua thích hợp, xem thêm ngay lập tức những vị trí thi đua IELTS của IDP và lịch thi đua IELTS với thật nhiều buổi thi đua linh động được tổ chức triển khai sản phẩm tuần. 

Và khi chúng ta vẫn sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP ngay lập tức