công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính r mang dòng điện i

Câu hỏi:

14/05/2020 73,747

Đáp án A

Cảm ứng kể từ bên trên tâm của vòng chạc tròn trặn đem nửa đường kính R đem loại năng lượng điện I là: B = 2.10-7I/R.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đó là sai? Lực kể từ là lực tương tác

A. Giữa nhì phái nam châm

B. Giữa một nam châm hút và một loại điện

C. Giữa nhì loại điện 

D. Giữa nhì năng lượng điện đứng yên

Câu 2:

Một chạc dẫn đem loại năng lượng điện được sắp xếp theo gót phương ở ngang, đem chiều kể từ Bắc cho tới Nam. Nếu chạc dẫn Chịu lực kể từ tính năng lên chạc đem chiều kể từ bên trên xuống bên dưới thì chạm màn hình kể từ đem chiều:

A. Từ Đông lịch sự Tây.

B. Từ Tây lịch sự Đông.

C. Từ bên trên xuống bên dưới.

D. Từ bên dưới lên bên trên.

Câu 3:

Lực Lorenxo tính năng lên một năng lượng điện q hoạt động tròn trặn vô kể từ trường

A. chỉ hướng về phía tâm Lúc q > 0.

B. luôn luôn thiên về tâm của hành trình.

Xem thêm: we can save natural resources by using solar energy

C. ko tóm lại được vì thế còn tùy theo vị trí hướng của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

D. luôn tiếp tuyến với hành trình.

Câu 4:

Đặc điểm này tại đây ko nên điểm lưu ý của vecto chạm màn hình kể từ bên trên một điểm vô kể từ trường?

A. Có phương tiếp tuyến với đàng mức độ kể từ bên trên điểm tê liệt.

B. Có chiều nằm trong chiều với kể từ ngôi trường bên trên điểm tê liệt.

C. Điểm bịa đặt đặt bên trên trung điểm của chạc dẫn đang tạo ra rời khỏi kể từ ngôi trường tê liệt.

D. Có kích thước tùy theo loại năng lượng điện tạo ra kể từ ngôi trường.

Câu 5:

Chọn câu sai

A. Từ ngôi trường ko tính năng lực lên một năng lượng điện hoạt động tuy nhiên song với những đàng mức độ kể từ.

B. Lực kể từ tiếp tục đạt độ quý hiếm cực to Lúc năng lượng điện hoạt động vuông góc với kể từ ngôi trường.

C. Qũy đạo của electron hoạt động vô kể từ ngôi trường là một trong đàng tròn trặn.

D. Độ rộng lớn của lực Lorenxo tỉ trọng với q và v.

Câu 6:

Một đoạn chạc trực tiếp đem loại năng lượng điện I được bịa đặt vô một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B. Để lực tính năng lên chạc đạt độ quý hiếm cực to thì góc thân thích chạc dẫn và B nên bằng

A. α=900

B. α=00

C. α=600

Xem thêm: tìm tập xác định của hàm số 12

D. α=1800