công thức mệnh đề quan hệ

Mệnh đề mối quan hệ (Relative clause) là 1 trong bộ phận cần thiết nhập cấu hình câu, thông thường gặp gỡ trong những kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc đua Toeic, IELTS. Tuy nhiên, mệnh đề mối quan hệ là gì? Cách rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ như vậy nào? Hãy nằm trong giờ Anh tiếp xúc Langmaster mò mẫm hiểu tức thì sau đây.

1. Định nghĩa mệnh đề mối quan hệ (Relative clause)

Mệnh đề quan tiền hệ (Relative clause) là mệnh đề phụ dùng để làm nối với mệnh đề chủ yếu trải qua những đại kể từ mối quan hệ, trạng kể từ mối quan hệ. Mệnh đề mối quan hệ thường đứng sau những đại kể từ, danh kể từ nhằm mục tiêu té nghĩa và phân tích và lý giải rõ ràng rộng lớn mang lại danh kể từ, đại kể từ cơ. 

Bạn đang xem: công thức mệnh đề quan hệ

Trong 1 câu, ngôi nhà ngữ (S) và tân ngữ (O) được xem là những đại kể từ hoặc danh kể từ, bởi vậy mệnh đề mối quan hệ tiếp tục đứng sau ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ.

 • Cấu trúc câu với mệnh đề mối quan hệ đứng sau ngôi nhà ngữ:

S + (Đại kể từ mối quan hệ + S + V + O) + V + O

S + (Đại kể từ quan tiền hệ/Tính kể từ mối quan hệ + V + O) + V + O

Ví dụ: The man who is working so sánh hard is my quấn (Người con trai người tuy nhiên đang được thao tác làm việc rất siêng đơn thuần sếp của tôi).

=> Cụm: “who is working so sánh hard” là mệnh đề mối quan hệ, té nghĩa mang lại ngôi nhà ngữ “the man”, nhằm người gọi rất có thể hiểu người con trai này đó là người này và thế nào.

 • Cấu trúc câu với mệnh đề mối quan hệ đứng sau tân ngữ:

S + V + O + (Đại kể từ mối quan hệ + S + V + O)

S + V + O + (Đại kể từ mối quan hệ + V + O)

Ví dụ: I really lượt thích the dress which my friend gave bủ for my 18th birthday. (Tôi thực sự cực kỳ quí cái váy tuy nhiên chúng ta tôi tặng tôi nhập sinh nhật năm 18 tuổi hạc.)

=> Cụm: “which my friend gave bủ for my 18th birthday” là mệnh đề mối quan hệ, té nghĩa mang lại tân ngữ “the dress”, nhằm người gọi rất có thể hiểu này đó là cái váy đó.

null

Định nghĩa mệnh đề quan tiền hệ

Xem thêm:

 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

 • CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

2. Các loại kể từ sử dụng nhập mệnh đề quan tiền hệ

Thực tế, nhập mệnh đề mối quan hệ thông thường sử dụng nhị loại kể từ đó là đại kể từ mối quan hệ và trạng kể từ mối quan hệ. Đó là những kể từ nào? Cùng Langmaster tò mò cụ thể bên dưới đây:

2.1. Các loại đại kể từ quan tiền hệ

- Who: Thường dùng thực hiện ngôi nhà ngữ, tân ngữ hoặc rất có thể thay cho thế cho những danh kể từ chỉ người.
Cấu trúc: …. N (person) + Who + V + O

Ví dụ: The person I admire most in life is my father, who has done so sánh many great things for our family. (Người tôi ngưỡng mộ nhất nhập cuộc sống thường ngày là phụ vương của tôi, người tuy nhiên đã trải thật nhiều điều vĩ đại vì như thế mái ấm gia đình Shop chúng tôi.)

- Whom: Thường dùng nhằm thực hiện tân ngữ hoặc thay cho thế cho những danh kể từ chỉ người.

Cấu trúc: …. N (person) + Whom + V + O

Ví dụ: Do you know the teacher whom was the homeroom of my class for 3 years in high school? (Bạn với biết giáo viên người tuy nhiên là ngôi nhà nhiệm của lớp tôi nhập trong cả 3 năm cung cấp 3?)

- Which: Thường dùng nhằm thực hiện ngôi nhà ngữ, tân ngữ, dùng để làm thay cho thế cho những danh kể từ chỉ vật.

Cấu trúc: ….N (thing) + Which + V + O

       hoặc ….N (thing) + Which + S + V

Ví dụ: I really lượt thích Vietnam which has a lot of delicious, cheap street food. (Tôi thực sự cực kỳ quí nước Việt Nam kiểu tuy vậy với thật nhiều thức ăn mặt phố ngon, rẻ rúng.)

- That: Thường dùng để làm ngôi nhà ngữ, tân ngữ để thay thế cho tất cả danh kể từ chỉ người và danh kể từ chỉ vật (who, whom,which). Tuy nhiên, that sẽ không còn sử dụng trong những mệnh đề mối quan hệ ko xác lập hoặc những giới kể từ.

Ngoài rời khỏi, that còn hay được sử dụng trong những tình huống sau: Khi chuồn sau là những mẫu mã đối chiếu nhất; Khi chuồn sau những kể từ như: only, the last, the first; Khi những danh kể từ chuồn trước bao hàm từ đầu đến chân cả vật. Hoặc dùng Khi chuồn sau những đại kể từ cô động, đại kể từ phủ ấn định như: nobody, anyone, no one, anything, something,...

Ví dụ: He was talking about the movie that he went to tát see last night. (Anh tớ đang được nói đến bộ phim truyện kiểu tuy nhiên anh tớ đã đi được coi nhập tối ngày hôm qua.)

- Whose: Dùng nhằm chỉ sự chiếm hữu của những người và vật.

Cấu trúc: …. N (person, thing) + Whose + N + V

Ví dụ: Mr. Roborts, whose son received a full scholarship to tát Harvard University, is a very kind man. (Ông Roborts người dân có đàn ông sẽ có được học tập bổng toàn phần của ĐH Harvard là kẻ cực kỳ phúc hậu.)

null

Các loại đại kể từ quan tiền hệ

2.2. Các loại trạng kể từ quan tiền hệ

Ngoài những đại kể từ mối quan hệ thì nhập mệnh đề mối quan hệ còn tồn tại những trạng kể từ mối quan hệ. Cụ thể:

- Why: Thường dùng cho những mệnh đề chỉ nguyên nhân, dùng thay cho mang lại for that reason hoặc for the reason. 

Cấu trúc: …..N (reason) + Why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason. You didn’t go to tát school for that reason.

-> I don’t know the reason why you didn’t go to tát school.

- Where: Dùng để thay thế thế kể từ chỉ xứ sở, sử dụng thay cho mang lại there.

Cấu trúc: ….N (place) + Where + S + V (Where = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: The khách sạn wasn’t very clean. We stayed at that khách sạn.

-> The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.

-> The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean. 

-> The khách sạn which we stayed at wasn’t very clean. 

- When: Dùng thay cho thế cho những kể từ chỉ thời hạn, thay cho mang lại when.

Cấu trúc: ….N (time) + When + S + V … (When = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: Do you still remember the day? We first met on that day.

-> Do you still remember the day when we first met?

-> Do you still remember the day on which we first met?

-> Do you still remember the day which we first met on?

null

Các loại trạng kể từ quan tiền hệ

Xem thêm:

=> MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH!

=> Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập nhập giờ Anh

3. Các loại mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề mối quan hệ được tạo thành nhị loại đó là mệnh đề xác lập và mệnh đề ko xác lập. Cùng mò mẫm hiểu cụ thể tức thì sau đây.

null

Các loại mệnh đề quan tiền hệ

3.1. Mệnh đề mối quan hệ xác định

Mệnh đề mối quan hệ xác lập là mệnh đề thông thường dùng để làm xác lập danh kể từ đứng trước nó, mang về chân thành và ý nghĩa mang lại câu. Nếu thiếu thốn nó thì câu sẽ không còn đem đầy đủ nghĩa. Các đại kể từ mối quan hệ được dùng nhập câu mệnh đề xác lập.

Ví dụ:

- Do you know the name of the knitter who helped bủ pick up the shirt yesterday? (Bạn với biết thương hiệu của những người con trai, người tuy nhiên đã hỗ trợ tôi nhặt cái áo ngày ngày hôm qua không?)

- The woman you met yesterday is the homeroom teacher of my class. (Người phụ nữ giới người tuy nhiên chúng ta gặp gỡ ngày hôm qua là nhà giáo ngôi nhà nhiệm của lớp tôi.)

3.2. Mệnh đề mối quan hệ ko xác định

Mệnh đề mối quan hệ ko xác lập là mệnh đề dùng nhằm mục tiêu cung ứng tăng vấn đề về người, vật. Không với nó thì câu vẫn đem tương đối đầy đủ nghĩa.

Ví dụ:

- Ms. Lan, who taught bủ dance, is getting married next month. (Cô Lan, người tuy nhiên dạy dỗ tôi múa sẵn sàng kết duyên nhập mon sau.)

- The movie, which I saw yesterday, is very good. (Bộ phim, kiểu tuy nhiên tôi tiếp tục coi ngày ngày hôm qua, cực kỳ hoặc.)

4. Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

Trong những câu mệnh đề mối quan hệ, mặc dù văn phát biểu hoặc văn ghi chép thì chúng ta cũng rất có thể rút gọn gàng câu. Dưới đó là cơ hội rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ giản dị và đơn giản nhằm chúng ta tìm hiểu thêm.

Xem thêm: tốt bụng tiếng anh là gì

null

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

4.1 Nếu đại kể từ mối quan hệ vào vai trò là tân ngữ

Đối với những mệnh đề mối quan hệ vào vai trò là tân ngữ nhập câu thì tiếp tục lược quăng quật đại kể từ mối quan hệ, nếu như với giới từ xưa đại kể từ mối quan hệ thì hòn đảo giới kể từ rời khỏi cuối mệnh đề.

Ví dụ:

- It is the best movie that my friend has ever seen -> It is the best movie my friend has ever seen.

Trong mệnh đề này, that vào vai trò là tân ngữ của have seen, vì vậy rất có thể lược quăng quật that.

- I saw the boy whom my parents talked to tát yesterday -> I saw the boy my parents talked to tát yesterday.

Đối với mệnh đề này, whom cũng vào vai trò thực hiện tân ngữ của talk to tát nên rất có thể lược quăng quật whom.

4.2 Nếu đại kể từ mối quan hệ vào vai trò là ngôi nhà ngữ

a.  Rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng V-ing

Đối với tình huống này, nếu như mệnh đề mối quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì dùng V-ing.

Ví dụ: 

 • The man who is standing over there is my father. -> The man standing over there is my father.
 • The couple who live next door to tát bủ are professors. -> The couple living next door to tát bủ are professors.

b. Rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng V3/ed

Nếu mệnh đề mối quan hệ là mệnh đề thụ động thì rút trở thành cụm vượt lên trước khứ phân kể từ (V3/ed). 

Ví dụ:

 • The instructions that are given on the front page are very important. -> The instructions given on the front page are very important.
 • The book which was bought by my mother is interesting.-> The book bought by my mother is interesting.

c. Rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng to tát Verb

Mệnh đề mối quan hệ được rút trở thành cụm động kể từ vẹn toàn kiểu (To-infinitive) Khi trước đại kể từ mối quan hệ với những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc mẫu mã đối chiếu số 1. 

Ví dụ:

- John was the last person that got the news. -> John was the last person to tát get the news.

- He was the best player that we admire. -> He was the best player to tát be admired.

- He was the second man who was killed in this way. -> He was the second man to tát be killed in this way.

TÌM HIỂU THÊM:

 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

5. Video chỉ dẫn cách sử dụng mệnh đề quan tiền hệ

Ngoài những kỹ năng phía trên, hãy nhờ rằng truy vấn kênh Youtube của Langmaster nhằm update những đoạn Clip chỉ dẫn cách sử dụng mệnh đề mối quan hệ cụ thể nhất nhé:

9 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

6. Bài tập dượt mệnh đề mối quan hệ với đáp án

Mệnh đề mối quan hệ là cấu hình rất dễ gây lầm lẫn so với chúng ta học viên, SV. Vì thế, ngoài ra nội dung phía trên thì hãy nhờ rằng rèn luyện vị những bài xích tập dượt mệnh đề mối quan hệ sau đây nhé.

null

 Bài tập dượt mệnh đề mối quan hệ với đáp án

6.1. Bài tập 

Bài 1: Chọn đáp án chính nhất

1. Mr.Linh, …….. is living behind my house, is a teacher.

A. that           B. who            C. whom             D. what

2. His phone …….. was my friend’s got broken.

A. which           B. whom            C. who             D. that

3. The man …….. I wanted to tát see my parents.

A. which           B. where             C. whom      D. who

4. Her grandfather, …….. is 75, often takes exercise.

A. what             B. who                 C. where          D. which

5. The man …….. came here yesterday is my teacher. 

A. who              B. that                 C. whom            D. what

Bài 2: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko đổi

1. The man is his father. You met him last week.

➔ ……………………………………………………..

2. I have a sister. Her sister’s name is Lan.

➔  ……………………………………………………..

3. Show bủ the new shirt. You bought them last week.

➔  ……………………………………………………..

4. Linh likes the xanh rì T-shirt. My sister is wearing it.

➔ ……………………………………………………..

5. That is a company. It produces telephones.

➔  ……………………………………………………..

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. The film who my brother watched yesterday was interesting.

2. I lượt thích that shirt whom is really beautiful.

3. The only house to tát be paint last week was Lan’s.

4. Do you get on with the person which lives behind?

5. A dictionary is a book whom gives him the meaning of words.

6.2. Đáp án

Bài 1: 1- B, 2 - D, 3 - C, 4 - B, 5 - A

Bài 2:

1. The man whom you met last week is his father.

2. I have a sister whose name is Lan.

3. Show bủ the new shirt which you bought last week.

4. Linh likes the xanh rì T-shirt which my sister is wearing.

5. That is a company which produces telephones.

Bài 3:

1. Who -> Which

2. Whom -> Which

3. To be paint -> To be painted

Xem thêm: would you mind + ving hay to v

4. Which -> Who

5. Whom -> Which

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu hình mệnh đề mối quan hệ (relative clause) để chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng tiếp tục giúp cho bạn nâng lên tài năng giờ Anh của tôi. Bên cạnh đó, hãy nhờ rằng truy vấn Website của giờ Anh tiếp xúc Langmaster thông thường xuyên nhằm update những bài học kinh nghiệm về cấu hình, kể từ vựng thường ngày nhé.