công thức lượng giác lớp 11

Công thức lượng giác lớp 11 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, gom chúng ta học viên hoàn toàn có thể tóm được cụ thể kể từ cơ đạt được thành phẩm cao trong số kì ganh đua tiếp đây.

Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

Mẹo gom lưu giữ công thức nằm trong lượng giác: Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin lốt trừ → Tan thì tan nọ tan cơ phân tách cho tới kiểu số một trừ tan tan.

Bạn đang xem: công thức lượng giác lớp 11

Công thức nằm trong lượng giác lớp 11
Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung links phía trên đàng tròn trặn lượng giác

Mẹo lưu giữ công thức: cos đối, sin bù, phụ chéo cánh và tan rộng lớn kém π

Công thức những cung links phía trên đàng tròn trặn lượng giác
Công thức những cung links phía trên đàng tròn trặn lượng giác

Đối với cung rộng lớn tầm thường π / 2

  • cos(π/2 + x) = – sinx
  • sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân song, nhân 3, nhân 4

a) Công thức nhân song lượng giác:

Công thức nhân song lượng giác
Công thức nhân song lượng giác

b) Công thức nhân 3 lượng giác:

Công thức nhân 3 lượng giác
Công thức nhân 3 lượng giác

c) Công thức nhân 4 lượng giác:

  • sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a
  • cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1  cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này đều được biến hóa đi ra kể từ những công thức lượng giác cơ bạn dạng.

Ví dụ như: sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Xem thêm: chức năng của máy biến áp một pha

Công thức hạ bậc lượng giác
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Công thức trở thành tổng trở nên tích

Mẹo ghi nhớ: cos nằm trong cos bởi nhị cos cos, cos trừ cos bởi trừ nhị sin sin; sin nằm trong sin bởi nhị sin cos, sin trừ sin bởi nhị cos sin.

Công thức trở thành tổng trở nên tích
Công thức trở thành tổng trở nên tích

7. Công thức biến hóa tích trở nên tổng

Công thức biến hóa tích trở nên tổng
Công thức biến hóa tích trở nên tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác vô tình huống quánh biệt

  • sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)
  • sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)
  • cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

Cách xác lập lốt của những độ quý hiếm lượng giác giản dị và đơn giản, dễ nắm bắt trải qua bảng đo đếm cụ thể bên dưới đây:

Dấu của những độ quý hiếm lượng giác
Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

10. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

Chi tiết bảng lượng giác những góc quan trọng nhằm chúng ta tham ô khảo:

Xem thêm: đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt
Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

11. Các công thức lượng giác quan trọng chúng ta nên nhớ (kiến thức nâng cao)

Dưới đấy là thống kế tiếp những công thức lượng giác quan trọng ở trong phần kiến thức và kỹ năng nâng lên sẽ giúp đỡ chúng ta lấy điểm 9, 10:

Các công thức lượng giác quan trọng chúng ta nên nhớ (kiến thức nâng cao)
Các công thức lượng giác quan trọng chúng ta nên nhớ (kiến thức nâng cao)

13. Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần nâng lên (hàm lượng giác ngược) cụ thể nhằm chúng ta tìm hiểu thêm vô quy trình ôn luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho những kì ganh đua chuẩn bị tới:

Hàm lượng giác ngược (nâng cao)
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức nâng lên lượng giác hóa số phức nhằm chúng ta tham ô khảo:

Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)
Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

15. Tích vô hạn (nâng cao)